banner-mia2.gif

Посібники

Image

Річна звітність сільськогосподарських підприємств: Практичний посібник / Н.Л. Жук, Б.В. Мельничук, Л.С. Стецюк. – К.: ТОВ "Всеукраїнський інститут права і оцінки", 2013. – 72 с.

У посібнику розкриті правові, організаційні та методичні положення зі складання річної бухгалтерської звітності за 2012 рік підприємствами аграрного сектору.

Крім того, подано рекомендації зі складання форми статистичної звітності 50-сг "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2012 рік", ув’язки між показниками різних форм звітності та Перелік додаткових (вписуваних) рядків (статей) фінансової звітності. Матеріал викладено у зручній для практичного використання табличній формі.

Посібник призначений для практикуючих бухгалтерів та фінансистів агропромислових підприємств і рекомендується застосовувати у процесі підвищення кваліфікації за програмою САРА – "Сертифікований професійний бухгалтер АПВ".

Увага! В додаток до посібника Ви отримуєте комплект форм річної фінансової звітності.

Рік видання: 2013
ISBN: 978-966-97205-3-3
Кількість сторінок: 72

Image

Застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі звітності: Практичний посібник / С.В. Свірко, Д.О.Фірер. – К.: ТОВ "Всеукраїнський інститут права і оцінки", 2012. – 314 с.

У посібнику розкриваються засади міжнародної стандартизації бухгалтерського обліку в державному секторі. Розглядається Стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку в Україні та проміжні підсумки  її реалізації. Висвітлюються оновлені положення організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Окремі розділи присвячено бухгалтерському обліку основних об’єктів, складанню та поданню фінансової звітності за НП(С)БОДС.

 

Посібник призначений для практикуючих бухгалтерів-фінансистів бюджетних установ та рекомендується до застосування в процесі підвищення кваліфікації і сертифікації за програмою CAPS – "Сертифікований бухгалтер бюджетних установ".

Рік видання: 2012
ISBN: 978-966-97205-1-1
Кількість сторінок: 314

Image

Облікове забезпечення оподаткування сільськогосподарських товаровиробників: Навчальний посібник / За ред. Метелиці В.М., Мельничука Б.В. – [3-е вид., доп. і перероб.]. – К.: ТОВ "Всеукраїнський інститут права і оцінки", 2012. – 140 с.

У посібнику розкриті загальні методичні підходи до оподаткування сільськогосподарських товаровиробників у правовому полі Податкового кодексу. Детально розглядається порядок справляння фіксованого сільськогосподарського податку, податку на додану вартість за спеціальним режимом, податку з доходів фізичних осіб, єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та плати за землю.

Розроблені рекомендації щодо відображення нарахування, утримання та сплати податків і внесків в системі бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової, податкової та статистичної звітності.

Посібник призначений для практикуючих бухгалтерів та фінансистів агропромислових підприємств і рекомендується застосовувати у процесі підвищення кваліфікації за програмою САРА – "Сертифікований професійний бухгалтер АПВ".

Рік видання: 2012
ISBN: 978-966-97205-4-2
Кількість сторінок: 140

podatki_2011.jpg

Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку в Україні. - К.: ННЦ "ІАЕ", 2012. - 636 с.

Зібрано усі нормативно-правові документи, що регулюють організацію та ведення бухгалтерського обліку в Україні. А саме: План рахунків та Інструкція про його застосування, П(С)БО, постанови, методичні рекомендації та інші.

 

Рік видання: 2012
Кількість сторінок: 636