banner-mia2.gif

Посібники

Image

Обліково-оціночні аспекти включення землі до економічного обороту: Колективна монографія / [В.М. Жук, Ю.С. Бездушна, Б.В. Мельничук, В.М. Метелиця, А.І. Коріненко]. – К.: ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2013. – 234 с.

У монографії проведено дослідження методологічних підходів до організації обліку земель сільськогосподарського призначення, їх оцінки та постановки на баланс, як передумови формування галузевого стандарту бухгалтерського обліку земель сільськогосподарського призначення і прав користування ними.

Здійснено наукове обґрунтування, вдосконалено методологічні засади та розроблено методичні підходи щодо включення земельного капіталу до економічного обороту, зокрема земель сільськогосподарського призначення і прав користування ними. Запропоновано проект Методичних рекомендацій щодо ведення обліку та аналізу обороту земель сільськогосподарського призначення з постановкою на бухгалтерський баланс.

Монографія призначена науковим установам, державним регуляторним органам з бухгалтерського обліку, професійним бухгалтерським організаціям, науковцям, викладачам, керівникам, практикуючим бухгалтерам та студентам.

Рік видання: 2013
ISBN: 978-966-669-414-3
Кількість сторінок: 234 с.

Image

Фізична економія у вимірах теорії і практики господарювання: колективна монографія / За ред. Ю.О. Лупенка, В.М. Жука, В.О. Шевчука та О.В. Ходаківської. – К.: ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2013. – 502 с.

Колективна монографія є одним із перших в Україні видань з фізичної економії – новітнього напряму світової та національної економічної думки, представленого власною науковою школою, яка розвивається упродовж більш ніж 130 років.

У книзі розкриваються природничі засади економічного мислення, на яких базується фізична економія. На цій основі монографія висвітлює теорію, історію і практику сучасного господарювання в Україні та за кордоном.

Книга призначається для науковців, докторантів та аспірантів, викладачів і студентів навчальних закладів, усіх, чия діяльність й наукові інтереси є дотичними до актуальної економічної проблематики ХХІ століття.

Рік видання: 2013
ISBN: 978-966-669-415-0
Кількість сторінок: 502 с.

Image

Бухгалтерський облік інноваційної діяльності та об’єктів інтелектуальної власності в науково-дослідних установах: Практичний посібник / За ред. В.М. Жука, Ю.С. Бездушної. – К.: ТОВ "Всеукраїнський інститут права та оцінки", 2013. – 194 с.

У посібнику розкрито питання нормативно-правового регулювання наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, механізм державної реєстрації, правового захисту  та комерційного використання об’єктів інтелектуальної власності наукових установ.

Розкрито порядок інвентаризації, оцінки, постановки на бухгалтерський облік результатів науково-дослідної та інноваційної діяльності у складі нематеріальних активів. Описано методичні засади організації бухгалтерського, оперативно-статистичного обліку ОІВ у складі нематеріальних активів бюджетних установ та відображення їх у фінансовій та статистичній звітності.

Посібник призначений для студентів вищих та середніх закладів освіти економічних спеціальностей. Посібник доцільно застосовувати у процесі підвищення кваліфікації за програмою САРS – "Сертифікований бухгалтер бюджетних установ".

Рік видання: 2013
ISBN: 978-966-97205-6-6
Кількість сторінок: 194

Image

Закупівля товарів, робіт, послуг за державні кошти: Практичний посібник / За ред. Жука В.М., Метелиці В.М. – К.: ТОВ "Всеукраїнський інститут права та оцінки", 2013. – 198 с.

У посібнику розглянуті правові та економічні засади здійснення  закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти; механізм державного регулювання та контроль у сфері закупівель, загальні умови здійснення закупівлі, порядок ведення документації конкурсних торгів, процедури   закупівлі, порядок оформлення результатів процедури закупівлі.

 Посібник призначений для практикуючих бухгалтерів-фінансистів бюджетних установ та рекомендується до застосування в процесі підвищення кваліфікації за програмою CAPS – "Сертифікований   бухгалтер в бюджетній сфері".

Рік видання: 2013
ISBN: 978-966-97205-5-9
Кількість сторінок: 198