banner-mia2.gif

Постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.2009 р. № 291 затверджено Порядок обліку та використання коштів, спрямованих на виплату дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі. Отже, на зміну Порядку № 805, прийшов Порядок № 291. В зв’язку із цим визнано такими, що втратили чинність Порядок № 805, Порядок № 271 і низка постанов КМУ, згідно з якими до цих Порядків свого часу вносилися зміни та доповнення.

Переважна більшість положень Порядку № 291 дослівно цитують норми колишнього Порядку № 805. Реальних змін небагато. Основні з них такі.

Пунктом 2 Порядку № 291 ураховано зміни в Законі про ПДВ щодо обкладення ПДВ операцій з поставки сільгосптоваровиробниками молока та м’яса в живій вазі переробним підприємствам, які тепер обкладаються не за нульовою, а за 20 % ставкою. У зв’язку з цим другим і третім абзацами п. 3 Порядку № 291 установлено порядок визначення сум дотацій за попереднім розрахунком, який передбачає, що розміри дотацій визначаються на гривню вартості такої продукції без урахування ПДВ. В зв’язку з цим, у приймальних квитанціях крім ваги та вартості поставленої продукції, окремими рядками зазначаються не тільки суми дотацій згідно з попереднім розрахунком (як було раніше), а і ПДВ, оплаченого у вартості поставленої продукції.

Практично без змін залишився порядок щоквартального подання переробними підприємствами звіту про рух коштів на небюджетних рахунках до управлінь агропромислового розвитку відповідного регіону: до 5 числа другого місяця, наступного за звітним кварталом.

Для дотримання Порядку № 291 щодо кількості дотаційних виплат (не менше двох разів на місяць) переробне підприємство повинно разом з оплатою за сировину, крім оплати ПДВ, проводити авансові виплати дотації, розмір якої визначається за новою формою попереднього розрахунку (додаток 1 до Порядку № 291). Звертаємо увагу: п. 7 оновленого розрахунку вже не містить застереження про нижню межу розміру авансового платежу.

Як уже зазначалося, авансові суми дотації, обчислені виходячи із загального обсягу придбаної продукції та розміру дотацій згідно з попереднім розрахунком, указуються у приймальних квитанціях та підлягають виплаті сільгосптоваровиробникам. Остаточні платежі сум дотацій за звітний період проводяться на підставі щомісячного розрахунку за фактичними даними про обсяги придбаного молока та м’яса в живій вазі та про надходження на небюджетний рахунок сум ПДВ (додаток 2 до Порядку № 291).

В абзаці першому п. 5 Порядку № 291 прямо вказується на необхідність наявності в сільгосппідприємств окремих рахунків, які вони повинні відкрити в обслуговуючих банках протягом одного звітного періоду. До речі, зауважимо: для застосування спецрежиму сільгосп-ПДВ згідно зі ст. 81 Закону про ПДВ наявність спецрахунків не потрібна.

І останнє. Звертаємо увагу, що Порядок № 291 установлює механізм дотаційних виплат починаючи з 17 березня 2009 року.

 

Бухгалтерський облік

Сільськогосподарські підприємства на підставі приймальних квитанцій, отриманих від переробних підприємств, відображують належні суми дотацій від переробних підприємств за дебетом рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» і кредитом рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження». Отримані кошти дотацій відображуються за дебетом субрахунку 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті» і кредитом рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками».

Суми дотацій за поставлені переробним підприємствам молоко та м'ясо в живій вазі сільськогосподарські товаровиробники використовують виключно для розвитку тваринництва - насамперед для забезпечення тваринництва кормами, відтворення поголів'я, придбання племінних ресурсів та здійснення ветеринарних заходів.

Використані за цільовим призначенням на придбання оборотних активів суми дотацій відображуються за дебетом рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» і кредитом субрахунку 718 «Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів».

Використані за цільовим призначенням на придбання необоротних активів суми дотацій відображаються за дебетом рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» і кредитом рахунку 69 «Доходи майбутніх періодів».

Із рахунку 69 «Доходи майбутніх періодів» списання здійснюється, починаючи із першого місяця нарахування амортизації на придбаний за рахунок дотацій необоротний актив. Списання відображають у складі доходів звітного періоду пропорційно нарахованій амортизації на придбаний за рахунок дотацій необоротний актив бухгалтерською проводкою: дебет рахунку 69 «Доход майбутніх періодів» — кредит субрахунку 745 «Дохід від безоплатно одержаних активів».