banner-mia2.gif
caps_1.jpg

Бухгалтерський облік в бюджетних установах: правове регулювання в умовах запровадження міжнародних стандартів обліку та звітності. Практичний посібник / За ред. Гаврилюка В.М., Жука В.М. – К.: Видавництво ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2010. – 228 с.

ISBN 978-966-2173-09-3

У посібнику розкриваються поняття та правові засади функціонування бюджетних установ. Основні засади організації обліку в бюджетних установах розглядаються в рамках нормативно-правового законодавства з питань бухгалтерського обліку. Висвітлюються принципи побудови бухгалтерського обліку бюджетних установ та їх адаптація до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Окремий розділ присвячено питанням професійної кваліфікації бухгалтерів та якості професійних послуг.

Посібник призначений для практикуючих бухгалтерів-фінансистів бюджетних установ та рекомендується до застосування в процесі підвищення кваліфікації за програмою CAPS – «Сертифікований бухгалтер бюджетних установ».

ЗМІСТ

Вступ.

1. Поняття бюджетних установ та правові засади їх функціонування.
1.1. Поняття бюджетних установ.
1.2. Правові засади створення бюджетних установ.
1.2.1. Створення та реєстрація бюджетних установ.
1.2.2. Реєстрація бюджетних установ як платників податків.
1.2.3. Реєстрація бюджетних установ як неприбуткових організацій.
1.2.4. Ресстрація бюджетних установ в органах фондів обов'язкового державного соціального страхування.
1.3. Відкриття рахунків для бюджетних установ.
1.3.1. Відкриття рахунків в органах Державного казначейства України.
1.3.2. Відкриття рахунків в комерційних банках.

2. Правлве регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах.
2.1. Бюджетний облік в Україні та його завдання.
2.2. Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку бюджетних установ.
2.3. Основні засади організації обліку в бюджетних установах.
2.3.1. Облікова політика бюджетних установ.
2.3.2. Документування господарських операцій.
2.3.3. Облікові регістри та техніка облікової реєстрації.
2.4. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ.
2.4.1. Структурна побудова Плану рахунків.
2.4.2. Класифікація рахунків за призначенням і побудовою.
2.4.3. Класифікація рахунків за економічним змістом.

3. Принципи побудови бухгалтерського обліку бюджетних установ та їх адаптація до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
3.1. Стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007 - 2015 роки.
3.1. Мета та завдання Стратегії.
3.1.2. Основні напрями реалізації Стратегії.
3.1.3. Очікувані результати реалізації Стратегії.
3.1.4. Заходи щодо модернізації системи бухгалтерського обліку у державному секторі на 2007 - 2015 роки.
3.2. Міжнародна федерація бухгалтерів. Комітет з питань державного сектору.
3.3. Аналіз міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектору економіки.
3.3.1. МСБОДС 17 "Основні засоби".
3.3.2. МСБОДС 12 "Запаси".
3.3.3. МСБОДС 13 "Оренда".
3.3.4. МСБОДС 15 "Фінансові інструменти: розкриття та подання інформації".
3.3.5. МСБОДС 5 "Виплати працівникам".
3.3.6. МСБОДС 1 "Подання фінансових звітів".

4. Головний бухгалтер в державній структурі. Статус бухгалтера.
4.1. Визнання професійної кваліфікації бухгалтерів.
4.2. Забезпечення якості професійних послуг.
4.3. Кодекс етики професійних бухгалтерів.

Список використаних літературних джерел.
Додатки.