banner-mia2.gif

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва затвердив нові форми реєстраційних карток, які подаються державним реєстраторам у разі реєстрації, перереєстрації, ліквідації юридичних та фізичних осіб-підприємців,  внесення змін до установчих документів, відомостей про посадових осіб, місцезнаходження тощо.

 

Реєстрація, перереєстрація, ліквідації юридичних та фізичних осіб-підприємців, зміни в  установчих документах, відомостях про посадових осіб, місцезнаходження тощо здійснюються у відповідності до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» № 755-IV від 15.05.2003 р. зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 755-IV ) державним реєстратором відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Нагадаємо, що відповідно ст. 10 Закону № 755-IV за проведення державної реєстрації передбачений реєстраційний збір у наступних розмірах:
-         за проведення державної реєстрації юридичної особи – 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (нмдг);
-         за проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця – 2 нмдг;
-         за проведення державної реєстрації змін в установчих документах – 30% від 10 нмдг;
-         за проведення державної реєстрації зміни імені або місця проживання фізичної особи-підприємця – 30% від 2 нмдг;
-         за заміну свідоцтва про державну реєстрацію, за видачу дубліката оригіналу установчих документів та змін до них – 1 нмдг.
Документами, якими підтверджується внесення реєстраційного збору, є квитанція, видана банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку.

Для проведення державної реєстрації в обов’язковому порядку подаються реєстраційні картки відповідної форми. Нові форми даних карток затверджені наказом Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва від 20.04.2007 р. №  447/13714, що набрав чинності з 14.05.2007 р.

 Значних змін форми реєстраційних карток не зазнали, проте, стали зручнішими. Серед основних нововведень варто відмітити впровадження нової реєстраційної картки за формою № 15 «Реєстраційна картка про включення відомостей про фізичну особу-підприємця» та розділення форми № 6 на дві: форма № 6-включення (подається для включення до Єдиного державного реєстру (ЄДР) відомостей про юридичну особу)  та форма № 6-підтвердження (подається щорічно юридичною особою як підтвердження відомостей про себе в ЄДР).

Зупинимось детальніше на формах реєстраційних карток та змінах, які до них внесені.

Форма № 1. «Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи». Картка за такою формою подається для первинної реєстрації новоствореної юридичної особи. Основним нововведенням є те, що у відомостях про засновників непотрібно зазначати розмір внеску, сплаченого до статутного капіталу.  Крім цього, назва виду економічної діяльності відповідно до КВЕД заповнюється юридичною особою, а код виду економічної діяльності -  державним реєстратором.

            Також у формі передбачено розділ, в якому необхідно вказати спосіб отримання свідоцтва про державну реєстрацію та оригіналів установчих документів: видати заявнику або надіслати рекомендованим листом.

Форма № 2. «Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) в результаті злиття, поділу або перетворення», подається з метою внесення відомостей про новостворену юридичну особу при реорганізації інших юридичних осіб.

Форма № 3. «Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи» подається для внесення змін до установчих документів, які стосуються зміни найменування юридичної особи, складу засновників, розміру статутного капіталу, перерозподілу часток між засновника, зміни місцезнаходження, видів економічної діяльності, якщо такі дані містяться в установчих документах. У новій картці передбачено внесення відомостей, які стосуються змін скороченої назви юридичної особи та відомостей про засновників, а не лише про їх склад.

Форма № 4. «Реєстраційна картка на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців». Дана форма подається у разі змін відомостей про юридичну особу, які не пов’язані зі зміною установчих документів. До таких відомостей належать зміна керівника; зміна відомостей про керівника; зміна видів економічної діяльності з їх переліку, що передбачений статутом; зміна відомостей про відокремлений підрозділ  тощо, якщо такі відомості не містяться в установчих документах. В іншому випадку для внесення відповідних змін подають реєстраційну картку за формою № 3.

Форма № 5. «Реєстраційна картка на створення відокремленого підрозділу юридичної особи» подається при створенні юридичною особою відокремленого підрозділу. Нагадаємо, що відповідно до ст. 64 Господарського кодексу України, підприємства можуть створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, відомості про які залучаються до їх реєстраційної справи та включаються до Єдиного державного реєстру в порядку, передбаченому законом.

