banner-mia2.gif

Посібники

caps_4.jpg

Бухгалтерський облік в бюджетних установах: використання державного майна. Практичний посібник / За ред. Лузана Ю.Я., Гаврилюка В.М., Бездушної Ю.С. - К.: Видавництво ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2009. - 152 с.

ISBN 978-966-2173-06-2

У посібнику розглянуто питання правового регулювання обліку придбання та списання майна бюджетних установ. Розкрито правовий порядок, облікове забезпечення, документування відчуження та оренди державного майна. Висвітлено методичні підходи щодо порядку списання майна бюджетних установ. Окремий розділ присвячено питанню інвентаризації майна в бюджетних установах на дотримання норм відповідності.

Посібник призначений для практикуючих бухгалтерів-фінансистів бюджетних установ та рекомендується до застосування в процесі підвищення кваліфікації за програмою CAPS - "Сертифікований бухгалтер бюджетних установ".

caps_3.jpg

Бухгалтерський облік в бюджетних установах: періодична та річна фінансова звітність. Практичний посібник / За ред. Лузана Ю.Я., Гаврилюка В.М., Жука В.М. - К.: Видавництво ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2009. - 96 с.

У посібнику розкрито нормативні, організаційні та методичні положення зі складання фінансової звітності бюджетними установами. Розглянуто склад та особливості формування показників місячної, квартальної та річної звітності. Окремий підрозділ присвячено питанням звірки та перевірки порівнянності окремих показників звітних форм. Значну увагу приділено порядку внесення змін та виправлення помилок у звітності.

Посібник призначений для практикуючих бухгалтерів-фінансистів бюджетних установ та рекомендується до застосування в процесі підвищення кваліфікації за програмою CAPS — "Сертифікований бухгалтер бюджетних установ".

caps_2.jpg

Бухгалтерський облік в бюджетних установах: кошториси, доходи, видатки. Практичний посібник / За ред. Лузана Ю.Я., Гаврилюка В.М., Жука В.М. - К.: Видавництво ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2009. - 100 с.

Посібник містить організаційно-методичні основи складання, затвердження та виконання кошторисів бюджетними установами. Розкрито економічний зміст і порядок відображення в обліку та звітності доходів і видатків бюджетних установ. Висвітлено поняття, види та особливості взяття на облік зобов’язань розпорядників коштів бюджету.

У посібнику наведено переліки форм первинних документів, рахунки бухгалтерського обліку, типові кореспонденції господарських операцій, порядок формування інформації в регістрах та звітності бюджетних установ. Матеріал підготовлено на основі діючого бюджетного законодавства та нормативно-правових актів з питань бухгалтерського обліку та звітності.

Призначений для практикуючих бухгалтерів-фінансистів бюджетних установ та рекомендується до застосування в процесі під-вищення кваліфікації за програмою CAPS "Сертифікований бухгалтер бюджетних установ".

spec_regime.jpg

Бухгалтерсько-правове забезпечення спеціального режиму оподаткування та державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників: практичний посібник / За ред. Гаврилюка В.М., Мельничука Б.В., Метелиці В.М. - К.: ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2009. - 76 с.

У посібнику розкрито питання застосування сільськогосподарськими товаровиробниками спеціального режиму оподаткування ПДВ, виплати дотацій за поставлені переробним підприємствам молоко та м'ясо в живій вазі, сплати внесків соціального страхування, використання бюджетних коштів на підтримку розвитку тваринництва. Наведено рекомендації щодо відображення господарських операцій в бухгалтерському та податковому обліку.
Матеріал підготовлено на основі діючого бюджетно-податкового законодавства та нормативно-правових актів з питань бухгалтерського обліку та звітності.
Посібник призначений для практикуючих бухгалтерів-фінансистів сільськогосподарських підприємств та рекомендується до застосування в процесі підвищення кваліфікації за програмою САРА - "Сертифікований професійний бухгалтер АПВ".