banner-mia2.gif
Image

Облік основних засобів в ринкових умовах: Навчальний посібник / За ред. Жук Н.Л. – 2-е вид., доп. і перероб. – К.: ТОВ "Всеукраїнський інститут права і оцінки", 2011. – 286 с.

Навчальний посібник підготовлено у відповідності до програм курсів "Фінансовий облік", "Бухгалтерський облік", "Звітність підприємств". Посібник присвячений узагальненню нормативно-правових вимог щодо бухгалтерського обліку та оподаткування операцій з основними засобами згідно Податкового кодексу України. Розкрито сутність основних засобів, порядок визнання їх  в бухгалтерському та податковому обліку, підходи до оцінки. Висвітлюються загальні засади організації облікової політики щодо основних засобів,  первинного синтетичного та аналітичного обліку операцій з ними.

У виданні розглянуто усі нормативно-правові вимоги щодо обліку основних засобів від моменту їх придбання і до ліквідації, висвітлено особливості оподаткування операцій основними засобами, здійснення поточного та капітального ремонту основних засобів на підприємстві, порядок нарахування амортизації, а також відображення вартості основних засобів у різних формах звітності.

Посібник призначено для студентів вищих та середніх закладів освіти економічних спеціальностей, доповнює програми навчальних дисциплін у частині розділів, які стосуються відображення основних засобів у фінансовому обліку і звітності. Посібник доцільно застосовувати у процесі підвищення кваліфікації за програмою САРА – "Сертифікований професійний бухгалтер АПВ".

Рік видання: 2011
ISBN: 978-966-2173-13-0
Кількість сторінок: 286