banner-mia2.gif

ОПУБЛІКОВАНО: Жук В.М. Сертифікація бухгалтерів: організаційно-методологічні підходи / В.М. Жук // Облік і фінанси АПК. – 2007. - № 1-2. – С.114–116.

В.М. ЖУК, канд. екон. наук, виконавчий директор

Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України

 

СЕРТИФІКАЦІЯ БУХГАЛТЕРІВ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ

 

Сертифікація бухгалтерів набуває все більшого поширення в Україні. Проте здійснюється цей процес більше з волі Міжнародної федерації бухгалтерів (МФБ) та різноманітних міжнародних проектів і грандів, чим з ініціативи вітчизняних державних установ та, тим більше, самих бухгалтерів.

Разом з тим, професія бухгалтера вимагає постійного підвищення кваліфікації. Так було і за радянських часів, так є і за кордоном, і так буде і в Україні. На повістці дня державних та громадських установ, що відповідають за нашу професію, вже давно мають стояти питання щодо вирішення організаційних та методичних підходів підвищення кваліфікації та сертифікації бухгалтерів. Окреслити такі підходи в агропромисловому комплексі і є метою даної статті.

З відомих причин в агропромисловому комплексі України зруйновано радянську систему підвищення кваліфікації бухгалтерів. Як показали дослідження (таблиця 1) в 90-і роки двадцятого століття головні бухгалтери сільгосппідприємств проходили підвищення кваліфікації в середньому раз на три роки, а бухгалтери районних та обласних управлінь агропромислового розвитку – майже щорічно. Сьогодні лише біля 2 відсотків бухгалтерів сільгосппідприємств щорічно проходить підвищення кваліфікації при сільськогосподарських вузах, трохи більший (близько 10) цей відсоток для бухгалтерів районних та обласних управлінь агропромислового розвитку.

Таблиця 1

Стан підвищення кваліфікації бухгалтерів АПК

п/п

Категорії бухгалтерів

Підвищують кваліфікацію при Вузах, у відсотках до загальної кількості

В середньому за рік в період 1980-1990

В середньому за 2006 рік

1.

Головні бухгалтери районних та обласних управлінь агропромислового розвитку

 

78,0

 

9,0

2.

Головні бухгалтери сільськогосподарських підприємств

 

35,5

 

1,5

 

Разом з тим, така система підвищення кваліфікації бухгалтерів не відповідає міжнародним стандартам освіти (МСО) МФБ [1]. Головна невідповідність полягає в тому, що в Україні і до нині відсутня нормативна база щодо сертифікації бухгалтерів, яка передбачає окрім постійного підвищення кваліфікації ще і визначення їх кваліфікаційного рівня та видачу відповідного свідоцтва.

Зазначимо, що йдеться про післядипломну освіту бухгалтера. Сертифікат (свідоцтво) видається вже професійному бухгалтеру, який після отримання диплому про вищу чи середню спеціальну освіту має практичний досвід роботи. За підходами МФБ сертифікат (свідоцтво) видається не навчальним закладом, а професійною бухгалтерською організацією, після здачі професійним бухгалтером іспитів в незалежній екзаменаційній мережі, що, як правило, контролюється МФБ.

Підвищення кваліфікації проходить за спеціально розробленими програмами, а сертифікація – за тестами (іспитами), які узгоджуються з МФБ. Сертифікат підтверджується, як правило, печаткою МФБ. Ці та інші особливості міжнародних підходів до освіти бухгалтера наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Особливості міжнародних підходів до освіти професійного бухгалтера

п/п

Зміст

1.

Підвищення кваліфікації проводиться за програмою узгодження з МСО МФБ.

2.

Іспит (тестування) не має права проводити організація, що проводила підвищення кваліфікації (навчання). Іспит (тестування) проводить незалежна екзаменаційна мережа.

3.

За результатами підвищення кваліфікації та іспиту видається сертифікат (свідоцтво).

