banner-mia2.gif

analiz 2018

Методичні рекомендації з облікового забезпечення інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств / [Жук В. М., Бездушна Ю. С., Мельничук Б. В. та ін.]; К.: ННЦ «ІАЕ», 2019. 48 с.

В посібнику викладені Методичні рекомендації з облікового забезпечення інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств. Розкрито пи-тання, які цікавлять інвестора при прийнятті рішення про виділення фінансових ресурсів для розвитку аграрного бізнесу чи купівлю підприємств; наведено по-слідовність дій, спрямованих на підвищення інвестиційної привабливості підп-риємства (юридична, фінансова, податкова перевірка); висвітлено механізми підвищення вартості найбільш значущих активів підприємства (земельні ділян-ки та права користування ними, основні засоби, інтелектуальна власність, біо-логічні активи та сільськогосподарська продукція).

Для надання інвестору інформації у доступній і зрозумілій формі запропо-новано складання Інформаційного проспекту, який підкреслює переваги підп-риємства на аграрному ринку.

Посібник призначений для використання в роботі обліково-фінансових служб аграрних підприємств, аудиторській практиці, діяльності органів держа-вної влади та професійних громадських об’єднань, викладацькій та науковій роботі.

Рік видання: 2019
Кількість сторінок: 48 с.