banner-mia2.gif

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОРЯДОК СПРАВЛЯННЯ ТА ОБЛІКУ ФІКСОВАНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПОДАТКУ

 

Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України

від 23 квітня 1999 р. N 658

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 25 травня 2006 р. N 725)

 

1. Це Положення визначає порядок справляння та обліку фіксованого сільськогосподарського податку, подання до органів державної податкової служби податкових розрахунків.

2. Платники фіксованого сільськогосподарського податку (далі - платники податку) та об'єкти оподаткування визначаються відповідно до Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок".

3. У разі коли за результатами діяльності у звітному (податковому) році сума, отримана платником податку від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить менш як 75 відсотків загальної суми валового доходу, у наступному звітному (податковому) році податки, збори (обов'язкові платежі) сплачуються на загальних підставах в установленому законодавством порядку.

4. Сума, отримана платником податку від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки (крім підакцизних товарів), включає доходи, отримані від:

реалізації продукції рослинництва і тваринництва, що вироблена (вирощена) на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, та продуктів її переробки на власних підприємствах;

реалізації продукції рибницьких, рибальських та риболовецьких господарств, які займаються розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах), і продуктів її переробки на власних підприємствах;

реалізації продукції, що вироблена із сировини власного виробництва на давальницьких умовах, незалежно від територіального розміщення переробного підприємства.

У разі коли сільськогосподарське підприємство утворюється шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення, у рік такого утворення до суми, отриманої від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки (крім підакцизних товарів), включаються також доходи, отримані протягом останнього податкового періоду від надання супутніх послуг, перелік яких затверджується Мінагрополітики за погодженням з Мінфіном і Державною податковою адміністрацією.

5. Сільськогосподарські підприємства для набуття і підтвердження статусу платників податку самостійно обчислюють суму такого податку за формою, встановленою Державною податковою адміністрацією, та до 1 лютого поточного року подають:

загальний розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку на поточний рік щодо всієї площі земельних ділянок, з якої справляється податок, до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням;

звітний розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку окремо за кожною земельною ділянкою до органу державної податкової служби за місцем розташування такої земельної ділянки;

розрахунок питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік до органів державної податкової служби за своїм місцезнаходженням та за місцем розташування земельних ділянок за формою, встановленою Мінагрополітики разом з Державною податковою адміністрацією;

витяг з державного земельного кадастру про склад земель сільськогосподарських угідь та їх грошову оцінку до органів державної податкової служби за своїм місцезнаходженням та за місцем розташування земельних ділянок.

6. Платники податку, що припиняються шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення у звітному податковому періоді, зобов'язані подати у період до їх фактичного припинення органам державної податкової служби за своїм місцезнаходженням та за місцем розташування земельних ділянок уточнений розрахунок фіксованого сільсько-господарського податку, в якому, зокрема, зазначаються суми податкових зобов'язань або боргів у разі їх наявності.

7. Сільськогосподарське підприємство, утворене шляхом злиття або приєднання, може бути платником податку в рік утворення, якщо сума, отримана протягом останнього податкового періоду всіма підприємствами, які беруть участь в його утворенні, від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить не менш як 75 відсотків загальної суми валового доходу.

8. Сільськогосподарське підприємство, утворене шляхом перетворення платника податку, може бути платником податку в рік перетворення, якщо сума, отримана протягом останнього податкового періоду підприємством від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить не менш як 75 відсотків загальної суми валового доходу.

9. Сільськогосподарське підприємство, утворене шляхом поділу або виділення, може бути платником податку, якщо сума, отримана протягом останнього податкового періоду таким підприємством від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить не менш як 75 відсотків загальної суми валового доходу.

10. Сільськогосподарське підприємство, утворене протягом року шляхом злиття, приєднання або перетворення платників податку, подає протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем його утворення, до органів державної податкової служби за своїм місцезнаходженням та за місцем розташування земельних ділянок розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку за період від дати утворення до кінця поточного року для набуття статусу платника податку, а також усіх прав і обов'язків щодо погашення податкових зобов'язань або боргів, які передані йому як правонаступнику.

11. Довідка про надання або підтвердження статусу платника податку видається протягом десяти робочих днів після дати подання податкового розрахунку органом державної податкової служби за місцезнаходженням платника податку.