4.

МФБ та національна професійна бухгалтерська організація:

-          відповідає за кваліфікацію бухгалтера, який отримав її Сертифікат;

-          розміщує дані про такого професійного бухгалтера в електронній мережі, друкованих засобах, сприяє покращенню матеріальних та соціальних умов його праці.

5.

Програма підвищення кваліфікації та сертифікація пропагується серед роботодавців, як засіб підтвердження професіоналізму бухгалтера

6.

Підвищення кваліфікації та сертифікація є платними (зі скидками для членів професійних бухгалтерських організацій).

7.

Часто членами професійних бухгалтерських організацій можуть бути лише сертифіковані бухгалтери.

 

Першими в Україні ці підходи почала реалізовувати ФПБАУ (Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України) за кошти США по російськомовній програмі підвищення кваліфікації та сертифікації CIPA. Згодом, оскільки вказана програма належить юридичній особі США, до її реалізації долучились інші професійні бухгалтерські організації України [2, 3, 4]. Слід зазначити, що ця програма визнана МФБ [5].

В Україні розповсюджуються і інші визнані МФБ російськомовні програми, зокрема ACCA. (Більш детально з цими програмами читачі можуть ознайомитися на нашому сайті www.faaf.org.ua).

Донорські кошти не тільки започаткували міжнародні підходи підвищення кваліфікації та сертифікації бухгалтерів, але і каталізували в Україні створення певної нормативної бази. Зокрема, з цього приводу прийнято Постанову КМУ № 1046 від 14.08.2001 року [6], розпорядження КМУ № 25р – від 18.01.2003 року [7], Мінфіном прийняті рекомендації щодо програми підвищення кваліфікації бухгалтерів (лист № 31-34000-16-5/1441 від 27.01.2006 р.). Підготовлено відповідний проект змін до закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність".

В 2006 році професійні організації бухгалтерів України підписали Меморандум про підготовку узгодженої Національної програми підвищення кваліфікації та сертифікації бухгалтерів [8].

Бухгалтери підприємств АПК мають знати і те, що тільки за програмою CAP/CIPA сьогодні пройшли сертифікацію біля 5 тисяч бухгалтерів підприємств і організацій України. Сьогодні не тільки зарубіжні, але і вітчизняні роботодавці Києва та інших міст все частіше бажають брати на роботу сертифікованих бухгалтерів.

Разом з тим, підготовка за вищезазначеними програмами не завжди прийнятна для бухгалтерів підприємств АПК (таблиця 3).

Таблиця 3

Основні проблеми в підвищенні кваліфікації бухгалтерів АПК за існуючими на ринку України міжнародними програмами

п/п

Зміст проблеми

1.

Велика вартість підвищення кваліфікації (наприклад, для сертифікату CAP в середньому 5000 грн.).

2.

Значні витрати часу на підвищення кваліфікації (для сертифікату CAP приблизно 150 годин).

3.

Значний об’єм теоретичного матеріалу за міжнародними стандартами обліку і звітності, який відірваний від професійної практичної діяльності бухгалтерів агропромислових підприємств.

4.

Відірваність підготовки від місць роботи (проживання).

5.

Наявність проблемних специфічних питань, що стосуються практичної діяльності бухгалтерів агропромислових підприємств, у розкритті яких ці бухгалтери мають реальну потребу

 

На вимогу дня в 2006 році Федерацією аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України (ФАБФ АПКУ), за ініціативи Міністерства аграрної політики розроблено власну програму підвищення кваліфікації і сертифікації бухгалтерів АПК, яка знімає вищезазначені проблеми, дозволяє і бухгалтерам підприємств АПК отримати сертифікат (свідоцтво) за міжнародними вимогами. Для цього, з’їздом ФАБФ АПКУ прийнято Положення про удосконалення професійних знань та сертифікацію членів Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України. Розроблена і узгоджена з Мінагрополітики України відповідна програма та її реалізація (Наказ Мінагрополітики від 20.12.2006 р. № 784). Узгоджено порядок прийняття іспиту (тестування) по даній програмі з незалежною екзаменаційною мережею МФБ.

