banner-mia2.gif

Посібники

caps_3.jpg

Бухгалтерський облік в бюджетних установах: періодична та річна фінансова звітність. Практичний посібник / За ред. Лузана Ю.Я., Гаврилюка В.М., Жука В.М. - К.: Видавництво ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2009. - 96 с.

У посібнику розкрито нормативні, організаційні та методичні положення зі складання фінансової звітності бюджетними установами. Розглянуто склад та особливості формування показників місячної, квартальної та річної звітності. Окремий підрозділ присвячено питанням звірки та перевірки порівнянності окремих показників звітних форм. Значну увагу приділено порядку внесення змін та виправлення помилок у звітності.

Посібник призначений для практикуючих бухгалтерів-фінансистів бюджетних установ та рекомендується до застосування в процесі підвищення кваліфікації за програмою CAPS — "Сертифікований бухгалтер бюджетних установ".

caps_2.jpg

Бухгалтерський облік в бюджетних установах: кошториси, доходи, видатки. Практичний посібник / За ред. Лузана Ю.Я., Гаврилюка В.М., Жука В.М. - К.: Видавництво ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2009. - 100 с.

Посібник містить організаційно-методичні основи складання, затвердження та виконання кошторисів бюджетними установами. Розкрито економічний зміст і порядок відображення в обліку та звітності доходів і видатків бюджетних установ. Висвітлено поняття, види та особливості взяття на облік зобов’язань розпорядників коштів бюджету.

У посібнику наведено переліки форм первинних документів, рахунки бухгалтерського обліку, типові кореспонденції господарських операцій, порядок формування інформації в регістрах та звітності бюджетних установ. Матеріал підготовлено на основі діючого бюджетного законодавства та нормативно-правових актів з питань бухгалтерського обліку та звітності.

Призначений для практикуючих бухгалтерів-фінансистів бюджетних установ та рекомендується до застосування в процесі під-вищення кваліфікації за програмою CAPS "Сертифікований бухгалтер бюджетних установ".

spec_regime.jpg

Бухгалтерсько-правове забезпечення спеціального режиму оподаткування та державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників: практичний посібник / За ред. Гаврилюка В.М., Мельничука Б.В., Метелиці В.М. - К.: ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2009. - 76 с.

У посібнику розкрито питання застосування сільськогосподарськими товаровиробниками спеціального режиму оподаткування ПДВ, виплати дотацій за поставлені переробним підприємствам молоко та м'ясо в живій вазі, сплати внесків соціального страхування, використання бюджетних коштів на підтримку розвитку тваринництва. Наведено рекомендації щодо відображення господарських операцій в бухгалтерському та податковому обліку.
Матеріал підготовлено на основі діючого бюджетно-податкового законодавства та нормативно-правових актів з питань бухгалтерського обліку та звітності.
Посібник призначений для практикуючих бухгалтерів-фінансистів сільськогосподарських підприємств та рекомендується до застосування в процесі підвищення кваліфікації за програмою САРА - "Сертифікований професійний бухгалтер АПВ".

opodatkuvanna.jpg

Тулуш Л.Д., Проніна В.І., Сеперович Н.В. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників: стан та перспективи розвитку. - Львів: НВФ "Українські технології", 2009. - 296 с.

ISBN 978-966-345-178-7

Посібник містить узагальнення теоретичних та практичних питань організації та функціонування податкової системи країни загалом та у сільському господарстві зокрема, окреслення перспектив її розвитку в порядку суспільного обговорення.

В ньому узагальнено теоретико-методологічні основи та розкрито особливості оподаткування сільськогосподарських товаровиробників. Надано роз’яснення чинної нормативно-правової бази з питань оподаткування діяльності у сфері сільського господарства, особливостей визначення сум податкових зобов’язань та ведення податкового обліку.

Окреслені перспективи розвитку системи оподаткування в умовах подальшої трансформації економічних відносин у сільському господарстві та реформування вітчизняної податкової системи, приведення її до норм європейського законодавства.

Посібник методичного характеру допоможе спеціалістам дорадчих служб здійснювати роз’яснення податкового законодавства, обговорювати, формувати громадську думку та вносити пропозиції щодо можливих напрямів розвитку системи оподаткування у сільському господарстві. Також він дозволить товаровиробникам прийняти активну участь в громадському обговоренні перспектив розвитку податкового регулювання їх діяльності, вплинути на процеси формування податкового законодавства, що цілком відповідає стандартам розвинених країн.