суббота, 28 ноября 2015  
logo
б у х г а л т е р с ь к и й   п о р т а л
arrowГоловна сторінка arrow Актуальні питання практики arrow Бухгалтерський облік arrow Безоплатна передача матеріальних цінностей
 
search
Головна сторінка
Пошук по сайту
Про журнал
Архів публікацій
Актуальні питання практики
Методичні рекомендації
Статті та тези
Доповіді та монографії
Методичні рекомендації
Посібники
Автореферат і дисертація
Бланки
Норми і правила
План рахунків
Консультаційний центр
Бухгалтерський форум
Про видавництво
Каталог посібників
Контакти
Останні зміни
Рубрикатор

Забули пароль?
Що необхідно додати на сайт
 
Зараз на сайті: 1 гість
banner-mia2.gif
Безоплатна передача матеріальних цінностей Надрукувати Надіслати електронною поштою
01.11.2006

 

            Велика кількість питань бухгалтерів бюджетних установ і організацій стосуються порядку відображення в обліку безоплатно отриманих матеріальних цінностей, так як в різних випадках такі операції обліковуються по різному. Як роз’яснено в Листі Держказначейства та Мінфіну від 29.08.2006 р. N 3.4-04/2032-8234, відображення в бухгалтерського обліку та звітності безоплатної передачі цінностей проводиться в залежності від їх економічної суті. Які види операцій з безоплатного отримання та передачі матеріальних цінностей можуть бути та як відобразити їх в обліку  розглянуто нижче.

 

 

Переміщення матеріальних цінностей (МЦ) від одного розпорядника бюджетних коштів до іншого в межах одного головного розпорядника бюджетних коштів

 

            Для початку нагадаємо, що головними розпорядниками бюджетних коштів відповідно до статті 22 Бюджетного Кодексу України від 21 червня 2001 року N 2542-III на сьогодні є три категорії установ,  що розподіляються залежно від їх повноважень надавати бюджетні асигнування (бюджетні призначення):

 

1.

За бюджетними призначеннями, передбаченими законом про Державний бюджет України

ð      органи, уповноважені відповідно ВРУ, ПУ, КМУ забезпечувати їх діяльність, в особі їх керівників;

ð      міністерства, інші центральні органи виконавчої влади;

ð      Конституційний Суд України, Верховний Суд України та інші спеціалізовані суди;

ð      установи та організації, які визначені Конституцією України або входять до складу КМУ, а також спеціально уповноважені законом органи на здійснення розвідувальної діяльності;

ð      Національна академія наук України, Українська академія аграрних наук, Академія медичних наук України, Академія педагогічних наук України, Академія правових наук України, Академія мистецтв України, в особі їх керівників.

2.

За бюджетними призначеннями, передбаченими бюджетом АРК

ð      уповноважені юридичні особи (бюджетні установи), що забезпечують діяльність ВР АРК та Ради міністрів АРК;

ð      міністерства та інші органи влади АРК в особі їх керівників.

3.

За бюджетними призначеннями, передбаченими іншими місцевими бюджетами

ð      керівники місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів рад та їх секретаріатів;

ð      керівники головних управлінь, управлінь, відділів та інших самостійних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів рад.

 

            В межах одного головного розпорядника бюджетних коштів функціонують ряд бюджетних установ – розпорядників бюджетних коштів, - які уповноважені на отримання бюджетних асигнувань від головного розпорядника.

            У разі, якщо матеріальні цінності передаються однією бюджетною установою іншій і, при цьому,  і та і інша належать до одного головного розпорядника, така безоплатна передача передбачає зменшення активів в установи що передає, та відповідно збільшення – в установи, що отримує (табл. 1).

Таблиця 1.

Відображення в обліку бюджетних установ операцій безоплатної передачі необоротних активів в межах одного головного розпорядника бюджетних коштів

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1.

В межах одного головного розпорядника бюджетних коштів  безоплатно передано автомобіль

401,
131 - 133 

105

2.

