banner-mia2.gif

Податківці нагадали, що серед коригувальних різниць, передбачених розділом ІІІ ПКУ, є й такі, що зобов'язують підприємства застосовувати механізм коригування витрат, пов'язаних з формуванням резервів та забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат.

Так, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму витрат на формування резервів і забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечень на відпустки працівникам та інші виплати, пов'язані з оплатою праці, і резервів, визначених п. 139.2-139.3 ПКУ) відповідно до НП(С)БО або МСФЗ (пп. 139.1.1 ПКУ). При цьому такий фінрезультат слід одночасно зменшити на суму:

- витрат (крім оплати відпусток працівникам та інших виплат, пов'язаних з оплатою праці, і резервів, визначених п. 139.2-139.3 ПКУ), які відшкодовані за рахунок резервів та забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат, сформованих відповідно до НП(С)БО або МСФЗ;

-коригування (зменшення) резервів і забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечень на відпустки працівникам та інші виплати, пов'язані з оплатою праці, і резервів, визначених п. 139.2-139.3 ПКУ), на яку збільшився фінрезультат до оподаткування згідно з НП(С)БО або МСФЗ (пп. 139.1.2 ПКУ).

У листі від 15.07.2016 р. № 15291/6/99-99-15-02-02-15 (індивідуальна податкова консультація) застосування цього правила фіскали поширили і на незавершене виробництво та залишки готової продукції.

Так, на думку податківців, платник податку збільшує фінансовий результат до оподаткування на суму витрат на формування забезпечень для відшкодування наступних витрат та зменшує фінансовий результат на суму витрат, які відшкодовані за рахунок таких забезпечень, незалежно від того, у складі яких витрат вони відображені (поточні, незавершене виробництво, залишки готової продукції).