banner-mia2.gif

ОПУБЛІКОВАНО: Жук В. М. Інтегрована звітність: ретроспектива і перспектива в Україні. Облік і фінанси. 2019. № 1(83). С. 20-27. DOI: https://doi.org/10.33146/2307-9878-2019-1(83)-20-27

Інтегрована звітність: ретроспектива і перспектива в Україні

Анотація.

Після фінансових і соціальних криз кінця ХХ – початку ХХІ століття весь цивілізований світ зацікавився можливостями розширення звітності, тобто доповнення її інформацією що розкриває цілі та результати політики сталого розвитку. Метою статті є формування базових принципів відновлення інтегрованої звітності в Україні з урахуванням стандартів IRC, підходів до звітності по сталому розвитку та можливостей сучасних інформаційно-комунікативних технологій. Розкрито передумови удосконалення інформаційних можливостей фінансової і статистичної звітності та історичні віхи розробки та впровадження стандартів інтегрованої звітності. Здійснено аналіз законодавчих новацій у сфері вітчизняного бухгалтерського обліку, що направлені на розвиток фінансової і нефінансової звітності. Проведено оцінку наявної в Україні структури річної бухгалтерської звітності сільськогосподарських підприємств в контексті інтегрованої звітності. Виявлено, що методологія радянської розширеної звітності мала стрижнево-комплексний характер – формувалась бухгалтерськими службами підприємств, але додатково акумулювала облікові дані агрономічної, зоотехнічної, планової, інженерної та інших служб. Доведено, що в умовах відсутності чіткої стандартизації процесу складання інтегрованої звітності, Міністерству фінансів України варто не імплементувати, а адаптувати до інституціональних умов України міжнародні положення інтегрованої фінансової звітності. Таке адаптування має здійснюватись з дотриманням ряду ключових принципів: 1) від простого до складного; 2) історичної спадковості; 3) пріоритетності стандартизації; 4) узагальнення. Як вважає автор, українські науковці і практики з бухгалтерського обліку мають досвід раціональної побудови розширеної (інтегрованої) звітності, а тому не виникне ні методологічних, ні методичних проблем повторити його на новому інформаційно-технологічному витку розвитку.

Ключові слова: інтегрована звітність, звіт про управління, облік сталого розвитку, сільськогосподарські підприємства, МСФЗ.

DOI: https://doi.org/10.33146/2307-9878-2019-1(83)-20-27

Повний текст статті