banner-mia2.gif

Посібники

caps_1.jpg

Бухгалтерський облік в бюджетних установах: правове регулювання в умовах запровадження міжнародних стандартів обліку та звітності. Практичний посібник / За ред. Гаврилюка В.М., Жука В.М. – К.: Видавництво ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2010. – 228 с.

ISBN 978-966-2173-09-3

У посібнику розкриваються поняття та правові засади функціонування бюджетних установ. Основні засади організації обліку в бюджетних установах розглядаються в рамках нормативно-правового законодавства з питань бухгалтерського обліку. Висвітлюються принципи побудови бухгалтерського обліку бюджетних установ та їх адаптація до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Окремий розділ присвячено питанням професійної кваліфікації бухгалтерів та якості професійних послуг.

Посібник призначений для практикуючих бухгалтерів-фінансистів бюджетних установ та рекомендується до застосування в процесі підвищення кваліфікації за програмою CAPS – «Сертифікований бухгалтер бюджетних установ».

derzh_pidtrymka_2010.jpg

Методичні рекомендації з відображення в обліку державної фінансової підтримки агропромислового виробництва / За ред. Гаврилюка В.М. та Жука В.М. - К.: ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2010. - 32 с.

У методичних рекомендаціях наведено класифікацію державної фінансової підтримки для правильного її відображення на рахунках бухгалтерського обліку, у фінансовій звітності, а також у податковому обліку при складанні податкових звітів. Розкрито порядок контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів агропромисловими підприємствами.

Методичні рекомендації призначені для підвищення кваліфікації працівників обласних та районних управлінь агропромислового розвитку держадміністрацій, фінансових і контрольних установ, бухгалтерських, фінансових служб і керівників агропромислових підприємств за програмою "Сертифікований професійний бухгалтер агропромислового виробництва" - САРА.

zvitnist_2007.jpg

Звітність сільськогосподарських підприємств: Практичний посібник / За ред. Лузана Ю.Я., Жука В.М., Дудки К.П. - К.: ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2007. - 200 с.

ISBN 966-96588-1-0

У Посібнику розкриваються правові, організаційні та методичні положення щодо формування річної бухгалтерської звітності підприємствами агропромислового виробництва, враховано специфіку формування річної звітності малими, фермерськими господарствами та особливості складання консолідованої звітності. Окремо подаються рекомендації по складанню основних форм річної статистичної звітності. Показано ув’язки між показниками різних форм звітності. Розкривається порядок розподілу та використання чистого прибутку за підсумками року. Матеріал викладено у, зручній для практичного використання, табличній та схематичній формах, надано практичні приклади заповнення окремих форм звітності та кореспонденцію рахунків.

Посібник розраховано на практикуючих бухгалтерів та фінансистів агропромислових підприємств, рекомендований для системи підвищення кваліфікації і навчальних програм старших курсів економічних спеціальностей.

vlasnist_2010.jpg

Організація обліку відносин власності: навчальний посібник / За ред. Жука В.М. – 2-е вид., доп. і перероб. - К.: Видавництво ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2010. - 372 с.

ISBN 978-966-2173-08-6

Схвалено Міністерством аграрної політики України для використання в навчальному процесі як навчальний посібник для підготовки бакалаврів із галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" у вищих навчальних закладах ІІ-IV рівнів акредитації Мінагрополітики України.

Даний посібник є першою спробою поєднати організаційно-правові основи повноважень власників із обліковим забезпеченням реалізації цих повноважень, збереженням та примноженням власності.

В посібнику розкрито порядок організації обліку власників в різних організаційно-правових формах господарювання. Визначено їх відношення до майна та капіталу. Подано порядок обліку формування активів підприємств за рахунок залученого та власного капіталу. Окремими розділами розкрито питання розподілу та використання прибутку, відчуження власниками належних їм прав.

Вагоме місце присвячено питанням організації та методики проведення внутрішнього та зовнішнього контролю відносин власності. Посібник якісно доповнює такі курси дисциплін: "Фінансовий облік", "Організація бухгалтерського обліку", "Звітність", "Аудит", "Організація і методика аудиту", "Контроль і ревізія", що викладаються у технікумах та вузах для студентів економічних спеціальностей.

Даний посібник є другим виданням, яке доповнене і перероблене відповідно до змін законодавства, що регулює питання правового та облікового забезпечення відносин власності. Видання рекомендується застосовувати у процесі підвищення кваліфікації бухгалтерів агропромислових підприємств за програмою "Сертифікований професійний бухгалтер агропромислового виробництва" – САРА.