banner-mia2.gif
Image

Річна бухгалтерська звітність сільськогосподарських підприємств: Практичний посібник / [Гаврилюк В.М., Прокопенко О.М., Боярко Н.А. та ін.]. – К.: Юр-Агро-Веста, 2011. – 82 с.

У посібнику розкриті правові, організаційні та методичні положення зі складання річної бухгалтерської звітності за 2010 рік підприємствами аграрного сектору, які враховують вимоги П(С)БО 30 "Біологічні активи" до розкриття інформації про біологічні активи та сільськогосподарську продукцію.

Крім того, подано рекомендації зі складання форми статистичної звітності 50-сг "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2010 рік" та ув’язки між показниками різних форм звітності. Матеріал викладено у зручній для практичного використання табличній та схематичній формах.

Посібник призначений для практикуючих бухгалтерів та фінансистів агропромислових підприємств і рекомендується застосовувати у процесі підвищення кваліфікації за програмою САРА – "Сертифікований професійний бухгалтер АПВ".

Рік видання: 2011
ISBN: 978-966-2173-11-6
Кількість сторінок: 82