banner-mia2.gif

Про невідкладні заходи щодо зменшення негативного впливу посухи та забезпечення формування ресурсів зерна врожаю 2007 року

 

Постанова Кабінету Міністрів України

від 4 червня 2007 р. N 794

 

На значній частині території держави, за даними Українського гідрометеорологічного центру, встановилися вкрай несприятливі погодні умови для розвитку та росту сільськогосподарських культур.

Починаючи з другої декади травня у більшості регіонів переважає суха та аномально жарка для зазначеного періоду погода. У квітні - травні поточного року в більшості регіонів не було атмосферних опадів протягом 40 - 50 днів.

Висока температура при тривалій низькій відносній вологості повітря і суховійних явищах призвела до посухи в центральних і південних регіонах, що погіршило умови формування урожаю ранніх зернових та вегетації пізніх культур.

Запаси продуктивної вологи метрового шару грунту у більшості областей степової та лісостепової зони у два - три рази нижче від середніх багаторічних величин, верхні шари грунту практично сухі.

Для озимих культур погіршення агрометеорологічних умов збіглося з критичним періодом розвитку - формуванням, колосінням та цвітінням колосу. Нестача вологи призводить до значного зниження урожаю.

Погодні умови та суховійні явища негативно впливають на розвиток та ріст ранніх ярих зернових, починаючи з посівного періоду, крім західних та північних областей.

В Автономній Республіці Крим, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Кіровоградській, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській та Черкаській областях склалася надзвичайна ситуація природного характеру.

З метою вжиття невідкладних заходів щодо зменшення впливу посухи та забезпечення продовольчої безпеки Кабінет Міністрів України постановляє:


1. Міністерству аграрної політики, Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи здійснити моніторинг розвитку ситуації щодо впливу посухи на стан сільського господарства в регіонах, за результатами якого розробити і подати Кабінетові Міністрів України відповідні пропозиції.

 

2. Міністерству аграрної політики разом з Міністерством економіки розробити і затвердити за погодженням з Міністерством фінансів Порядок визначення фактичних збитків, завданих унаслідок посухи в травні 2007 року.

 

3. Міністерству аграрної політики, Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Українському гідрометеорологічному центру, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям визначити в установленому порядку у двотижневий строк фактичні обсяги збитків, завданих унаслідок посухи, та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо їх часткового відшкодування.

 

4. Погодитися з пропозицією Міністерства аграрної політики щодо формування Аграрним фондом державного продовольчого резерву в обсязі 710 тис. тонн продовольчого зерна врожаю 2007 року шляхом запровадження державних форвардних закупівель зерна на організованому аграрному ринку та закупівлі, не пов'язаної з державним ціновим регулюванням, через Аграрну біржу за середньозваженими цінами рівноваги (фіксингу), що склалися на Аграрній біржі та акредитованих біржах протягом останніх трьох торгових сесій.

 

5. Міністерству економіки, Міністерству аграрної політики: невідкладно розробити і подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови про зупинення експорту зерна до завершення формування державних та регіональних запасів зерна в розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України на 2007/2008 маркетинговий період;

розробити і подати у триденний строк на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України про запровадження нульової ставки ввізного мита на основні види зерна.

 

6. Аграрному фондові здійснювати реалізацію пшениці врожаю 2005 року відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 травня 2007 р. N 350 "Про реалізацію жита з державного продовольчого резерву".

 

7. Міністерству економіки, Міністерству фінансів та Державному комітетові з державного матеріального резерву забезпечити збільшення запасів продовольчого зерна та фінансування їх закупівлі згідно з додатком 1 (для службового користування).

Кошти, що надійшли до спеціального фонду державного бюджету від реалізації матеріальних цінностей державного резерву в порядку освіження та розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, спрямовувати в першу чергу на придбання зерна.

 

8. Державному комітетові з державного матеріального резерву здійснювати:

придбання продовольчого зерна для закладення до державного матеріального резерву шляхом укладення на акредитованих біржах договорів купівлі-продажу та форвардних контрактів із застосуванням попередньої оплати в розмірі 50 відсотків вартості зерна, що закуповується до державного матеріального резерву;

закупівлю м'яса в регіонах, що постраждали внаслідок посухи у поточному році.

 

9. Міністерству промислової політики, Міністерству аграрної політики, Міністерству оборони, Міністерству палива та енергетики разом з Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" та енергогенеруючими компаніями вжити вичерпних заходів для погашення до 1 вересня 2007 р. кредиторської заборгованості перед Державним комітетом з державного матеріального резерву для подальшого спрямування отриманих коштів на закупівлю зерна до державного матеріального резерву.

 

10. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям здійснити до 15 серпня 2007 р. формування незнижуваних запасів регіональних ресурсів продовольчого зерна врожаю 2007 р. в обсязі тримісячної потреби згідно з додатком 2.

 

11. Міністерству аграрної політики невідкладно розглянути питання щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2007 р. N 559 "Про затвердження переліку об'єктів державного цінового регулювання на 2007/08 маркетинговий рік" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 24, ст. 987) стосовно доповнення зазначеного переліку ячменем та кукурудзою.

