понедельник, 30 ноября 2015  
logo
б у х г а л т е р с ь к и й   п о р т а л
arrowГоловна сторінка arrow Актуальні питання практики arrow Земельні і майнові відносини arrow Умови складання та подання податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності
 
search
Головна сторінка
Пошук по сайту
Про журнал
Архів публікацій
Актуальні питання практики
Методичні рекомендації
Статті та тези
Доповіді та монографії
Методичні рекомендації
Посібники
Автореферат і дисертація
Бланки
Норми і правила
План рахунків
Консультаційний центр
Бухгалтерський форум
Про видавництво
Каталог посібників
Контакти
Останні зміни
Рубрикатор

Забули пароль?
Що необхідно додати на сайт
 
banner-mia2.gif
Умови складання та подання податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності Надрукувати Надіслати електронною поштою
01.03.2006

Г.О. Прунцева,

економіст ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН

 

Роз’яснення  надані ДПАУ у Листі від 13.01.2006 р. № 316/7/15-0217 містять важливі нюанси складання та подання податкової декларації, з якими варто познайомитись усім платникам  орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності і особливо тим, які здійснюються уточнення податкових зобов'язань за відповідні податкові (звітні) періоди.

Як відомо, 10 січня 2006 року набрав чинності наказ ДПА України "Про затвердження форми податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності" від 20 грудня 2005 року N 588 (далі – Наказ № 588), яким була затверджена форма податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності. Тепер платники орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності (крім громадян) самостійно обчислюють суму орендної плати щороку за станом на 1 січня до 1 лютого поточного року подають відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій.

Нещодавно, державною податковою адміністрацією України розроблено методичні рекомендації щодо подання та заповнення податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності суб'єктами господарювання, які наведені у Листі ДПА України “Для використання при складанні податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності ” від 01.02.2006 р. N 1833/7/15-0217 (далі – Лист № 1833).

Для тих, хто не здавав таку декларацію до 1 лютого, а лише збирається брати в оренду державні землі наголосимо на основних моментах пов’язаних зі сплатою орендної плати за землі державної та комунальної власності та порядку звітування за такими платежами перед податковою.

Загальні вимоги до декларації

Податкова декларація може бути не визнана контролюючим органом як податкова декларація, якщо в ній не зазначено обов'язкових реквізитів, її не підписано відповідними посадовими особами, не скріплено печаткою платника податків (у суб'єктів господарювання - фізичних осіб, за наявності такої). Податкова декларація орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, що подається до органів державної податкової служби, подається без підчисток, дописок, закреслень слів (цифр) із заповненням усіх обов'язкових реквізитів (кодів, дат, підписів і т. д.).

Декларація орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності може бути заповнена від руки чорнильною, кульковою ручкою або віддрукованою (заповнення олівцем не припускається), без виправлень і помарок; у рядках, де відсутні дані для заповнення, має бути проставлена риска. Сума орендної плати у податковій декларації проставляється в гривнях, з копійками, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.

Подання декларації

Платники орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності (крім громадян) самостійно обчислюють суму орендної плати щороку за станом на 1 січня і до 1 лютого поточного року подають відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік.

Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається наступний за вихідним або святковим операційний (банківський) день.

Терміни подання різних видів податкової декларації наступні.

Звітна податкова декларація

Подається до 1 лютого поточного року за місцезнаходженням земельної ділянки з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій.

Нова звітна (річна) податкова декларація

Подається до 1 лютого поточного року за місцезнаходженням земельної ділянки з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями.

Нова звітна (щомісячна) податкова декларація

Подається протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця. Подання такої декларації не звільняє від обов'язку подання податкової декларації до 1 лютого поточного року.

Нова звітна податкова декларація (у разі виникнення обставин, що призвели до зміни податкового зобов'язання)

Подається протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця, у якому виникли такі зміни.

Якщо після подання декларації за звітний період платник подає нову звітну податкову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання звітної декларації за такий самий звітний період - штрафи не застосовуються. При цьому, раніше подана звітна податкова декларація залишається в органах державної податкової служби.

