banner-mia2.gif

Посібники

obl_pol_2007.jpg

Облікова політика підприємства: Навчальний посібник / За ред. Гаврилюка В.М., Жука В.М., Михайлова М.Г. - К.: ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2007. - 326 с.

ISBN 978-966-96588-6-9

Законодавчо-нормативні вимоги до облікової політики підприємства та її документального оформлення, організаційні та методичні складові облікової політики, основи організації управлінського обліку, особливості формування облікової політики в державних підприємствах. Облікова політика розглядається у двох аспектах організаційно-технічному (організація та форми ведення бухгалтерського обліку, робочий план рахунків, документооборот, організація інвентаризаційної роботи та роботи з оцінки активів) та методичному (альтернативні методи обліку за окремими об'єктами). З метою кращого засвоєння матеріалу та використання в практичній діяльності, у додатках до посібника, подано основні нормативні документи, зразки розпорядчих та довідкових документів підприємства, що регулюють формування та реалізацію облікової політики на підприємствах. Висвітлюється порядок формування облікової політики щодо специфічних об’єктів: біологічних активів, земельних ділянок, нерухомості.
vlasnist_2007.jpg

Організація обліку відносин власності: Навчальний посібник / За ред. Жука В.М. - К.: ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2007. - 360 с.

ISBN 978-966-96588-5-2

Законодавчо-нормативне забезпечення прав власності, основи організації обліку власників, організація обліку власного та орендованого майна, розподілу прибутку. Організація обліку майна та власного капіталу розглядається у тісному взаємозв'язку із нормативним вимогами та організаційно-установчими повноваженнями власників. Висвітлюється порядок обліку специфічних об'єктів та відносин: оренда майнових паїв, викуп майнових сертифікатів, розподіл прибутку та реалізація прав власності при виході із господарських товариств. Подано основи внутрішнього та зовнішнього контролю відносин власності: організацію роботи ревізійної комісії, організацію та методику аудиту.