banner-mia2.gif

Доповіді та монографії

Image

Жук В.М. Наукове обґрунтування формування стратегічних запасів зерна: перспективи України в умовах глобалізації: [Наукова доповідь] / В.М. Жук // Облік і фінанси АПК. - 2012. – № 2. - С.3-13.

В науковій доповіді презентовано та обгрунтовано ідею Національної академії аграрних наук щодо формування в Україні стратегічних запасів зерна.

Виробництво зерна в Україні до 80 млн. т і більше ґрунтується як на зростанні внутрішніх потреб, насамперед тваринництва, так і враховує тенденції на світовому продовольчому, фінансовому та біоенергетичному ринках, визначає нову місію України у глобальному світі. Сьогодні світ зіштовхнувся з глобальною продовольчою проблемою! В Україні є унікальні передумови відігравати значущу роль у її вирішенні. Порівняльний аналіз забезпеченості мешканців всієї планети й України родючими землями та помірним кліматом свідчить про володіння українством безпрецедентною антиентропійною надпотугою, якої не має жодний етнос у світі. Відтак нарощування зерновиробництва відповідає національній ідеї посилення ролі України на світовому продовольчому ринку.

juk_monografy.jpg

Жук В.М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки: [монографія] / В.М. Жук; ред. О.О. Аврамчук. - К.: ННЦ "Інститут аграрної економіки" УААН, 2009. - 648 с.

У сучасному інформаційному світі бухгалтерський облік, як найдавніша інформаційна система, переживає період «перезавантаження», пошуку нових ідей та затребуваності. В розвинутих країнах все більше проглядається концепція сприйняття бухгалтерської системи важливим елементом національної безпеки та дієвим фактором економічної експансії на ринки країн третього світу.

У монографії розкрито теоретико-методологічні та організаційні засади розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки. Виходячи з наукових доктрин інституціоналізму та концепції сталого розвитку, визначено теоретичні основи розвитку МСФЗ та національної облікової системи. Розроблено класифікацію та ієрархію складових інституціонального забезпечення розвитку бухгалтерського обліку, науково означено інституціональну теорію бухгалтерського обліку та парадигму бухгалтерського обліку економіки гармонійного (сталого) розвитку.

Сформульовано наукову основу побудови аграрного сегменту теорії бухгалтерського обліку на основі фізіократичних доктрин та біологічної метафори. Науково означено трирівневу модель побудови МСФЗ та національних стандартів бухгалтерського обліку. Визначено методологічні підходи до запровадження стандартів другого рівня з бухгалтерського обліку сільськогосподарської діяльності.

Монографія призначена науковим установам, державним регуляторним органам з бухгалтерського обліку, професійним бухгалтерським організаціям, науковцям, викладачам, керівникам, практикуючим бухгалтерам та студентам.

Рік видання: 2009
ISBN: 978-966-669-295-8
Кількість сторінок: 648

Переглянути повний текст

Image

Жук В.М. Наукове забезпечення обліку в системі управління аграрним сектором економіки: теорія і практика: [Наукова доповідь ] / В.М. Жук. - К.: ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2008. - 90 с.

В науковій доповіді викладено бачення сучасного стану та перспектив подальшого розвитку галузевого бухгалтерського обліку, головні причини кризових явищ, що існують на сьогодні в системі обліку та звітності та основні проблеми облікового забезпечення управління аграрним сектором економіки.

У контексті визначених пріоритетних напрямів удосконалення системи галузевого обліку обґрунтовано потребу розробки та прийняття Кабінетом Міністрів України Концепції розвитку бухгалтерського обліку в агропромисловому комплексі з метою побудови цілісної системи управління бухгалтерським обліком в галузях агропромислового виробництва. Автором визначено основні нормативні, методологічні, методичні та професійні заходи по реалізації Концепції, а також окреслено найсуттєвіші напрацювання Інституту аграрної економіки щодо їх запровадження.

Рік видання: 2008
ISBN: 978-966-2173-00-0
Кількість сторінок: 90

Переглянути повний текст

Image

Жук В.Н. Концептуальные основы развития бухгалтерского учета в аграрном секторе экономики Украины: [Научный доклад] / В.Н. Жук. - К.: ННЦ "Институт аграрной экономики", 2008. - 98 с.

В научном докладе проанализировано нынешнее состояние бухгалтерского учета в аграрном секторе экономики и очерчено пути его развития. Определены концептуальные принципы развития отраслевого бухгалтерского учета, базируясь на экономических теориях институционализма и современной физической экономии.

В контексте определенных направлений усовершенствования системы отраслевого учета разработана Концепция развития бухгалтерского учета в аграрном секторе экономики Украины. Определены основные нормативные, методологические, методические и профессиональные пути (мероприятия) по реализации Концепции.

Рік видання: 2008
ISBN: 978-966-2173-04-8
Кількість сторінок: 98
Мова видання: укр./рос.

Переглянути повний текст