В межах одного головного розпорядника бюджетних коштів безоплатно отримано автомобіль

105

401,

131 - 133 

Гуманітарна допомога, благодійні внески та подарунки від сторонніх організацій

 

            Розпорядники коштів державного бюджету можуть отримувати від сторонніх організацій гуманітарну допомогу, благодійні внески, гранти, дарунки. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.2002р. N 659 "Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання" матеріальні цінності, що надходять на підприємство у вигляді благодійних внесків, грантів чи дарунків належать до власних надходжень бюджетної установи.

В цілому власні надходження бюджетних установ поділяються на дві групи:

І. Плата за послуги, що надаються бюджетними установами (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законами та нормативно-правовими актами мають постійний характер і обов'язково плануються у бюджеті):

-         плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх функціональними повноваженнями;

-         надходження бюджетних установ від господарської та/або виробничої діяльності (кошти від виробничої діяльності допоміжних, навчально-допоміжних підприємств, господарств, майстерень, тощо; квартирна плата та плата за гуртожиток тощо);

-         плата за оренду майна бюджетних установ;

-         надходження бюджетних установ від реалізації майна.

ІІ. Інші джерела власних надходжень бюджетних установ:

-         благодійні внески, гранти та дарунки (всі види добровільної безповоротної та безоплатної допомоги, такі як передача будь-яких видів майна, благодійні внески, гранти,  дарунки, у тому числі внески від спонсорів та меценатів);

-          кошти, які отримують бюджетні установи для виконання окремих конкретних доручень від підприємств, організацій чи фізичних осіб, від інших бюджетних установ.

            Операції отримання матеріальних цінностей у вигляді благодійних внесків, грантів та дарунків відображаються у бухгалтерському обліку установи як доходи спеціального фонду. При цьому установами складається Довідка про надходження у натуральній формі, яка подається до органу Державного казначейства України до закінчення звітного періоду. Зазначені операції відображаються у обліку з урахуванням кошторисних призначень. За умови відсутності планових показників до кошторису вносяться відповідні зміни.

Кореспонденцією рахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ (наказ Державного казначейства України від 10 липня 2000 р. N 61) передбачені наступні проводки по даним операціям (табл.2)

Таблиця 2

Відображення в обліку бюджетних установ гуманітарної допомоги, спонсорських та благодійних внесків

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1.

Отримання матеріалів і продуктів харчування як гуманітарної допомоги 

231 - 236, 238, 239 

364 

2.

Отримання спонсорських, благодійних внесків та іншої гуманітарної допомоги (в т. ч. надходження у натуральній формі) 

301, 302, 314, 318, 324 

712 

3.

Витрачання спонсорських та благодійних внесків 

364, 675 

314, 318, 324 

 

Матеріальні цінності, отримані розпорядниками бюджетних коштів державного бюджету від органів місцевого самоврядування

 

            Органами місцевого самоврядування відповідно до рішень рад, прийнятих на виконання Програм, придбаваються і передаються матеріальні цінності (спецавтотранспорт, комп'ютерна техніка тощо) розпорядникам коштів державного бюджету (контрольно-ревізійні відділи, управління праці та соціального захисту населення, фінансові управління, управління внутрішніх справ МВС України тощо). У органів місцевого самоврядування при придбанні матеріальних цінностей проводяться касові видатки та при оприбуткуванні цих цінностей відображаються фактичні видатки.

            На думку Державного казначейства України, що викладена ним в Листі від 29.08.2006 р. № 3.4-04/2032-8234, придбані матеріальні цінності на виконання рішень відповідних рад, повинні обліковуватися органами місцевого самоврядування, які є виконавцями Програм. Матеріальні цінності, отримані розпорядниками бюджетних коштів державного бюджету від органів місцевого самоврядування, можуть використовуватися ними у роботі, але при цьому їх необхідно обліковувати на позабалансовому рахунку 02 "Активи на відповідальному зберіганні".

Ю.С.Рудченко

 

 

 

Щодо Списання дебіторської заборгованості

 

Лист Державного казначейства України Міністерства фінансів України

від 31 липня 2006 р. N 3.4-04/1360-7180

 

Державне казначейство України на лист <...> повідомляє наступне.

