banner-mia2.gif

Посібники

Image

Застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі звітності: Практичний посібник / С.В. Свірко, Д.О.Фірер. – К.: ТОВ "Всеукраїнський інститут права і оцінки", 2012. – 314 с.

У посібнику розкриваються засади міжнародної стандартизації бухгалтерського обліку в державному секторі. Розглядається Стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку в Україні та проміжні підсумки  її реалізації. Висвітлюються оновлені положення організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Окремі розділи присвячено бухгалтерському обліку основних об’єктів, складанню та поданню фінансової звітності за НП(С)БОДС.

 

Посібник призначений для практикуючих бухгалтерів-фінансистів бюджетних установ та рекомендується до застосування в процесі підвищення кваліфікації і сертифікації за програмою CAPS – "Сертифікований бухгалтер бюджетних установ".

Рік видання: 2012
ISBN: 978-966-97205-1-1
Кількість сторінок: 314

Image

Облікове забезпечення оподаткування сільськогосподарських товаровиробників: Навчальний посібник / За ред. Метелиці В.М., Мельничука Б.В. – [3-е вид., доп. і перероб.]. – К.: ТОВ "Всеукраїнський інститут права і оцінки", 2012. – 140 с.

У посібнику розкриті загальні методичні підходи до оподаткування сільськогосподарських товаровиробників у правовому полі Податкового кодексу. Детально розглядається порядок справляння фіксованого сільськогосподарського податку, податку на додану вартість за спеціальним режимом, податку з доходів фізичних осіб, єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та плати за землю.

Розроблені рекомендації щодо відображення нарахування, утримання та сплати податків і внесків в системі бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової, податкової та статистичної звітності.

Посібник призначений для практикуючих бухгалтерів та фінансистів агропромислових підприємств і рекомендується застосовувати у процесі підвищення кваліфікації за програмою САРА – "Сертифікований професійний бухгалтер АПВ".

Рік видання: 2012
ISBN: 978-966-97205-4-2
Кількість сторінок: 140

podatki_2011.jpg

Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку в Україні. - К.: ННЦ "ІАЕ", 2012. - 636 с.

Зібрано усі нормативно-правові документи, що регулюють організацію та ведення бухгалтерського обліку в Україні. А саме: План рахунків та Інструкція про його застосування, П(С)БО, постанови, методичні рекомендації та інші.

 

Рік видання: 2012
Кількість сторінок: 636

podatki_2011.jpg

Облік і оподаткування земельно-майнових відносин в сільськогосподарській діяльності: навч. посіб. / за ред. В.М. Жука. - К.: ННЦ "ІАЕ", 2012. - 188 с.

 У посібнику розкрито питання нормативно-правового регулювання земельних та майнових відносин в умовах Податкового Кодексу, механізм формування та змін власного капіталу агропромислових підприємств, порядок відображення в обліку і оподаткування операцій оренди майна та реалізації прав власності: розподіл прибутку, викуп майнових сертифікатів.

Наведено порядок обліку емфітевзису, не витребуваних паїв та операцій, пов’язаних з ліквідацією підприємства. Детально висвітлено питання оподаткування земельно-майнових операцій податком на прибуток, податком на додану вартість, податком з доходів фізичних освіб, земельним податком.

Видання рекомендується використовувати у процесі підвищення кваліфікації за програмою САРА – "Сертифікований професійний бухгалтер АПВ".

Рік видання: 2012
ISBN: 978-966-669-378-8
Кількість сторінок: 188