banner-mia2.gif
podatki_2011.jpg

Облік і оподаткування земельно-майнових відносин в сільськогосподарській діяльності: навч. посіб. / за ред. В.М. Жука. - К.: ННЦ "ІАЕ", 2012. - 188 с.

 У посібнику розкрито питання нормативно-правового регулювання земельних та майнових відносин в умовах Податкового Кодексу, механізм формування та змін власного капіталу агропромислових підприємств, порядок відображення в обліку і оподаткування операцій оренди майна та реалізації прав власності: розподіл прибутку, викуп майнових сертифікатів.

Наведено порядок обліку емфітевзису, не витребуваних паїв та операцій, пов’язаних з ліквідацією підприємства. Детально висвітлено питання оподаткування земельно-майнових операцій податком на прибуток, податком на додану вартість, податком з доходів фізичних освіб, земельним податком.

Видання рекомендується використовувати у процесі підвищення кваліфікації за програмою САРА – "Сертифікований професійний бухгалтер АПВ".

Рік видання: 2012
ISBN: 978-966-669-378-8
Кількість сторінок: 188

 

 

ЗМІСТ

ВСТУП

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬ-НИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИН В СІЛЬСЬКОГОСПО-ДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
1.1 Положення основних законодавчо-нормативних актів, які регулюють земельно-майнові відносини
1.2 Правові режими майна, визначені господарським, цивільним та земельним законодавством

2. ОБЛІКОВО-ПОДАТКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
2.1 Характеристика організаційно-правових форм господарювання
2.2 Формування власного майна підприємства

3. ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ ТА МАЙНА
3.1 Оренда цілісних майнових комплексів
3.2 Операційна та фінансова оренда майна
3.3 Оренда земель сільськогосподарського призначення
3.4 Розрахунки з виплати орендної плати
3.5 Ремонт і поліпшення орендованого майна
3.6 Створення та використання фонду відтворення орендованого майна
3.7 Списання орендованого майна

4. НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОБЛІК ЕМФІТЕВЗИСУ

5. ОБЛІКОВО-ПОДАТКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ВЛАСНОСТІ
5.1 Розподіл прибутку і порядок виплати дивідендів
5.2 Викуп майнових сертифікатів і майна у співвласників
5.3 Операції, пов’язані зі зміною складу засновників сільськогосподарських товариств
5.4 Порядок відображення в обліку невитребуваних паїв
5.5 Ліквідація сільськогосподарських підприємств

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