Відповідно до Закону України "Про виконавче провадження" виконання рішень про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти Державного бюджету України та місцевих бюджетів або бюджетних установ, здійснюється органами Державного казначейства України. Грошові суми, стягнуті з боржника як такі, що належать до виплати стягувачам, зараховуються на депозитний рахунок відповідного органу Державної виконавчої служби. Відповідно до пункту 11.1.6 наказу Міністерства юстиції України від 15.12.99 р. N 74/5 державним виконавцям забороняється проводити видачу та переказ стягнутих ними сум стягувачам без зарахування на депозитний рахунок Державної виконавчої служби.

Повернення коштів стягувачу здійснюється відповідним відділенням Державної виконавчої служби шляхом зарахування коштів на рахунки фізичних осіб видачі готівки.

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення таких операцій.

Відповідно до статті 4 зазначеного Закону бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні ґрунтуються на принципі нарахування. Тобто з моменту надходження виконавчого листа необхідно провести нарахування заробітної плати та її сплати у визначені строки.

Списання дебіторської заборгованості, термін позовної давності якої минув, здійснюється відповідно до пункту 11.5 Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Головного управління Державного казначейства України 30.10.98 р. N 90, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.11.98 р. за N 728/3168, із змінами.

За сумами дебіторської заборгованості, щодо якої термін позовної давності минув, в довідці вказуються особи, винні в пропущенні цих термінів.

Дебіторська заборгованість, щодо якої термін позовної давності минув, списується за рішенням керівника установи на зміни результату виконання кошторису доходів та видатків за минулий рік.

Відповідно до статті 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій несе керівник установи, який здійснює керівництво відповідно до законодавства України.

 

Заступник Голови

О. Чечуліна

 

 

 

стосовно відображення в бухгалтерському обліку та формах фінансової звітності повернених коштів на "Спеціальний реєстраційний рахунок для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень"

 

Лист Державного казначейства України Міністерства фінансів України

від 1 серпня 2006 р. N 3.4-04/1369-7213

 

Державне казначейство України на лист <...> стосовно відображення в бухгалтерському обліку та формах фінансової звітності повернених коштів на "Спеціальний реєстраційний рахунок для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень", повідомляє наступне.

Відповідно до статті 4 Бюджетного кодексу України бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему, становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року. Отже, право бюджетних установ на витрачання бюджетних асигнувань, передбачених у кошторисах поточного року, припиняється 31 грудня поточного року.

Відновлення касових видатків можливо лише в межах одного бюджетного періоду.

При поверненні коштів на "Спеціальний реєстраційний рахунок для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень" необхідно керуватися роз'ясненнями Міністерства фінансів України, наданими листом від 06.03.2003 р. N 021-03/60.

У випадку повернення коштів на "Спеціальний реєстраційний рахунок для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень" відповідно до пункту 47 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. N 228, вносяться зміни до кошторисів і планів асигнувань. Зміни вносяться у разі необхідності збільшення видатків спеціального фонду бюджету внаслідок перевищення надходжень до цього фонду з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок поточного бюджетного періоду, не використаних у попередньому бюджетному періоді порівняно з надходженнями, урахованими у бюджеті на відповідний рік.

У випадку наявності дебіторської заборгованості надходження коштів на "Спеціальний реєстраційний рахунок для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень" у бухгалтерському обліку відобразиться як її погашення.

У бухгалтерському обліку зазначена операція буде відображатися так:

• погашення дебіторської заборгованості проводиться за дебетом субрахунку 324 та кредитом субрахунку 364;

• надходження коштів за спеціальним фондом проводиться за дебетом субрахунку 432 та кредитом субрахунку 712.

Повернення коштів на "Спеціальний реєстраційний рахунок для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень" в Звіті про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ (форма N 4-2д, N 4-2м), відображається у графі "Надійшло коштів".

 

Заступник Голови

О. Чечуліна

 

 
< Попередня   Наступна >
Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України
 
up догори up


Облік і фінанси АПК: бухгалтерський портал © 2015