banner-mia2.gif
Image

Бухгалтерський облік інноваційної діяльності та об’єктів інтелектуальної власності в науково-дослідних установах: Практичний посібник / За ред. В.М. Жука, Ю.С. Бездушної. – К.: ТОВ "Всеукраїнський інститут права та оцінки", 2013. – 194 с.

У посібнику розкрито питання нормативно-правового регулювання наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, механізм державної реєстрації, правового захисту  та комерційного використання об’єктів інтелектуальної власності наукових установ.

Розкрито порядок інвентаризації, оцінки, постановки на бухгалтерський облік результатів науково-дослідної та інноваційної діяльності у складі нематеріальних активів. Описано методичні засади організації бухгалтерського, оперативно-статистичного обліку ОІВ у складі нематеріальних активів бюджетних установ та відображення їх у фінансовій та статистичній звітності.

Посібник призначений для студентів вищих та середніх закладів освіти економічних спеціальностей. Посібник доцільно застосовувати у процесі підвищення кваліфікації за програмою САРS – "Сертифікований бухгалтер бюджетних установ".

Рік видання: 2013
ISBN: 978-966-97205-6-6
Кількість сторінок: 194