 

12. Міністерству аграрної політики разом з Міністерством фінансів у тижневий строк:

подати Кабінетові Міністрів України проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" щодо збільшення на 100 млн. гривень видатків загального фонду державного бюджету з формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом у 2007 році та здійснення перерозподілу між затвердженими бюджетними програмами та збільшення на 200 млн. гривень видатків з формування державного продовольчого резерву шляхом зменшення видатків загального фонду за бюджетними програмами 2801210 "Бюджетна тваринницька дотація та державна підтримка виробництва продукції рослинництва" на 110 млн. гривень і 2801490 "Заходи по операціях фінансового лізингу вітчизняної сільськогосподарської техніки" - на 90 млн. гривень;

подати Кабінетові Міністрів України проект постанови про внесення змін до Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення короткострокових та середньострокових кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2007 р. N 259 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 14, ст. 518), стосовно доповнення його нормою щодо здійснення компенсації відсоткової ставки за короткостроковими та середньостроковими кредитами у національній валюті, які залучені підприємствами агропромислового комплексу, що постраждали внаслідок посухи у поточному році, та перехідними кредитами 2005 - 2006 років у розмірах, передбачених кредитними договорами, але не вище подвійної облікової ставки Національного банку;

вжити заходів щодо перегляду помісячного розпису асигнувань за основними бюджетними програмами підтримки розвитку підприємств агропромислового комплексу з метою збільшення їх обсягів на червень - липень 2007 року.

 

13. Міністерству аграрної політики, Міністерству економіки та Державному комітетові статистики:

подати у тижневий строк Кабінетові Міністрів України з урахуванням уточненого прогнозу валового збору зерна узгоджений прогнозний баланс попиту та пропонування зерна на 2007/08 маркетинговий рік, інформувати щодекади Кабінет Міністрів України про можливі зміни у зазначеному балансі та вносити відповідні пропозиції;

здійснювати щодекади моніторинг обсягу зерна, щодо якого укладаються біржові зовнішньоекономічні контракти, та фактичних обсягів експорту-імпорту зерна.

 

14. Раді міністрів Автономної Республіки Крим та обласним державним адміністраціям організувати до 15 серпня 2007 р. закупівлю насіння для потреб регіонів, у яких його не виробляють у достатній кількості.

 

15. Міністерству аграрної політики за погодженням з Міністерством фінансів затвердити Порядок пільгового забезпечення сільськогосподарських підприємств, що постраждали унаслідок посухи, насінням під урожай 2008 року.

 

16. Міністерству аграрної політики разом з Міністерством фінансів внести зміни до порядків використання коштів державного бюджету, передбачивши можливість здійснення щомісячного перерозподілу невикористаних бюджетних коштів між розпорядниками нижчого рівня та одержувачами.

 

17. Міністерству економіки, Міністерству аграрної політики, Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і Міністерству фінансів подати у тижневий строк на розгляд Кабінету Міністрів України проект рішення про виділення з резервного фонду державного бюджету коштів для часткового покриття фактичних збитків, завданих сільськогосподарським підприємствам пиловими буревіями, що сталися 23 - 24 березня поточного року.

 

18. Просити Національний банк та Асоціацію українських банків розглянути питання стосовно пролонгації кредитів, залучених сільськогосподарськими підприємствами, що постраждали внаслідок посухи у поточному році, з поверненням зазначених кредитів після збирання врожаю 2008 року.

 

19. Державній податковій адміністрації за погодженням з Міністерством фінансів надати сільськогосподарським підприємствам, що постраждали від посухи у квітні - травні поточного року, розстрочення платежів, що вносяться до державного бюджету за податковими зобов'язаннями.

Рекомендувати органам місцевого самоврядування надати зазначеним підприємствам розстрочення із сплати платежів, що вносяться до місцевих бюджетів.

 

20. Міністерству економіки, Міністерству аграрної політики, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям здійснювати постійний моніторинг рівня цін на основні продовольчі товари, величини торговельних надбавок, рівня рентабельності та вживати вичерпних заходів для запобігання їх необгрунтованому підвищенню.

 

21. Міністерству економіки, Антимонопольному комітетові, Державній податковій адміністрації разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями забезпечити проведення перевірок з метою виявлення необгрунтованого підвищення цін на основні продовольчі товари та застосування у разі потреби санкцій, передбачених статтею 14 Закону України "Про ціни і ціноутворення".

 

22. Головному контрольно-ревізійному управлінню за участю Міністерства аграрної політики та представників правоохоронних органів здійснювати контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, які виділяються для надання підтримки сільського господарства та подолання наслідків посухи, та інформувати щомісяця Кабінет Міністрів України про його результати.

 

23. Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

розглянути питання щодо забезпечення продовольчої безпеки та вжиття заходів для стабілізації місцевих ринків основних продовольчих товарів;

подавати щомісяця Міністерству аграрної політики узгоджений прогнозний баланс попиту та пропонування зерна на 2007/08 маркетинговий рік.

