banner-mia2.gif

Посібники

zvitnist_2010.jpg

Звітність сільськогосподарських підприємств: Практичний посібник / За ред. Пархоменка В.М., Гаврилюка В.М. - К.: ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2010. - 84 с.

ISBN 978-966-2173-07-9

У посібнику розкриті правові, організаційні та методичні положення зі складання річної бухгалтерської звітності за 2009 рік підприємствами аграрного сектору, які враховують вимоги П(С)БО 30 "Біологічні активи" до розкриття інформації про біологічні активи та сільськогосподарську продукцію.

Крім того, подано рекомендації зі складання форми статистичної звітності 50-сг "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2009 рік" та ув’язки між показниками різних форм звітності. Матеріал викладено у зручній для практичного використання табличній та схематичній формах.

Посібник призначений для практикуючих бухгалтерів та фінансистів агропромислових підприємств і рекомендується застосовувати у процесі підвищення кваліфікації за програмою САРА – "Сертифікований професійний бухгалтер АПВ".

caps_4.jpg

Бухгалтерський облік в бюджетних установах: використання державного майна. Практичний посібник / За ред. Лузана Ю.Я., Гаврилюка В.М., Бездушної Ю.С. - К.: Видавництво ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2009. - 152 с.

ISBN 978-966-2173-06-2

У посібнику розглянуто питання правового регулювання обліку придбання та списання майна бюджетних установ. Розкрито правовий порядок, облікове забезпечення, документування відчуження та оренди державного майна. Висвітлено методичні підходи щодо порядку списання майна бюджетних установ. Окремий розділ присвячено питанню інвентаризації майна в бюджетних установах на дотримання норм відповідності.

Посібник призначений для практикуючих бухгалтерів-фінансистів бюджетних установ та рекомендується до застосування в процесі підвищення кваліфікації за програмою CAPS - "Сертифікований бухгалтер бюджетних установ".

caps_3.jpg

Бухгалтерський облік в бюджетних установах: періодична та річна фінансова звітність. Практичний посібник / За ред. Лузана Ю.Я., Гаврилюка В.М., Жука В.М. - К.: Видавництво ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2009. - 96 с.

У посібнику розкрито нормативні, організаційні та методичні положення зі складання фінансової звітності бюджетними установами. Розглянуто склад та особливості формування показників місячної, квартальної та річної звітності. Окремий підрозділ присвячено питанням звірки та перевірки порівнянності окремих показників звітних форм. Значну увагу приділено порядку внесення змін та виправлення помилок у звітності.

Посібник призначений для практикуючих бухгалтерів-фінансистів бюджетних установ та рекомендується до застосування в процесі підвищення кваліфікації за програмою CAPS — "Сертифікований бухгалтер бюджетних установ".

caps_2.jpg

Бухгалтерський облік в бюджетних установах: кошториси, доходи, видатки. Практичний посібник / За ред. Лузана Ю.Я., Гаврилюка В.М., Жука В.М. - К.: Видавництво ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2009. - 100 с.

Посібник містить організаційно-методичні основи складання, затвердження та виконання кошторисів бюджетними установами. Розкрито економічний зміст і порядок відображення в обліку та звітності доходів і видатків бюджетних установ. Висвітлено поняття, види та особливості взяття на облік зобов’язань розпорядників коштів бюджету.

У посібнику наведено переліки форм первинних документів, рахунки бухгалтерського обліку, типові кореспонденції господарських операцій, порядок формування інформації в регістрах та звітності бюджетних установ. Матеріал підготовлено на основі діючого бюджетного законодавства та нормативно-правових актів з питань бухгалтерського обліку та звітності.

Призначений для практикуючих бухгалтерів-фінансистів бюджетних установ та рекомендується до застосування в процесі під-вищення кваліфікації за програмою CAPS "Сертифікований бухгалтер бюджетних установ".