Звітна податкова декларація за новоукладеними договорами

Подається протягом місяця з дня виникнення права на нововідведену земельну ділянку відповідно до частини другої статті 14 Закону України "Про плату за землю" від 03.07.92 р. N 2535-XII (далі – Закон № 2535). Нагадаємо, що у частині другої статті 14 Закону № 2535 зазначено, що платник податків має право подавати щомісячно нову звітну податкову декларацію за нововідведені земельні ділянки, що не звільняє від обов'язку подання податкової декларації протягом місяця з дня виникнення права на нововідведену земельну ділянку, протягом 20 календарних днів місяця наступного за звітним.

Органи державної податкової служби здійснюють контроль за тим, саме з якого числа звітного місяця укладено договори за нововідведені земельні ділянки.

Уточнююча податкова декларація

При поданні уточнюючої декларації, уточненні податкових зобов'язань орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності у складі звітної або нової звітної декларації платником складається додаток 2 "Перерахунок податкового зобов'язання орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності", який подається платниками орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності до органів державної податкової служби разом зі звітною або новою звітною податковими деклараціями лише у випадку уточнення у складі таких податкових декларацій показників за відповідний податковий звітний період. Додаток 2 складається і подається за кожний відповідний податковий (звітний) період або за рік, що уточнюються, окремо, на підставі даних договору оренди землі на відповідну земельну ділянку за відповідний період.

Відмітимо, що у разі, якщо платник орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності має декілька земельних ділянок на території однієї сільської, селищної або міської ради (код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної ділянки за КОАТУУ один і той же), по яких окремо укладені договори оренди землі, то таким платником може подаватися до відповідного органу державної податкової служби одна узагальнена податкова декларація орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, яка відображає загальну суму орендної плати за такі земельні ділянки згідно укладених договорів оренди землі.

При цьому:

додаток 1 "Відомості із договору оренди землі" платником орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності складається окремо по кожній земельній ділянці відповідно до укладеного договору оренди землі і подається разом із такою узагальненою податковою декларацією;

у верхньому правовому куті додатка 1 у комірці після слова "Додаток" проставляється арабськими цифрами 1, 2, 3 і т. д. кількість додатків, які складаються по кожній земельній ділянці окремо;

у податковій декларації орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності у заключній інформації щодо додатків до неї після слів "1 (відомості із договору оренди землі) на" записується сумарна кількість аркушів додатка 1.

Якщо платник орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності має декілька земельних ділянок на території декількох сільських, селищних або міських рад (коди органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної ділянки за КОАТУУ різні), по яких окремо укладені договори оренди землі, то такий платник зобов'язаний подати до відповідного органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію по кожній земельній ділянці окремо згідно з договором оренди землі.

Заповнення податкової декларації

Податкова декларація заповнюється платниками орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності на підставі даних, визначених у договорі оренди землі на відповідну земельну ділянку за відповідний  податковий (звітний)  період або рік.

У заголовній частині декларації відображаються: вид декларації - звітна, нова звітна, за новоукладеними договорами, уточнююча. У разі подання указаних декларацій з уточненнями у колонці "з уточн." рядка 1 загальної частини декларації за рядком, що відповідає виду декларації, у складі якої здійснюється уточнення, робиться відповідна відмітка ("Х"). У разі відсутності уточнень рядки зазначеної колонки "з уточн." не заповнюються.

У разі, якщо платником не здійснюються уточнення податкових зобов'язань за відповідні податкові (звітні) періоди, рядки 2 - 7 розрахункової частини декларації не заповнюються і прокреслюються. Ці рядки декларації заповнюються на підставі даних перерахунку, що подається до цієї декларації.

