banner-mia2.gif

Посібники

fiz doktryna 2015

Фізіократична доктрина розвитку бухгалтерського обліку: Колективна монографія / [В.М. Жук, Б.В. Мельничук, С.М. Остапчук та ін.]; За ред. В.М. Жука. – К.: Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», 2015. – 236 с.

Монографія присвячена формуванню фізіократичної доктрини розвитку бухгалтерського обліку через встановлення взаємозв’язку між економічним вченням фізіократів та ідентифікацією предмета й об’єктів обліку сільськогосподарської діяльності. Фізіократична доктрина встановлює необхідність побудови обліку на фізико-економічних засадах, оскільки бухгалтерська інформація, що не враховує природничий характер господарського життя не лише не допомагає нам зрозуміти економічні процеси, а породжує нечувані помилки й економічні викривлення.

Монографія призначена науковим установам, державним регуляторним органам з бухгалтерського обліку, науковцям, викладачам, керівникам підприємств, практикуючим бухгалтерам та студентам.

Рік видання: 2015
ISBN: 978-966-669-487-7
Кількість сторінок: 236 с.
Переглянути повний текст

Galuz standarty 2015

Галузеві стандарти обліку та фінансової звітності: Колективна монографія / [В.М. Жук, Ю.С. Бездушна, Б.В. Мельничук та ін.]; За ред. В.М. Жука. – К.: Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», 2015. – 370 с.

Монографія присвячена науково-методологічним аспектам розробки та запровадження галузевих стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності в аграрному секторі економіки України. Обґрунтовано теоретичний базис таких стандартів, організаційні аспекти стандартизації обліку в сільському господарстві. Окрему увагу приділено пропозиціям щодо формування специфічної галузевої методології обліку земель сільськогосподарського призначення, біологічних активів, сільськогосподарської продукції та інтелектуального капіталу.

Монографія призначена науковим установам, державним регуляторним органам з бухгалтерського обліку, науковцям, викладачам, керівникам підприємств, практикуючим бухгалтерам та студентам.

Рік видання: 2015
ISBN: 978-966-669-488-2
Кількість сторінок: 370 с.
Переглянути повний текст

Image

Облікове забезпечення оподаткування сільськогосподарських товаровиробників: Навч. пос. / За ред. Метелиці В.М., Мельничука Б.В. – 4-е вид., доп. і перероб. – К.: ТОВ "Всеукраїнський інститут права і оцінки", 2015. – 196 с.

У посібнику розкриті загальні методичні підходи облікового відображення оподаткування сільськогосподарських товаровиробників у правовому полі Податкового кодексу України. Детально розглядаються порядки справляння єдиного податку для сільськогосподарських товаровиробників, податку на додану вартість, податку з доходів фізичних осіб, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, екологічного податку, податку на майно.

Розроблені рекомендації щодо відображення нарахування, утримання та сплати податків і внесків у системі бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової, податкової та статистичної звітності.

Посібник призначений для практикуючих бухгалтерів та фінансистів агропромислових підприємств і рекомендується застосовувати у процесі підвищення кваліфікації за програмою САРА – "Сертифікований професійний бухгалтер агробізнесу".

Рік видання: 2015
ISBN: 978-617-7081-06-6
Кількість сторінок: 196

Image

Звітність сільськогосподарських підприємств: практичний посібник / Б.В. Мельничук, Н.Л. Жук, В.М. Метелиця, Л.С. Стецюк. - К.: ТОВ "Всеукраїнський інститут права і оцінки", 2015. – 60 с.

У посібнику розкриті правові засади, а також основні організаційні та методичні положення з підготовки та подання річної бухгалтерської звітності сільськогосподарських підприємств за 2014 рік.

У зручній для практичного використання табличній формі наведено алгоритм складання всіх форм фінансової звітності, в тому числі окремих форм для суб’єктів малого підприємництва. Крім фінансової звітності, наведено рекомендації з підготовки статистичної звітності «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2014 рік» (форма № 50-сг) та «Основні показники господарської діяльності фермерського господарства» (форма № 2-ферм), ув’язки між показниками різних форм звітності.

Посібник призначений для практичного використання бухгалтерами та фінансистами сільськогосподарських підприємств, а також рекомендується застосовувати у процесі підвищення їх кваліфікації за програмою САРА – «Сертифікований професійний бухгалтер АПВ».

Увага! В додаток до посібника Ви отримуєте комплект форм річної фінансової звітності.

Рік видання: 2015
ISBN: 978-617-7081-05-9
Кількість сторінок: 60