banner-mia2.gif

Galuz standarty 2015

Інформація в антикризовому управлінні: глобальний аспект стандартизації обліку та фінансової звітності: монографія / Т.І. Єфименко, В.М. Жук, Л.Г. Ловінська. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2015. – 400 с.

Ця робота є результатом багаторічних досліджень з питань теорії і практики бухгалтерського обліку та фінансової звітності в умовах господарювання в Україні й країнах із розвинутою ринковою економікою. Зроблено спробу обґрунтувати концептуальні підходи до розвитку бухгалтерського обліку у світі та Україні на засадах позитивістського поєднання наукового бачення в обліку й теорії інституціоналізму. Важливе місце відведено аналізу відповідності вітчизняних реформ бухгалтерського обліку вимогам інституціональної теорії та розробленню класифікації й ієрархії складових інституційного забезпечення розвитку обліку для створення дієвих програмних документів у зазначеній сфері. Теоретично обґрунтовано місце та місію моделювання (методик, методичних рекомендацій) у науці й практиці, системі регулювання бухгалтерського обліку та окреслено його головні завдання, в тому числі в обліку аграрної сфери. Дослідження також охопило питання галузевої системи управління як ключового чинника запровадження відповідних стандартів. Проведено аналіз наукових моделей побудови фінансової звітності з урахуванням галузевої специфіки та означення вузькоспеціалізованих МСФЗ і зарубіжної практики їх застосування. За результатами аналізу визначено теоретичні й методологічні підходи до запровадження галузевих стандартів.

Монографія призначена науковим установам, державним регуляторним органам з бухгалтерського обліку, науковцям, викладачам, керівникам підприємств, практикуючим бухгалтерам та студентам.

Рік видання: 2015
ISBN: 978-966-2380-97-2
Кількість сторінок: 400 с.

Рішенням Президії НАН України авторам монографії присуджено премію імені М.І. Туган-Барановського.

 DOC063