banner-mia2.gif

Посібники

Image

Річна бухгалтерська звітність сільськогосподарських підприємств: Практичний посібник / [Гаврилюк В.М., Прокопенко О.М., Боярко Н.А. та ін.]. – К.: Юр-Агро-Веста, 2011. – 82 с.

У посібнику розкриті правові, організаційні та методичні положення зі складання річної бухгалтерської звітності за 2010 рік підприємствами аграрного сектору, які враховують вимоги П(С)БО 30 "Біологічні активи" до розкриття інформації про біологічні активи та сільськогосподарську продукцію.

Крім того, подано рекомендації зі складання форми статистичної звітності 50-сг "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2010 рік" та ув’язки між показниками різних форм звітності. Матеріал викладено у зручній для практичного використання табличній та схематичній формах.

Посібник призначений для практикуючих бухгалтерів та фінансистів агропромислових підприємств і рекомендується застосовувати у процесі підвищення кваліфікації за програмою САРА – "Сертифікований професійний бухгалтер АПВ".

Рік видання: 2011
ISBN: 978-966-2173-11-6
Кількість сторінок: 82

 

caps_1.jpg

Бухгалтерський облік в бюджетних установах: державні закупівлі. Практичний посібник / За ред. Жука В.М., Гаврилюка В.М., Метелиці В.М. – К.: Видавництво ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2010. – 234 с.

ISBN 978-966-2173-10-9

У посібнику розкрито правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти. Проаналізовано повноваження і функції Мінекономіки України, Антимонопольного комітету України, Держказначейства України та органів ДКРС у сфері державних закупівель. Висвітлено передумови здійснення закупівель, ведення документації конкурсних торгів і визначені процедури закупівель. Розглянуто порядок оформлення результатів процедури закупівлі та укладання договору про закупівлю.

Посібник призначений для практикуючих бухгалтерів і фінансистів бюджетних установ та рекомендується до застосування в процесі підвищення кваліфікації за програмою CAPS – "Сертифікований бухгалтер бюджетних установ".

caps_1.jpg

Бухгалтерський облік в бюджетних установах: правове регулювання в умовах запровадження міжнародних стандартів обліку та звітності. Практичний посібник / За ред. Гаврилюка В.М., Жука В.М. – К.: Видавництво ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2010. – 228 с.

ISBN 978-966-2173-09-3

У посібнику розкриваються поняття та правові засади функціонування бюджетних установ. Основні засади організації обліку в бюджетних установах розглядаються в рамках нормативно-правового законодавства з питань бухгалтерського обліку. Висвітлюються принципи побудови бухгалтерського обліку бюджетних установ та їх адаптація до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Окремий розділ присвячено питанням професійної кваліфікації бухгалтерів та якості професійних послуг.

Посібник призначений для практикуючих бухгалтерів-фінансистів бюджетних установ та рекомендується до застосування в процесі підвищення кваліфікації за програмою CAPS – «Сертифікований бухгалтер бюджетних установ».

derzh_pidtrymka_2010.jpg

Методичні рекомендації з відображення в обліку державної фінансової підтримки агропромислового виробництва / За ред. Гаврилюка В.М. та Жука В.М. - К.: ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2010. - 32 с.

У методичних рекомендаціях наведено класифікацію державної фінансової підтримки для правильного її відображення на рахунках бухгалтерського обліку, у фінансовій звітності, а також у податковому обліку при складанні податкових звітів. Розкрито порядок контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів агропромисловими підприємствами.

Методичні рекомендації призначені для підвищення кваліфікації працівників обласних та районних управлінь агропромислового розвитку держадміністрацій, фінансових і контрольних установ, бухгалтерських, фінансових служб і керівників агропромислових підприємств за програмою "Сертифікований професійний бухгалтер агропромислового виробництва" - САРА.