banner-mia2.gif

А.А. Кінщак,

заст. директора Департаменту економічної стратегії

та розвитку аграрного ринку Мінагрополітики України

Пропозиція зерна

За інформацією Державного комітету статистики України всіма категоріями господарств у 2005 році одержано 38,0 млн. т зерна (включаючи кукурудзу) у вазі після доробки, з них продовольчого зерна – 20,3 млн. т (53 %), фуражного – 17,7 млн. т (47 %).

За прогнозними розрахунками Мінагрополітики всіма категоріями господарств у 2006 році буде вироблено 37,6 млн. т. зерна, що практично на рівні попереднього року, зокрема, очікується менший врожай озимої пшениці – на 26 % (4,5 млн. т) та озимого жита – на 30 % (313 тис. т). Разом з тим, збільшиться виробництво кукурудзи на зерно на 24 % (1,7 млн. т), ярого ячменю – на 25 % (майже на 2 млн. т) та більше, ніж у півтора рази – виробництво круп’яних культур (табл. 1).

Таблиця 1.

Динаміка виробництва зерна

Культура

2005 р.

2006 р. (прогноз)

Валовий збір, тис. тонн

Зернові

38 015,5

37 616,2

у тому числі

 

 

Озима пшениця

17 683,4

13 127,3

Жито озиме

1 052,6

740,0

Ячмінь ярий

7 967,4

9 935,5

Кукурудза

7 155,0

8 863,4

Урожайність, ц/га

Зернові

26,0

25,7

у тому числі

 

 

Озима пшениця

29,0

26,5

Жито озиме

17,3

19,1

Ячмінь ярий

20,6

22,2

Кукурудза

43,1

41,0

Площа, тис. га

 

Зернові

14 665,2

14 640,7

 

у тому числі

 

 

 

Озима пшениця

6 104,6

4 949,6

 

Жито озиме

607,8

387,7

 

Ячмінь ярий

3 876,0

4 469,0

 

Кукурудза

1660,1

2 161,8

 

 

За інформацією Державного комітету статистики України перехідні залишки зерна у підприємствах на початок 2005/2006 маркетингового періоду (на 1 липня 2005 року) складали 4 471 тис. т (збільшилися проти попереднього МР на 2 289 тис. т), у тому числі запаси пшениці становили 2 084 тис. т, ячменю – 404 тис. т, жита – 348 тис. т та кукурудзи 1 233 тис. т.

Прогнозний обсяг імпорту зернових культур на цей період – 152 тис. т, у тому числі рису – 120 тис. т.

Таким чином, загальний обсяг пропозиції зерна у 2005/2006 маркетинговому році склав 42,64 млн. т, з них виробництво – 38 млн. т, перехідні залишки – 4,47 млн. т та імпорт 0,15 млн. т, у тому числі пшениці – відповідно: 20,79 млн. т, 18,7 млн. т, 2,08 млн. т.

 

Попит на Зерно

Обсяги споживання населенням продуктів, які виробляються із зерна, з року в рік поступово зменшуються відповідно до змін чисельності населення. Так, за прогнозними розрахунками, фонд споживання населенням цих продуктів буде меншим відповідно попереднього періоду і складатиме 6,5 млн. т.

Обсяг зерна, яке використовується для годівлі худоби та птиці, оцінюється більшим за відповідний показник 2004/05 МР і складатиме близько 14 млн. т. Такі зміни зумовлені суттєвою активізацією розвитку птахівництва та свинарства, де в раціонах годівлі переважають концентровані корми.

Витрати зерна на посів, навпаки, дещо зменшаться з огляду на зменшення посівних площ озимих культур під урожай 2006 року.

Особливістю 2005 року був найбільший за всю історію незалежної України експорт зерна в обсязі 12,5 млн. т, що перевищує відповідний показник попереднього року на 65 %. Слід зазначити, що 36 % або 4,5 млн. т зерна було експортовано з урожаю 2004 року, решта вже з нового урожаю (табл. 2).

Таблиця 2.

Структура експорту основних зернових культур в 2005 році за роком вирощування, млн. т

Показники

Експорт залишків 2004 р.

Експорт зерна урожаю 2005 р.

