banner-mia2.gif

Наукове та професійне забезпечення розвитку обліку та фінансів аграрного сектору економіки в умовах глобалізації. ІV Міжнародна наук.- практ.конф.: зб.тез та виступів: 18-19 вересня 2008 р. / Відпов.за вип. В.М. Жук. – К.: «Юр-Агро-Веста», 2008. – 348 с.