banner-mia2.gif

Посібники

zvitnist_2012.jpg

Звітність сільськогосподарських підприємств: Практичний посібник / Н.Л. Жук, Б.В. Мельничук, Л.С. Стецюк. - К.: ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2012. - 52 с.

У посібнику розкриті правові, організаційні та методичні положення зі складання річної бухгалтерської звітності за 2011 рік підприємствами аграрного сектору.

Крім того, подано рекомендації зі складання форми статистичної звітності 50-сг "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2011 рік", ув’язки між показниками різних форм звітності та Перелік додаткових (вписуваних) рядків (статей) фінансової звітності. Матеріал викладено у зручній для практичного використання табличній формі.

Посібник призначений для практикуючих бухгалтерів та фінансистів агропромислових підприємств і рекомендується застосовувати у процесі підвищення кваліфікації за програмою САРА – "Сертифікований професійний бухгалтер АПВ".

Рік видання: 2012
ISBN: 978-966-2173-16-1
Кількість сторінок: 52

Image

Облік основних засобів в ринкових умовах: Навчальний посібник / За ред. Жук Н.Л. – 2-е вид., доп. і перероб. – К.: ТОВ "Всеукраїнський інститут права і оцінки", 2011. – 286 с.

Навчальний посібник підготовлено у відповідності до програм курсів "Фінансовий облік", "Бухгалтерський облік", "Звітність підприємств". Посібник присвячений узагальненню нормативно-правових вимог щодо бухгалтерського обліку та оподаткування операцій з основними засобами згідно Податкового кодексу України. Розкрито сутність основних засобів, порядок визнання їх  в бухгалтерському та податковому обліку, підходи до оцінки. Висвітлюються загальні засади організації облікової політики щодо основних засобів,  первинного синтетичного та аналітичного обліку операцій з ними.

У виданні розглянуто усі нормативно-правові вимоги щодо обліку основних засобів від моменту їх придбання і до ліквідації, висвітлено особливості оподаткування операцій основними засобами, здійснення поточного та капітального ремонту основних засобів на підприємстві, порядок нарахування амортизації, а також відображення вартості основних засобів у різних формах звітності.

Посібник призначено для студентів вищих та середніх закладів освіти економічних спеціальностей, доповнює програми навчальних дисциплін у частині розділів, які стосуються відображення основних засобів у фінансовому обліку і звітності. Посібник доцільно застосовувати у процесі підвищення кваліфікації за програмою САРА – "Сертифікований професійний бухгалтер АПВ".

Рік видання: 2011
ISBN: 978-966-2173-13-0
Кількість сторінок: 286

Image

Облікове забезпечення оподаткування сільськогосподарських товаровиробників: Практичний посібник / За ред. Метелиці В.М., Мельничука Б.В. - 2-е вид., доп. і перероб. - К.: ТОВ "Всеукраїнський інститут права і оцінки", 2011. – 142 с.

У посібнику розкриті загальні методичні підходи до оподаткування сільськогосподарських товаровиробників у правовому полі Податкового кодексу. Детально розглядається порядок справляння фіксованого сільськогосподарського податку, податку на додану вартість за спеціальним режимом, податку з доходів фізичних осіб, єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та плати за землю.

Розроблені рекомендації щодо відображення нарахування, утримання та сплати податків і внесків в системі бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової, податкової та статистичної звітності.

Посібник призначений для практикуючих бухгалтерів та фінансистів агропромислових підприємств і рекомендується застосовувати у процесі підвищення кваліфікації за програмою САРА – "Сертифікований професійний бухгалтер АПВ".\

Рік видання: 2011
ISBN: 978-966-2173-14-7
Кількість сторінок: 142

Image

Облікове забезпечення оподаткування сільськогосподарських товаровиробників: Практичний посібник / За ред. Метелиці В.М., Мельничука Б.В. – К.: ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2011. – 126 с.

У посібнику розкриті загальні методичні підходи до оподаткування сільськогосподарських товаровиробників у правовому полі Податкового кодексу. Детально розглядається порядок справляння фіксованого сільськогосподарського податку, податку на додану вартість за спеціальним режимом, податку з доходів фізичних осіб, єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та плати за землю.

Розроблені рекомендації щодо відображення нарахування, утримання та сплати податків і внесків в системі бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової, податкової та статистичної звітності.

Посібник призначений для практикуючих бухгалтерів та фінансистів агропромислових підприємств і рекомендується застосовувати у процесі підвищення кваліфікації за програмою САРА – "Сертифікований професійний бухгалтер АПВ".\

Рік видання: 2011
ISBN: 978-966-2173-12-3
Кількість сторінок: 126