Форма № 6-включення. «Реєстраційна картка про включення відомостей про юридичну особу» передбачена для подання юридичними особами, що працюють за старим свідоцтвом та мають намір змінити його на свідоцтво про державну реєстрацію нового зразка.

Форма № 6-підтвердження. «Реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу» подається юридичними особами щорічно для підтвердження відомостей про себе в ЄДР. Дана форма є нововведенням, проте вона дуже проста. Серед інформації, яку необхідно подати лише ідентифікаційний код юридичної особи, її повне та скорочене найменування.

Нагадаємо, що відповідно до частини 7 статті 19 Закону № 755-IV  юридичні особи зобов’язані подавати не пізніше тринадцяти місяців з дня подачі останньої реєстраційної картки, що містить відомості про юридичну особу, державному реєстратору реєстраційну картку встановленого зразка (тепер вже за формою № 6-підтвердження) про підтвердження відомостей про юридичну особу.

Форма № 7. «Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у зв'язку з ліквідацією або на підставі судового рішення  щодо припинення юридичної особи, що не пов'язане з банкрутством» призначена для внесення відомостей про ліквідацію юридичної особи. У новій формі картки зазначається лише ідентифікаційний код та найменування юридичної особи. Також необхідно зазначити підстави для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у зв’язку з ліквідацією (рішення засновників  або судове рішення).

У новій формі картки непередбачено розділ, у якому відображаються відомості про зняття юридичної особи в органах Державної податкової служби та Фондах соціального страхування. Це пов’язано з тим, що зняття з обліку в ДПС та у Фондах здійснюється після державної реєстрації припинення юридичної особи.

Форма № 8. «Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення». Нову форму картки Держкомпідприємництва значно скоротив. Зокрема, з неї виключені відомості про зняття юридичної особи, яка реорганізовується, з обліку у Фондах соціального страхування та Державної податкової служби. 

Форма № 9. «Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за судовим рішенням щодо визнання юридичної особи банкрутом». У разі якщо юридична особа у судовому порядку визнана банкрутом інформація про припинення діяльності такої юридичної особи до ЄДР вноситься на підставі даної реєстраційної картки.

Форма № 10. «Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця». Нова форма картки надає можливість реєстрації підприємцями осіб, які через релігійні або інші переконання відмовляються від присвоєння ідентифікаційного коду і мають відповідну відмітку в паспорті. Такі особи відображають у картці лише паспортні дані. Також, у картці передбачений розділ, у якому необхідно зазначити спосіб отримання свідоцтва: видати заявнику або надіслати рекомендованим листом.

Форма № 11. «Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців». У новій формі даної картки серед змін, які вносяться до ЄДР про фізичну особу-підприємця, введено пункти про зміну ідентифікаційного коду, паспортних даних, видів діяльності, які раніше відображались у полі «Зміна інших відомостей».

Як і у попередній формі, у даній картці передбачено відомості про спосіб отримання свідоцтва: видати заявнику або надіслати рекомендованим листом.

Форма № 12. «Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за її рішенням або за судовим рішенням, що не пов'язано з банкрутством». З карти за новою формою вилучено розділ, у якому відображались відомості про зняття фізичної особи-підприємця з обліку в органах Державної податкової служби та Фондах соціального страхування.

При припиненні фізичною особою-підприємцем підприємницької діяльності відомості про припинення до ЄДР вносяться на основі реєстраційних карток, в залежності від причин припинення. До таких реєстраційних карток належать:

- форма № 13. «Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця у разі її смерті, оголошення її померлою або визнання фізичної особи-підприємця безвісно відсутньою».

- форма № 14. «Реєстраційна картка про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи-підприємця банкрутом».

Форма № 15. «Реєстраційна картка про включення відомостей про фізичну особу-підприємця». Ця форма є нововведенням. Вона призначена для фізичних осіб-підприємців, які ще працюють зі старим свідоцтвом та мають намір змінити його на свідоцтво нового зразка.

Форми реєстраційних карток ви можете знайти на офіційному сайті Федерації аудиторів, бухгалтерів та фінансистів АПК України та видання «Облік і фінанси АПК»  www.faaf.org.ua у  рубриці «Бланки».

 

Л.С. Стецюк