banner-mia2.gif

Image

Гадзало Я.М., Жук В.М. Наукові основи розвитку аграрного підприємництва та сільських територій за селозберігаючою моделлю: наукова доповідь. – К: ННЦ "ІАЕ", 2015. – 40 с.

У науковій доповіді викладені результати досліджень стану аграрного підприємництва та сільських територій України.
Доводиться невідповідність існуючої в Україні аграрної політики до постулатів сучасних економічних і соціальних теорій. Розглядається досвід розвинутих країн щодо провадження  пріоритетної політики у розвитку малого і середнього підприємництва у сільських поселеннях, функціонування інституту сільського самоврядування, капіталізації ресурсів сільських територій.
Обґрунтовано загрози для села від явища агрохолдингізації України.
Запропонована селозберігаюча модель подальшого розвитку аграрного підприємництва і сільських територій України та розкрито її сутність, складові та механізми запровадження. На прикладі підприємств НААН доведено ефективність цієї моделі та обґрунтовано доцільність створення на базі Академії полігону для всеукраїнського її запровадження.
Наукова доповідь розрахована на науковців та представників державної та місцевої влади. Наукова доповідь може бути використана для прийняття політичних і управлінських рішень.

Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 40
Переглянути повний текст

 

 

 

Зміст

Вступ
Стан наукового забезпечення питань бухгалтерського обліку в системі НААН
Інституціональна теорія бухгалтерського обліку в науковому забезпеченні соціально-економічного розвитку
Постанова Президії НААН України від 27 листопада 2013 року
Висновки