Всього

Пшениця

1,9

4,1

6,0

Ячмінь

1,0

2,5

3,5

Кукурудза

1,5

1,3

2,8

Інші

0,1

0,1

0,2

Всього

4,5

8,0

12,5

Джерело: Держкомстат України

Вітчизняна пшениця користувалась більшим попитом у країнах Європейського Союзу, куди було відвантажено 2,1 млн. т, в основному в Іспанію. Практично весь обсяг ячменю було експортовано в Азію, в основному в Саудівську Аравію (табл. 3).

Таблиця 3.

Регіональна структура експорту зерна за основними культурами у 2005 р., тис. т

Напрямок

Обсяги експорту за регіонами, тис. т

Пшениця

Ячмінь

Кукурудза

Всього

Азія

1838

3145

1039

6021

Африка

1928

235

821

2984

ЄС-25

2137

122

457

2716

СНГ

37

3

446

486

США

9

1

13

22

Інші

65

0

21

86

Всього

6013

3506

2797

12315

Джерело: Держкомстат України

В загальному обсязі експорту зернових культур майже половину займають країни Азії. Такий територіальний розподіл є традиційним для українського експорту.

У поточному маркетинговому періоді експорт зернових очікується на рівні 13 млн. тонн, що на 18 % перевищить рівень попереднього періоду, а пшениці-зросте вдвічі (табл. 4).

Таблиця 4.

Структура експорту основних зернових культур в 2005/06 маркетинговому році, млн. т

Показники

Експорт залишків 2004/05 МР

Експорт зерна урожаю 2005 р.

Фактично на 01.06.06 р.

Прогноз

Пшениця

0,6

4,9

6,0

6,5

Ячмінь

0,15

3,35

3,6

3,7-3,8

Кукурудза

0,65

1,65

2,5

2,6-2,8

Інші

0,1

0,1

0,2

0,2-0,3

Всього

1,5

8,0

12,3

13,0-13,2

Загальний обсяг внутрішнього використання зернових культур у 2005 році становив 26,6 млн. т, що на 0,9 млн. т, або на 3,4 % менше показника 2004 року.

Обсяг загального споживання зерна у 2005 році становив 39,1 млн. т, що 11,4 % більше показника попереднього року. Така зміна зумовлена значним збільшенням обсягів експорту та частковим зменшенням обсягів внутрішнього споживання зерна.

Прогнозне використання зерна у 2005/06 маркетинговому році та його рух станом на 1 червня 2006 р. наведено у табл. 5.

Таблиця 5.

Рух зерна станом на 1 червня 2006 року

 

п/п

Надходження, використання та зберігання

тис. тонн

зерно всього

в т.ч. пшениця

1.

Перехідний залишок зерна (станом на 01.07.2005 р.)

4471

2084

2.

Валовий збір зернових з урожаю 2005 року

38015

18699

3.

Імпорт

152

5

4.

Разом зерна із врахуванням перехідного залишку

42638

20788

5.

Буде використано зерна у 2005/06 МР – всього

37556

17856

 

в т.ч. на: експорт

13000

6100

 

продовольчі потреби

6500

4628

 

корм худобі та птиці

14000

4900

 

насіння

2530

1343

 

переробку на нехарчові цілі

850

550

 

втрати при зберіганні та транспортуванні

676

335

6.

Використано зерна до 1 червня 2006 р. - всього

35275

17165

 

в т.ч.: експортовано( за даними Держмитслужби)

12261

5971

 

продовольчі потреби

6044

4410

 

корм худобі та птиці

13071

4634

 

насіння

2500

1338

 

переробку на нехарчові цілі

780

505

 

втрати при зберіганні та транспортуванні

619

306

7.

Залишок зерна на 1 червня 2006 р.

7363

3623

 

в т.ч. у підприємствах (за даними Держкомстату)

4429

2561

 

у населення (розрахункові дані)

2934

1062

8.

Ще буде використано (до кінця маркет. року) – всього

2281

691

 

в т.ч. на: експорт

739

129

 

продовольчі потреби

456

218

 

корм худобі та птиці

929

266

 

насіння (ярих культур)

30

5

 

переробку на нехарчові цілі

70

45

 

втрати при зберіганні та транспортуванні

57

29

9.

Очікуваний   перехідний   залишок      на   01.07.2006   р. (кінець маркет. року)

5082

2932

 

у тому числі у населення

2700

1052

Зведений баланс зерна у розрізі маркетингових років наведений у таблиці 6.

Таблиця 6.

Динаміка балансу зерна за маркетинговими роками, млн. т *

Показники

2004/05 МР (факт.)

2005/06 МР (очікув.)

