banner-mia2.gif

Посібники

Image

Складання, затвердження та виконання кошторисів бюджетними установами. Облік доходів і видатків: Науково-практичне видання / За ред. Жука В.М., Метелиці В.М. – К.: ТОВ "Всеукраїнський інститут права та оцінки", 2013. – 182 с

Посібник містить організаційно-методичні основи складання, затвердження та виконання кошторисів бюджетними установами. Розкрито економічний зміст і порядок відображення в обліку та звітності доходів і видатків бюджетних установ. Висвітлено поняття, види та особливості взяття на облік зобов’язань розпорядників коштів бюджету.

У посібнику наведено переліки форм первинних документів, рахунки бухгалтерського обліку, типові кореспонденції господарських операцій, порядок формування інформації в регістрах та звітності бюджетних установ. Матеріал підготовлено на основі діючого бюджетного законодавства та нормативно-правових актів з питань бухгалтерського обліку та звітності.

Посібник призначений для практикуючих бухгалтерів-фінансистів бюджетних установ та рекомендується до застосування в процесі підвищення кваліфікації за програмою CAPS – "Сертифікований бухгалтер в бюджетній сфері".

Рік видання: 2013
ISBN: 978-617-7081-00-4
Кількість сторінок: 182 с.

 

Image

Облікове забезпечення інвестиційної привабливості та безпеки підприємства й аграрної галузі: практичне керівництво / [В.М. Жук, Б.В. Мельничук, Ю.С. Бездушна та ін.]; За ред. В.М. Жука. – К.: ТОВ "Всеукраїнський інститут права і оцінки", 2013. – 88 с.

У керівництві розкриті питання, які цікавлять інвестора при прийнятті рішення про виділення фінансових ресурсів для розвитку аграрного бізнесу чи купівлю підприємств; наведено послідовність дій, спрямованих на підвищення інвестиційної привабливості підприємства (юридична, фінансова, податкова перевірка); висвітлено механізми підвищення вартості найбільш значущих активів підприємства (земельні ділянки та права користування ними, основні засоби, інтелектуальна власність, біологічні активи та сільськогосподарська продукція).

Для надання інвестору інформації у доступній і зрозумілій формі запропоновано складання Інформаційного проспекту, який підкреслює переваги підприємства на аграрному ринку..

Керівництво доцільно застосовувати у процесі підвищення кваліфікації за програмою САРА – "Сертифікований професійний бухгалтер АПВ".

Рік видання: 2013
ISBN: 978-966-97205-0-4
Кількість сторінок: 88

Image

Облік об’єктів інтелектуальної власності та прав користування у складі нематеріальних активів: Навчальний посібник / За ред. Жука В.М., Бездушної Ю.С. - К.: ТОВ "Всеукраїнський інститут права і оцінки", 2013. - 188 с.

У посібнику подано рекомендації по організації обліку нематеріальних активів у розрізі їх видів: об’єктів промислової власності, авторського права, права користування. Наведено порядок оприбуткування нематеріальних активів у разі їх розробки на підприємстві, з урахуванням витрат на дослідження та розробки. Окрему увагу приділено особливостям інвентаризації (виявлення) нематеріальних активів, які невраховані в балансі, їх оцінці та постановці на баланс. Розкрито питання нарахування амортизації нематеріальних активів, переоцінки та зменшення (відновлення) корисності. На окрему увагу заслуговують висвітлені питання обліку комерційного використання нематеріальних активів, а саме: видачі ліцензій, франчайзингу, залучення до статутних фондів господарських товариств.

Посібник призначений для студентів вищих та середніх закладів освіти економічних спеціальностей. Посібник доцільно застосовувати у процесі підвищення кваліфікації за програмою САРА - "Сертифікований професійний бухгалтер АПВ".

Рік видання: 2013
ISBN: 978-966-97205-8-0
Кількість сторінок: 188

Image

Нормативно-облікове  забезпечення  використання державного  майна:  Навчальний  посібник /  За  ред. В.М. Жука,  Н.Л. Жук. -  К.:  ТОВ "Всеукраїнський  інститут права та оцінки", 2013. - 200 с.

У посібнику розкрито питання юридичного статусу майна державних підприємств. Наведено порядок обліку надходження і використання основних засобів, запасів, грошових коштів та інших оборотних активів державних підприємств. Висвітлюється механізм обліку орендних операцій (оренда індивідуального майна, оренда цілісних майнових комплексів, проведення ремонтів та поліпшень, здійснення розрахунків з орендної плати). Розкрито порядок інвентаризації основних засобів та оборотних активів державних підприємств. Окремий розділ присвячений питанню формування і подання звітності про використання державного майна.

Посібник призначений для студентів вищих та середніх закладів освіти економічних спеціальностей. Посібник доцільно застосовувати у процесі підвищення кваліфікації за програмою САРА - "Сертифікований професійний бухгалтер АПВ".

Рік видання: 2013
ISBN: 978-966-97205-7-3
Кількість сторінок: 200