banner-mia2.gif
opodatkuvanna.jpg

Тулуш Л.Д., Проніна В.І., Сеперович Н.В. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників: стан та перспективи розвитку. - Львів: НВФ "Українські технології", 2009. - 296 с.

ISBN 978-966-345-178-7

Посібник містить узагальнення теоретичних та практичних питань організації та функціонування податкової системи країни загалом та у сільському господарстві зокрема, окреслення перспектив її розвитку в порядку суспільного обговорення.

В ньому узагальнено теоретико-методологічні основи та розкрито особливості оподаткування сільськогосподарських товаровиробників. Надано роз’яснення чинної нормативно-правової бази з питань оподаткування діяльності у сфері сільського господарства, особливостей визначення сум податкових зобов’язань та ведення податкового обліку.

Окреслені перспективи розвитку системи оподаткування в умовах подальшої трансформації економічних відносин у сільському господарстві та реформування вітчизняної податкової системи, приведення її до норм європейського законодавства.

Посібник методичного характеру допоможе спеціалістам дорадчих служб здійснювати роз’яснення податкового законодавства, обговорювати, формувати громадську думку та вносити пропозиції щодо можливих напрямів розвитку системи оподаткування у сільському господарстві. Також він дозволить товаровиробникам прийняти активну участь в громадському обговоренні перспектив розвитку податкового регулювання їх діяльності, вплинути на процеси формування податкового законодавства, що цілком відповідає стандартам розвинених країн.

ЗМІСТ

Вступ.

Розділ 1. Загальні положення щодо формування системи оподаткування сільськогосподарських товаровиробників.
Засади формування системи обовязкових платежів у сільському господарстві.
Загальна характеристика основних податкових форм.
Особливості податкового адміністрування в Україні.
Непряма підтримка розвитку АПК за рахунок застосування спеціальних податкових режимів та пільг.

Розділ 2. Характеристика нормативно - правової бази з питань оподаткування у сільському господарстві.
Справляння ПДВ у сфері сільськогосподарського виробництва.
Загальна характеристика спеціальних режимів справляння ПДВ у сфері сільського господарства.
Виплата дотацій переробними підприємствами сільськогосподарським товаровиробникам за рахунок коштів ПДВ .
Спеціальний режим справляння ПДВ у сільському господарстві (режим акумуляції сум ПДВ).
Бюджетне відшкодування з ПДВ.
Пряме оподаткування сільськогосподарських підприємств.
Оподаткування прибутку сільгосппідприємств.
Фіксований сільськогосподарський податок (ФСП).
Оподаткування субєктів малого підприємництва за спрощеною системою.
Плата за землю.
Податок з власників транспортних засобів.
Оподаткування доходів громадян.
Оподаткування доходів громадян від продажу сільськогосподарської продукції.
Оподаткування доходів громадян від здавання в оренду рухомого й нерухомого майна.
Оподаткування доходів від сільського зеленого туризму та промислів.
оподаткування доходів, отриманих громадянами від підприємницької діяльності.
Соціальні внески.
Справляння пенсійних внесків із сільськогосподарських товаровиробників.
Внески до інших фондів страхування.

Розділ 3. Пропозиції щодо подальшого розвитку нормативно правової бази з питань оподаткування сільськогосподарських товаровиробників.
Зарубіжний досвід оподаткування сільськогосподарських товаровиробників.
Вдосконалення механізмів податкового адміністрування.
Визначення напрямів розвитку прямого оподаткування у сільському господарстві.
Вдосконалення механізму справляння ПДВ у сфері агропромислового виробництва.

Список використаних джерел.