banner-mia2.gif

Image

Жук В.М. Наукове забезпечення обліку в системі управління аграрним сектором економіки: теорія і практика: [Наукова доповідь ] / В.М. Жук. - К.: ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2008. - 90 с.

В науковій доповіді викладено бачення сучасного стану та перспектив подальшого розвитку галузевого бухгалтерського обліку, головні причини кризових явищ, що існують на сьогодні в системі обліку та звітності та основні проблеми облікового забезпечення управління аграрним сектором економіки.

У контексті визначених пріоритетних напрямів удосконалення системи галузевого обліку обґрунтовано потребу розробки та прийняття Кабінетом Міністрів України Концепції розвитку бухгалтерського обліку в агропромисловому комплексі з метою побудови цілісної системи управління бухгалтерським обліком в галузях агропромислового виробництва. Автором визначено основні нормативні, методологічні, методичні та професійні заходи по реалізації Концепції, а також окреслено найсуттєвіші напрацювання Інституту аграрної економіки щодо їх запровадження.

Рік видання: 2008
ISBN: 978-966-2173-00-0
Кількість сторінок: 90

Переглянути повний текст

ЗМІСТ

Розділ 1. Реформування бухгалтерського обліку в світлі теорій інституціональної економіки та фізичної економії

Розділ 2. Проблеми облікового забезпечення управління аграрним сектором економіки: причини та наслідки
2.1. Втрата позицій в галузевій інформаційній системі
2.2. Ігнорування впливу галузевого управління на формування методології обліку та звітності в АПВ
2.3. Неспівставність показників фінансової та статистичної звітності
2.4. Обмеженість обліку в забезпеченні новітніх інституційних запитів
2.5. Другорядність виробничого (управлінського) обліку

Розділ 3. Концептуальні засади розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки
3.1. Передумови розробки Концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки
3.2. Місія Концепції
3.3. Робочі гіпотези побудови Концепції
3.4. Принципи Концепції
3.5. Головні завдання Концепції

Розділ 4. Реалізація Концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки
4.1. Регуляторно-організаційні заходи по реалізації Концепції
4.2. Методологічні заходи по реалізації Концепції
4.3. Заходи по реалізації методичних завдань Концепції
4.4. Заходи по реалізації завдань Концепції з формування професії

Розділ 5. Очікувані результати реалізації Концепції

Висновки та пропозиції
Список посилань на першоджерела
Постанова Бюро Президії Української академії аграрних наук