banner-mia2.gif

Посібники

Image

Обліково-аудиторське забезпечення розвитку земельних відносин: Колективна монографія / [В.М. Жук, Ю.С. Бездушна, Б.В. Мельничук, Н.Л. Жук, С.М. Остапчук]. – К.: ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2013. – 238 с.

Монографія присвячена обґрунтуванню методологічних та організаційно-методичних засад бухгалтерського обліку, аудиторського супроводу й відображення земельних ділянок і прав користування ними у фінансової звітності підприємств різних форм власності як передумови розвитку земельних відносин, формування інформаційної складової, необхідної для реалізації контролю раціонального використання земельних ресурсів, збереження ресурсно-природного потенціалу країни, а також підвищення конкурентоспроможності національної економіки.

Призначена науковим установам, державним регуляторним органам з бухгалтерського обліку, професійним бухгалтерським організаціям, науковцям, викладачам, керівникам підприємств, практикуючим бухгалтерам та студентам.

Рік видання: 2013
ISBN: 978-966-669-416-7
Кількість сторінок: 238 с.

Image

Нормативно-облікове забезпечення використання державного майна бюджетними установами: Науково-практичне видання / За ред. В.М. Жука, В.М. Метелиці. - К.: ТОВ "Всеукраїнський інститут права та оцінки", 2013. — 190 с.

У посібнику розкрито питання юридичного статусу майна бюджетних установ та загальні положення обліку майна, яке належить їм на праві оперативного управління. Розглядається порядок обліку  надходження  необоротного  майна  до  бюджетних установ та порядок обліку власного використання майна цими установами. Розкрито процедуру  узгодження  з  вищестоящими  організаціями  операцій  з  відчуження, списання майна, яке перебуває на балансах бюджетних установ,  та методику обліку таких  операцій.  Висвітлено  порядок  оформлення  та  обліку  орендних  операцій  у бюджетних  установах,  порядок  проведення  ремонтів  і  поліпшень  орендованого майна. Наведено послідовність проведення інвентаризації необоротного майна та відображення операцій з цим майном у звітності бюджетних установ.

Посібник  призначений  для  практикуючих  бухгалтерів-фінансистів  бюджетних установ  та  рекомендується  до  застосування  в  процесі  підвищення  кваліфікації  за програмою CAPS — "Сертифікований бухгалтер в бюджетній сфері".

 

Рік видання: 2013
ISBN: 978-617-7081-01-1
Кількість сторінок: 190 с.

Image

Формування і подання бюджетної та фінансової звітності бюджетними установами: Науково-практичне видання / За ред. Жука В.М., Метелиці В.М. - К.: ТОВ "Всеукраїнський інститут права та оцінки", 2013. - 200 с.

У посібнику розкрито нормативні, організаційні та методичні положення зі складання звітності бюджетними установами. Розглянуто склад та особливості формування показників фінансової та бюджетної звітності. В окремому додатку висвітлено питання звірки показників форм фінансової та бюджетної звітності. Значну увагу приділено порядку внесення змін та виправлення помилок у звітності.

Посібник призначений для практикуючих бухгалтерів-фінансистів бюджетних установ та рекомендується до застосування в процесі підвищення кваліфікації за програмою CAPS - "Сертифікований бухгалтер в бюджетній сфері".

Рік видання: 2013
ISBN: 978-617-7081-02-8
Кількість сторінок: 200 с

Image

Складання, затвердження та виконання кошторисів бюджетними установами. Облік доходів і видатків: Науково-практичне видання / За ред. Жука В.М., Метелиці В.М. – К.: ТОВ "Всеукраїнський інститут права та оцінки", 2013. – 182 с

Посібник містить організаційно-методичні основи складання, затвердження та виконання кошторисів бюджетними установами. Розкрито економічний зміст і порядок відображення в обліку та звітності доходів і видатків бюджетних установ. Висвітлено поняття, види та особливості взяття на облік зобов’язань розпорядників коштів бюджету.

У посібнику наведено переліки форм первинних документів, рахунки бухгалтерського обліку, типові кореспонденції господарських операцій, порядок формування інформації в регістрах та звітності бюджетних установ. Матеріал підготовлено на основі діючого бюджетного законодавства та нормативно-правових актів з питань бухгалтерського обліку та звітності.

Посібник призначений для практикуючих бухгалтерів-фінансистів бюджетних установ та рекомендується до застосування в процесі підвищення кваліфікації за програмою CAPS – "Сертифікований бухгалтер в бюджетній сфері".

Рік видання: 2013
ISBN: 978-617-7081-00-4
Кількість сторінок: 182 с.