banner-mia2.gif

Порядок

використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки сільськогосподарської дорадчої служби

 

Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України

від 19 вересня 2007 р. N 1131

 

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2007 році коштів, передбачених Мінагрополітики у державному бюджеті за програмою "Державна підтримка сільськогосподарської дорадчої служби" (далі - бюджетні кошти).

Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінагрополітики.

Виконавцями планів заходів з надання соціально спрямованих дорадчих послуг (далі - дорадчі послуги) є суб'єкти сільськогосподарської дорадчої діяльності, зареєстровані відповідно до Закону України "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність" та визначені на конкурсній основі (далі - виконавці).

 

2. Бюджетні кошти спрямовуються на оплату дорадчих послуг, які мають найбільшу ефективність, - проведення навчальних семінарів, демонстраційного показу форм і методів роботи суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сільській місцевості, та сільського населення, індивідуальних дорадчих послуг, випуску і розповсюдження друкованої продукції - брошур, буклетів, інформаційних листків, закупівля яких здійснюється відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

 

3. Мінагрополітики за погодженням з Мінфіном здійснює розподіл бюджетних коштів між Міністерством аграрної політики Автономної Республіки Крим, головними управліннями агропромислового розвитку обласних і управлінням промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій з урахуванням чисельності осіб, що постійно проживали у сільській місцевості станом на 1 січня 2007 року.

 

4. Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій:

розробляють і затверджують у межах доведених до них бюджетних асигнувань за погодженням з Мінагрополітики регіональні плани заходів з надання дорадчих послуг (далі - регіональні плани) з обґрунтуванням потреби в коштах і детальних розрахунків витрат відповідно до вартості дорадчих послуг, затвердженої Мінагрополітики та Мінекономіки за погодженням з Мінфіном;

утворюють регіональні комісії з проведення конкурсу серед суб'єктів сільськогосподарської дорадчої діяльності, що надаватимуть дорадчі послуги (далі - регіональні комісії).

 

5. До складу регіональної комісії включаються Міністр аграрної політики Автономної Республіки Крим, начальник Головного управління агропромислового розвитку обласної, начальник управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій, по одному представнику від органу державної контрольно-ревізійної служби, державної податкової служби, фінансового органу і регіонального відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств.

Положення про регіональну комісію, її персональний склад та регламент затверджує Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, обласна та Севастопольська міська держадміністрація.

 

6. Умови проведення конкурсу та перелік документів, що підлягають поданню суб'єктами сільськогосподарської дорадчої діяльності, затверджує Мінагрополітики.

Регіональні комісії визначають на конкурсній основі суб'єктів сільськогосподарської дорадчої діяльності, що надаватимуть дорадчі послуги за рахунок бюджетних коштів, та складають і затверджують в установленому порядку їх перелік.

Закупівля дорадчих послуг у суб'єктів сільськогосподарської дорадчої діяльності, визначених на конкурсних засадах, здійснюється відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

 

7. Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій затверджують на підставі регіональних планів та переліку виконавців плани заходів з переліком дорадчих послуг, обсяги їх фінансування для кожного виконавця та районів, в яких надаються послуги.

У разі надання дорадчих послуг шляхом проведення навчальних семінарів, демонстраційного показу форм і методів роботи суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сільській місцевості, та сільського населення, відповідні кошториси затверджуються Міністерством аграрної політики Автономної Республіки Крим, головними управліннями агропромислового розвитку обласних і управлінням промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій.

 

8. На підставі планів заходів, затверджених відповідно до пункту 7 цього Порядку, Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій укладають з виконавцями договори про надання дорадчих послуг.

Надання дорадчих послуг здійснюється відповідно до плану заходів та оформляється відповідним актом, який підписують суб'єкт сільськогосподарської дорадчої діяльності, голова сільської (селищної) або районної ради, заступник Міністра аграрної політики Автономної Республіки Крим, начальник Головного управління агропромислового розвитку обласної, начальник управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрації і споживач дорадчих послуг.

Облік індивідуально наданих дорадчих послуг ведеться у журналі встановленої форми, який повинен бути пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою.

Реєстри, регіональні плани заходів та плани заходів і договори, затверджені в установленому порядку щодо кожного виконавця, акти виконаних робіт зберігаються в Міністерстві аграрної політики Автономної Республіки Крим, головних управліннях агропромислового розвитку обласних і управлінні промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій протягом трьох років.

 

9. Перерахування бюджетних коштів суб'єктам сільськогосподарської дорадчої діяльності проводиться Міністерством аграрної політики Автономної Республіки Крим, головними управліннями агропромислового розвитку обласних і управлінням промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого Державним казначейством.

 

10. Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій подають Мінагрополітики щокварталу до 10 числа наступного місяця звіт про використання бюджетних коштів.

Мінагрополітики щокварталу до 20 числа наступного місяця подає Мінфіну звіт про використання бюджетних коштів в розрізі регіонів, а в місячний строк після закінчення бюджетного року - звіт про ефективність використання зазначених коштів в частині збільшення інвестицій в агропромисловий комплекс, а також про досягнення інших показників, що характеризують ефективність використання бюджетних коштів.

 

11. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.