banner-mia2.gif

ОПУБЛІКОВАНО: Жук В., Бездушна Ю. Пріоритетні підходи до оцінки земельних активів у сільському господарстві. Економіка природокористування і сталий розвиток. 2020. № 7(26). С. 68-76. DOI: https://doi.org/10.37100/2616-7689/2020/7(26)/9

Пріоритетні підходи до оцінки земельних активів у сільському господарстві

Анотація.

Визначено пріоритетні підходи і методологію здійснення справедливої (ринкової) оцінки вартості сільськогосподарських земель у фінансовій і статистичній звітності як чинника ціноутворення при її ринковому обігу та капіталізації в національному багатстві України. Узагальнено й охарактеризовано види оцінювання земель, які диференційовано відповідно до його мети, методології та призначення результатів. Обґрунтовано механізм запровадження системи галузевої облікової оцінки землі, що формується як галузевий портал і функціонує за умови нормативно-методичного забезпечення державних регуляторних інститутів з агрегацією найбільш ефективних методик оцінювання та статистичних баз даних.

Ключові слова: оцінка землі, сільськогосподарські угіддя, фінансова звітність, система національних рахунків.

DOI: https://doi.org/10.37100/2616-7689/2020/7(26)/9

Повний текст статті