2006/07 МР (прогноз)

Запас на початок року

2,18

4.47

5,08

Загальне виробництво

41,81

38,02

37,60

Імпорт

0,12

0,15

0,15

Всього пропозиція

44,11

42,64

42,83

Використання на посів

4,00

2,53

3,15

Використання на продовольство

7,80

6,50

6,50

Використання на корми

14,98

14,00

15,50

Промислова переробка

1,10

0,85

0,85

Експорт

11,06

13,00

11,22

Втрати

0,70

0,68

0,65

Загальний попит

39,64

37,56

37,87

Залишок на кінець року

4,47

5,08

4,96

Зміна запасів за рік

+ 2,29

+ 0,61

-0,12

* Розраховано на базі даних Держкомстату та Мінагрополітики

 

Ефективність вирощування зерна

Загальний обсяг реалізованого у 2005 році сільськогосподарськими підприємствами зерна становить 19,5 млн. т, при цьому рівень товарності склав 51 %, що є близьким до середнього за 2001-2004 рр. – 15,9 млн. т та 45 % відповідно.

Витрати на 1 га посівів зернових у сільськогосподарських підприємствах у 2005 році, включаючи орендну плату за землю і майно, відсотки за банківські кредити, страхові платежі та інші, становлять 1050 грн. При фактичній урожайності зерна 2,6 т/га, його собівартість становить 404 грн/тонну.

Поряд з цим, ціни на зерно у 2005 році знизились. Так, середня ціна реалізації зернових культур сільськогосподарськими підприємствами була на рівні 418 грн/т, що нижче рівня 2004 року на 7,8 %. Ціна на пшеницю знизилася на 16 %.

Підвищення цін на паливно-мастильні матеріали, мінеральні добрива та засоби захисту рослин, зростання рівня оплати праці зумовлює ріст собівартості зернових культур. У 2005 році отримано найнижчий за останні шість років рівень рентабельності зернових – 3,5 %. За прогнозними розрахунками у 2006 році повна собівартість зернових культур у сільськогосподарських підприємствах становитиме 452 грн./т, в т.ч. озимої пшениці – 442 грн./тонну.

В умовах неврегульованості цінової ситуації на внутрішньому ринку зерна ці фактори призводять до збитковості зерновиробництва, яке завжди було високорентабельним і приносило сільгосптоваровиробникам необхідні грошові надходження для розширеного відтворення виробництва.

У 2005 році отримано найнижчий за останніх шість років рівень рентабельності зернових – 3 %.

У 2006 р. за рахунок підвищення цін на зернові культури прогнозується рентабельність зернових на рівні 4 %.

 

Цінова ситуація

Рівень світової ціни є визначальним фактором рівня внутрішніх цін на зерно в країні. У 2000/2001 та 2003/2004 МР Україна була країною-імпортером і рівень внутрішньої ціни на зерно наближувався до рівня світових – 130-180 доларів США за 1 тонну.

За даними Держкомстату України у липні-грудні 2005 року середньомісячні обсяги реалізації пшениці сільськогосподарськими підприємствами становили 1,36 млн. т, що на 8,0 % більше аналогічного показника минулого року. У січні-травні 2006 року середньомісячні обсяги реалізації пшениці становили 0,32 млн. т, що на 17,9 % перевищувало минулорічний показник.

Кінець минулого року характеризувався зниженням попиту на продовольче та фуражне зерно на позабіржовому ринку. Як наслідок, знизилися ціни, особливо на пшеницю 4 та 5 класів.

У січні-лютому 2006 р. у зв’язку із несприятливим прогнозом щодо стану перезимівлі озимих культур пропозиція продовольчої пшениці на біржовому ринку була дуже обмежена, а 3 класу – взагалі відсутня. Якщо в січні-травні минулого року мала місце тенденція до зниження цін на продовольчу пшеницю та жито, то в поточному році, навпаки, ціни зростають (пік у квітні – 780 грн./т на елеваторі). На ситуацію впливає, як не в повній мірі задоволений попит, так і оголошені прогнози зниження врожаю пшениці в поточному році проти попереднього.

Біржова ціна на фуражний ячмінь у 2006 році продовжує знижуватися, тоді як у минулому році вона, навпаки, зростала. Зниження пояснюється перевищенням пропозиції над попитом.

Біржові ціни на фуражну кукурудзу підвищуються (у травні – до 580 грн./т), тоді як у минулому році спостерігалося незначне коливання в межах 380-400 грн./т (із зниженням до 300 грн./т у квітні-липні).

