banner-mia2.gif

Жук В. М., Бездушна Ю. С. Місія інституту бухгалтерського обліку в капіталізації національного багатства України: наукова доповідь. К.: ННЦ «ІАЕ», 2019. 40 с.

У науковій доповіді визначено місце та значення бухгалтерської інформації у формуванні макроекономічної статистики України. Місію інституту бухгалтерського обліку у капіталізації національного багатства України обґрунтовано на прикладі земель сільськогосподарського призначення.

З’ясовано місце землі у складі національного багатства України. Виявлені проблеми та перешкоди включення вартості земель сільськогосподарського призначення в систему національного рахівництва. Запропоновано облікову політику та методологію оцінки сільськогосподарських земель, що забезпечує капіталізацію національного багатства і належне представлення природно-економічного потенціалу України у міжнародному інформаційному середовищі.

Розрахована ефективність впровадження запропонованої облікової політики та оцінки сільгоспугідь в розмірі 25 млрд дол. США приросту національного багатства України, що представлено в системі її національних рахунків.

 

Рік видання: 2019
Кількість сторінок: 40 с.

Повний текст доповіді