 

24. Міністерству аграрної політики, Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державному комітетові статистики, Антимонопольному комітетові, Державній податковій адміністрації, Головному контрольно-ревізійному управлінню, Державному комітетові з державного матеріального резерву, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям інформувати щомісяця Кабінет Міністрів України про хід виконання цієї постанови.

 

25. Внести до постанов Кабінету Міністрів України такі зміни:

1) у другому реченні пункту 1 Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки виробництва продукції рослинництва на зрошуваних землях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. N 325 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 16, ст. 608), цифри та слово "50 відсотків" замінити цифрами та словом "80 відсотків";

2) у постанові Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 р. N 736 "Про запровадження державних форвардних закупівель зерна":

пункт 5 постанови виключити;

у пункті 2 Порядку проведення державних форвардних закупівель зерна, затвердженого зазначеною постановою:

слова ", але не пізніше ніж за місяць до завершення такого періоду," виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Аграрний фонд здійснює форвардні державні закупівлі зерна врожаю 2007 року.".

 

26. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 р. N 243 "Про реалізацію Аграрним фондом пшениці врожаю 2005 року з державного продовольчого резерву".

 

Прем'єр-міністр України

В. Янукович

 

 

Додаток 1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 4 червня 2007 р. N 794

 

Для службового користування

 

 

Додаток 2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 4 червня 2007 р. N 794

 

ОБСЯГИ

ФОРМУВАННЯ НЕЗНИЖУВАНИХ ЗАПАСІВ РЕГІОНАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗЕРНА ВРОЖАЮ 2007 РОКУ

 

Регіон

Обсяг, тис. тонн

Автономна Республіка Крим

90

Вінницька

80

Волинська

50

Дніпропетровська

80

Донецька

125

Житомирська

50

Закарпатська

60

Запорізька

80

Івано-Франківська

66

Київська

8

Кіровоградська

45

Луганська

78

Львівська

105

Миколаївська

50

Одеська

103

Полтавська

57

Рівненська

45

Сумська

25

Тернопільська

50

Харківська

130

Херсонська

45

Хмельницька

60

Черкаська

60

Чернівецька

33

Чернігівська

45

м. Київ

100

м. Севастополь

8

Усього

1800

 

 

Про внесення змін до наказу Мінагрополітики

від 28 квітня 2007 року N 301

 

Наказ Міністерства аграрної політики України

від 30 травня 2007 р. N 371

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

7 червня 2007 р. N 590/13857

 

Відповідно до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" та враховуючи вкрай несприятливі агрометеорологічні умови для росту та розвитку сільськогосподарських рослин та за підсумками робочої наради за участю Міністра аграрної політики Автономної Республіки Крим, начальників головних управлінь агропромислового розвитку облдержадміністрацій від 28 травня 2007 року, наказую:

 

1. Додаток до наказу Мінагрополітики від 28 квітня 2007 року N 301 "Питання діяльності Аграрного фонду на організованому аграрному ринку у 2007-2008 маркетинговому періоді", зареєстрованого у Мін'юсті 08.05.2007 за N 480/13747, викласти в новій редакції, що додається.

 

2. Департаменту розвитку аграрного ринку (Розгон А.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Гадзало Я.М.

 

Міністр

Ю.Ф. Мельник

 

 

Додаток

до наказу Міністерства аграрної політики України

від 28 квітня 2007 р. N 301

 (у редакції наказу Мінагрополітики

від 30 травня 2007 р. N 371)

 

МІНІМАЛЬНІ ТА МАКСИМАЛЬНІ ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ НА ОБ'ЄКТИ ДЕРЖАВНОГО ЦІНОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ І РОЗМІРИ БЮДЖЕТНИХ ПОЗИК, ЩО НАДАЮТЬСЯ ПІД ЗАСТАВУ ЦИХ ОБ'ЄКТІВ У 2007-2008 МАРКЕТИНГОВОМУ ПЕРІОДІ

 

(у гривнях за 1 тонну)

 Об'єкт державного цінового регулювання

 Мінімальна закупівельна ціна (з урахуванням податку на додану вартість)

 Максимальна закупівельна ціна (з урахуванням податку на додану вартість)

 Розмір бюджетної позики 

 1

 2

 3

 4

пшениця м'яка:

 

 

 

1 класу

 1000

 1087

 800

2 класу

 950

 1033

 760

3 класу

 875

 951

 700

4 класу

 820

 891

 656

5 класу

 750

 815

 600

пшениця тверда:

 

 

 

1 класу

 1090

 1185

 872

2 класу

 1030

 1120

 824

3 класу

 950

 1033

 760

4 класу

 860

 935

 688

5 класу

 780

 848

 624

жито групи "А"

 

 

 

1 класу

 900

 978

 720

2 класу

 850

 924

 680

3 класу

 800

 870

 640

 

Директор Департаменту розвитку аграрного ринку

А.В. Розгон