            При поданні звітної або нової звітної декларації з уточненнями за відповідний період:

заповнюється звітна (нова звітна) податкова декларація;

заповнюється додаток  1 "Відомості із договору оренди землі";

заповнюється додаток 2 "Перерахунок податкового зобов'язання орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності" до звітної податкової декларації з уточненнями за відповідний період та нараховується сума недоплати або переплати за відповідні податкові (звітні) періоди, за якими минув строк сплати;

якщо платником згідно з Перерахунком нараховано недоплату, то сума такої недоплати відображається за рядком 2 звітної податкової декларації "Нараховано недоплати, що збільшує податкове зобов'язання за ________ місяць 20__ року, у зв'язку із виправленням помилки" і на суму недоплати збільшується податкове зобов'язання наступного звітного податкового місяця;

нараховується сума штрафу за рядком 4 звітної податкової декларації ("Нараховано штрафу, що збільшує податкове зобов'язання за ________ місяць 20__ року, у зв'язку із виправленням помилки") і на суму штрафу збільшується податкове зобов'язання наступного звітного податкового місяця;

якщо платником згідно з Перерахунком нараховано переплату, то сума такої переплати відображається за рядком 3 "Нараховано переплати, у зв'язку із виправленням помилки" для спрямування її на погашення податкового боргу (недоїмки), зарахування у рахунок майбутніх періодів або для повернення платнику у порядку, встановленому законодавством.

 

 

Про затвердження форми податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності

 

Лист Державної податкової адміністрації України

від 13 січня 2006 р. N 316/7/15-0217

 

Державна податкова адміністрація України повідомляє, що відповідно до статті 14 Закону України "Про плату за землю" та керуючись пунктом 3 статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" і підпунктом "ї" підпункту 4.4.2 пункту 4.4 стати 4 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", своїм наказом від 20 грудня 2005 року N 588 "Про затвердження форми податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності" (далі - наказ ДПА України N 588) затвердила форму податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Наказ ДПА України N 588 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 грудня 2005 року за N 1591/11871 і узгоджений з Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності (рішення Комітету від 16 грудня 2005 року N 06-10/10-1246).

Наказом ДПА України N 588 затверджено:

1 - форму податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності;

2 - додаток 1 до податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності "Відомості із договору оренди землі";

3 - додаток 2 до податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності "Перерахунок податкового зобов'язання орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності".

Відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року N 493/92 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" наказ ДПА України N 588 набуває чинності через 10 днів після його державної реєстрації, тобто з 10 січня 2006 року.

Форма податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності та додаток 1 "Відомості із договору оренди землі" до неї застосовуються платниками орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності (суб'єктами господарювання) для подання відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки:

- звітної податкової декларації на поточний рік (на 2006 рік - до 1 лютого 2006 року), подання якої звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій відповідно до статті 14 Закону України від 03.07.92 р. N 2535-XII "Про плату за землю" (у редакції Закону України від 19.09.96 р. N 378/96-ВР, зі змінами та доповненнями, далі - Закон N 2535-XII);

- нової звітної щомісячної податкової декларації або нової звітної податкової декларації на поточний рік;

- податкової декларації за новоукладеними договорами відповідно до частини другої статті 14 Закону N 2535-XII;

- уточнюючої податкової декларації у порядку, установленому пунктом 5.1 статті 5 і частиною першою пункту 17.2 статті 17 Закону України від 21.12.2000 р. N 2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (зі змінами та доповненнями).

Додаток 2 "Перерахунок податкового зобов'язання орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності" до податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності складається і подається платниками орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності до органів державної податкової служби разом зі звітною або новою звітною податковими деклараціями лише у випадку уточнення у складі таких податкових декларацій показників за відповідний(ні) податковий(ві) звітний(ні) період(ди). В обов'язковому порядку цей додаток складається у разі подання уточнюючої податкової декларації і подається разом з такою уточнюючою податковою декларацією. Додаток 2 складається і подається за кожний відповідний податковий (звітний) період або за рік, що уточнюються, окремо, на підставі даних договору оренди землі на відповідну земельну ділянку за відповідний період.

Додаток 2 не складається і до декларації не подається у випадку, якщо платником не здійснюються уточнення податкових зобов'язань за відповідні податкові (звітні) періоди.

Прошу довести наказ ДПА України від 20 грудня 2005 року N 588 "Про затвердження форми податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності" до підпорядкованих органів державної податкової служби і платників податків, з одночасним проведенням роз'яснювальної роботи щодо особливостей складання податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності та додатків до неї.

 

Заступник Голови

Г. Оперенко

 

 
< Попередня   Наступна >
Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України
 
up догори up


Облік і фінанси АПК: бухгалтерський портал © 2015