12. Якщо у звітному періоді змінюється площа земельної ділянки у зв'язку з набуттям на неї права власності або користування, землевласник чи землекористувач зобов'язаний провести уточнення суми податкових зобов'язань на період до закінчення податкового року і подати протягом місяця уточнені розрахунки щодо площі земельної ділянки до органів державної податкової служби за місцезнаходженням платника податку та за місцем розташування земельної ділянки. Платник податку подає витяг з державного земельного кадастру про склад земель сільськогосподарських угідь та їх грошову оцінку.

13. У разі коли платник податку здає сільськогосподарські угіддя та/або землі водного фонду в оренду, орендовані площі земельних ділянок не можуть включатися до розрахунку сплати фіксованого сільськогосподарського податку орендаря, а враховуються у розрахунку такого податку орендодавця.

Якщо платник податку орендує сільськогосподарські угіддя та/або землі водного фонду у підприємства, яке не є платником фіксованого сільськогосподарського податку, орендовані площі земельних ділянок включаються до розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку орендаря.

14. Сума фіксованого сільськогосподарського податку вноситься протягом 30 календарних днів, що настають за останнім днем базового звітного (податкового) місяця, на відповідний рахунок місцевого бюджету за місцем розташування земельної ділянки.

Платники податку, утворені протягом року шляхом злиття, приєднання або перетворення платників податку, сплачують протягом 30 календарних днів місяця, що настає за місяцем їх утворення, фіксований сільськогосподарський податок.

Податки та збори (обов'язкові платежі), що не включені до переліку, визначеного статтею 1 Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок", сплачує платник податку в порядку і розмірах, установлених законодавчими актами.

15. Платники податку несуть відповідальність за правильність обчислення, своєчасність подання податкових розрахунків та сплати сум фіксованого сільськогосподарського податку відповідно до законодавства.

16. Контроль за своєчасним і повним надходженням сум фіксованого сільськогосподарського податку здійснює орган державної податкової служби в установленому законом порядку.Міністерство аграрної політики України

Лист

від 07.06.2006 р. № 37-21-1-12/8755

Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим

Головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій (за списком) та управління агропромислового розвитку Севастопольської міськдержадміністрації

Галузеві формування та організації, що входять до сфери управління міністерства (за списком)

Міністерство аграрної політики направляє до відома та використання в роботі постанову Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 № 725 «Про внесення змін до Положення про порядок справляння та обліку фіксованого сільськогосподарського податку» (далі – Постанова).

Звертаємо вашу увагу на те, що новою редакцією Положення про порядок справляння та обліку фіксованого сільськогосподарського податку передбачені наступні зміни:

1. З 1 січня 2007 року для платників фіксованого сільськогосподарського податку при розрахунку 75% виручки від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва і продукції її переробки у загальній сумі валових доходів за попередній звітний (податковий) рік, тобто за 2006 рік, до виручки від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки не включатиметься вартість наданих послуг.

Разом з тим, з дня набрання Постановою чинності, тобто з 25 травня 2006 року, починає діяти норма, яка передбачає, що у разі, коли сільськогосподарське підприємство утворюється шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення, у рік такого утворення до суми, отриманої від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки (крім підакцизних товарів), включаються також доходи, отримані протягом останнього податкового періоду від надання супутніх послуг, перелік яких затверджується Мінагрополітики за погодженням з Мінфіном і Державною податковою адміністрацією.

2. Надано право бути платником податку в рік утворення сільськогосподарському підприємству, утвореному шляхом злиття, приєднання, перетворення, якщо сума, отримана протягом останнього податкового періоду (з дати утворення до кінця звітного року) всіма підприємствами, які беруть участь у його утворенні, від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки (включаючи вартість послуг), становить не менш як 75 відсотків загальної суми валового доходу.

3. Надано право бути платником податку у наступному році після утворення сільськогосподарському підприємству, утвореному шляхом поділу або виділення, якщо сума, отримана протягом останнього податкового періоду (з початку утворення до кінця звітного року) таким підприємством від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки (включаючи вартість послуг), становить не менш як 75 відсотків загальної суми валового доходу.

На виконання вимог Постанови Міністерством аграрної політики будуть затверджені:

- за погодженням з Мінфіном та Державною податковою адміністрацією – перелік супутніх послуг, доходи від надання яких протягом останнього податкового періоду включаються до суми, отриманої від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки (крім підакцизних товарів) у разі, коли сільськогосподарське підприємство утворюється шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення (у рік такого утворення);

- за погодженням з Державною податковою адміністрацією – методичні рекомендації та форма розрахунку питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік.

Зазначені документи будуть надіслані додатково.

 

Заступник Міністра

                          Н.А. Павлюк