В 2005 році суттєво змінилася політика формування ціни для державних закупівель. Рівень цін, за якими держава здійснює закупівлі зерна, знаходяться на достатньо високому рівні (наприклад, пшениця 3 класу – 690 грн. за тонну). Здійснені державними операторами закупівлі були, крім іншого, певним ціновим індикатором для сільськогосподарських виробників, який забезпечував мінімальний рівень прибутковості як сільськогосподарським виробникам, так і іншим суб’єктам зернового ринку.

На 2006/2007 маркетинговий період наказом Мінагрополітики від 07.06.06 № 282 встановлено нові мінімальні закупівельні ціни, розраховані за Методикою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 р. № 399. Вони дещо зросли проти 2005/2006 маркетингового періоду (див. додатки).

 

 

Про затвердження переліку об'єктів державного цінового регулювання на 2006/07 маркетинговий рік

 

Постанова Кабінету Міністрів України

від 10 червня 2006 р. N 817

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Затвердити перелік об'єктів державного цінового регулювання на 2006/07 маркетинговий рік, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

Ю. Єхануров

 

 

Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України

від 10 червня 2006 р. N 817

 

ПЕРЕЛІК

 ОБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО ЦІНОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА 2006/07 МАРКЕТИНГОВИЙ РІК

 

Об'єкт державного цінового регулювання

 Код згідно з УКТЗЕД

Період державного цінового регулювання

Пшениця і суміш пшениці та жита (меслин)

 1001

з 1 липня 2006 р. до 30 червня 2007 р.

Жито

 1002 00 00 00

 - " -

Цукор (з цукрових буряків)

 1701 12

з 1 вересня 2006 р. до 31 серпня 2007 р.

 

 

Питання діяльності Аграрного фонду на організованому аграрному ринку у 2006-2007 маркетинговому періоді

 

Наказ Міністерства аграрної політики України

від 7 червня 2006 р. N 282

 

Відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», Методики встановлення мінімальної закупівельної ціни на окремі обєкти державного цінового регулювання, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 № 399 та Порядку надання бюджетних позик у межах режиму державних заставних закупівель зерна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.07.2005 № 546,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Погодитись з пропозицією Аграрного фонду щодо формування ним у 2006 році державного продовольчого резерву у таких обсягах:

а) пшениця і суміш пшениці та жита (меслин) та жито (коди УКТ ЗЕД 1001, 1002 00 00 00) – сукупно 565 тис. тонн;

б) цукор тільки з цукрових буряків (код УКТ ЗЕД 1701 12) – 180 тис. тонн.

Рекомендувати Аграрному фонду в процесі формування державного продовольчого резерву перевагу надавати пшениці мякій 3 та 4 класів, а також житу 1 класу групи «А».

 

2. Установити мінімальні та максимальні закупівельні ціни на об’єкти державного цінового регулювання і розміри бюджетних позик, що надаються під заставу цих об’єктів у 2006-2007 маркетинговому періоді (згідно з додатком).

 

3. Департаменту економічної стратегії та розвитку аграрного ринку (Розгон А.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра аграрної політики України Павлюк Н.А.

 

Міністр                                                                                              О.П. Баранівський

ДОДАТОК

до наказу Міністерства аграрної політики України

від 7 червня 2006 р. N 282

 

 

Мінімальні та максимальні закупівельні ціни на об’єкти державного цінового регулювання і розміри бюджетних позик, що надаються під заставу цих об’єктів у 2006-2007 маркетинговому періоді

(у гривнях за 1 тонну)

Обєкт державного цінового регулювання

Мінімальна закупівельна ціна (уключаючи податок на додану вартість)

Максимальна закупівельна ціна (уключаючи податок на додану вартість)

Розмір бюджетної позики

1

2

3

4

пшениця мяка: 1 класу

850

945

680

2 класу

800

890

640

3 класу

700

780

560

4 класу

610

680

488

5 класу

520

580

416

пшениця тверда: 1 класу

935

1040

748

2 класу

880

970

704

3 класу

770

850

616

4 класу

640

705

512

5 класу

570

635

456

Жито групи «А»: 1 класу

540

600

432

2 класу

500

555

400

3 класу

400

445

320

 

Директор Департаменту економічної стратегії

та розвитку аграрного ринку                                                                              А.В. Розгон