Наша програма на 2007 рік включає такі курси:

1. Система бухгалтерської звітності підприємств АПК: нормативне та організаційне забезпечення, порядок складання.

2. Облік сільськогосподарської діяльності за П(С)БО 30 "Біологічні активи".

3. Обліково-фінансове та правове забезпечення сучасних майнових та земельних відносин.

4. Облікове забезпечення державної фінансової підтримки підприємств.

5. Особливості оподаткування та облікове забезпечення складання податкових звітів підприємств АПК (ПДВ, ФСП тощо).

Кожний курс підкріплюється відповідним навчальним Посібником. Основний зміст Посібника розкриває, перш за все, практичну сторону теми. Разом з тим, зміст Посібника відповідає вимогам Міжнародних стандартів обліку і звітності.

Семінари-навчання за кожним курсом проводяться територіальними відділеннями ФАБФ АПКУ при обласних та районних управліннях агропромислового розвитку. Після кожного семінару-навчання на принципах МСО МФБ проводиться тестування, результати якого перевіряються незалежною екзаменаційною мережею.

Розрахункова вартість семінару-навчання ФАБФ АПКУ з Посібником і тестуванням в декілька разів нижча вищезазначених аналогів. При цьому заощаджуються не тільки кошти, але і час бухгалтерів, оскільки навчання проходять, як правило, при районних управліннях агропромислового розвитку.

Бухгалтери, які успішно пройдуть тестування іспити отримують сертифікат (свідоцтво) ФАБФ АПКУ за визнаними міжнародними принципами. Інформація про бухгалтерів, які отримають наш сертифікат (свідоцтво) буде розміщена на офіційних сайтах ФАБФ АПКУ, Мінагрополітики, міжнародної екзаменаційної мережі бухгалтерів та в наших друкованих виданнях.

Сертифікат (свідоцтво) ФАБФ АПКУ засвідчує, що його власник є професійним бухгалтером, який не тільки володіє знаннями щодо міжнародних стандартів обліку і звітності, але є фахівцем з галузевого бухгалтерського та податкового обліку, інших галузевих економіко-правових питань.

В січні 2007 р. дана Програма почала реалізовуватися ФАБФ АПКУ в м. Києві, Київській та Кіровоградській областях. Так, в січні 2007 року успішно пройшли перше тестування більше 200 бухгалтерів сільгосппідприємств Київської області. Починаючи з лютого 2007 року, семінари-навчання та тестування зможуть пройти всі бажаючі бухгалтери інших областей України. Перше тестування засвідчило подолання бухгалтерами підприємств АПК психологічного бар’єру і їх готовність до переходу на міжнародні принципи післядипломної освіти бухгалтера.  Більш детальну інформацію з вище означених питань читач може отримати на сайті ФАБФ АПКУ, в районних та обласних управліннях агропромислового розвитку.

 

Список використаної літератури:

1. Міжнародні Стандарти Освіти для професійних бухгалтерів. – К. ФПБАУ, 2004. – 78 с.

2. Мимо кассы.. // Бизнес. – 2004. – № 28.

3. Дело как всегда в деньгах. // Бизнес. – 2004. – № 29.

4. Украина – следующая… // Бизнес. – 2004. – № 33.

5. Контактеры. // Бизнес. – 2006. – № 39.

6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження заходів щодо реалізації основних напрямів розвитку фондового ринку на 2001-2005 роки» від 14.08.2001 р. № 1046.

7. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження заходів щодо реалізації пріоритетних напрямів розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах» від 18 січня 2003 р. № 25-р.

8. Меморандум про співробітництво та координацію дій // Облік і фінанси АПК. – 2006. – № 6. – С.111.