Податківці у доповнення до Листа від 05.01.2016 року№203/7/99-99-19-03-02-17 видали ще одне роз'яснення Лист від 27.01.2016 року №2533/7/99-99-19-03-01-17/.

Насамперед фахівці ДФСУ нагадали, що  у 2016 році в межах спеціального режиму оподаткування запроваджена часткова сплата сум ПДВ до бюджету та на спеціальні рахунки. Розмір суми ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету та перерахуванню на спеціальні рахунки, залежить від виду сільськогосподарської продукції, що реалізується. 

З метою визначення сум ПДВ, що підлягають сплаті до держбюджету та перерахуванню на спеціальні/поточні рахунки платників, суб'єкти спеціального режиму оподаткування та платники – сільгосппідприємства, які відповідають вимогам пункту 209.18 ПКУ, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту звітного (податкового) періоду визначають за кожним видом операцій.

При цьому, у разі придбання/виготовлення у 2016 році суб'єктами спеціального режиму оподаткування та платниками – сільгосппідприємствами, товарів/послуг, основних фондів для їх використання частково:

-    для виробництва зернових і технічних культур,

-    та/або для виробництва продукції тваринництва,

-    та/або для інших сільськогосподарських товарів/послуг,

такі платники податку повинні здійснити розрахунок питомої ваги вартості таких зернових і технічних культур, продукції тваринництва та інших сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості усіх сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених за 12 попередніх послідовних звітних періодів. Наприклад, при придбанні таких товарів/послуг у березні 2016 року платнику необхідно здійснити такий розрахунок питомої ваги за звітні податкові періоди березень 2015 року – лютий 2016 року.

Такий розрахунок питомої ваги передбачається здійснювати в додатку 9 до податкової декларації з ПДВ, в якій відображаються результати діяльності в межах спеціального режиму оподаткування (0121-0123)/ діяльності в межах пункту 209.18 ПКУ (0130).

З урахуванням значення розрахованої питомої ваги сума сплаченого (нарахованого) ПДВ при придбанні/виготовленні товарів/послуг, основних фондів відноситься до податкового кредиту пропорційно частці (питомій вазі) вартості постачання таких зернових і технічних культур, продукції тваринництва та інших сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості постачання усіх сільськогосподарських товарів/послуг.

Якщо товари/послуги, основні фонди використовуються с/г підприємством виключно для виробництва одного виду товарів/послуг, сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту у зв’язку з таким виготовленням/ придбанням повністю відноситься до складу податкового кредиту за відповідним видом операцій.

У випадку позитивного значення різниці між сумою ПЗ та ПК звітного (податкового) періоду за окремим видом операцій, така сума підлягає сплаті до держбюджету та перерахуванню на спеціальний рахунок  у відповідних розмірах.

При від’ємному значенні різниці між сумою ПЗ та ПК звітного (податкового) періоду платника податку за окремим видом операцій, така сума враховується до складу податкового кредиту наступного (звітного) податкового періоду по цьому ж виду операцій та не зменшує позитивне значення різниці між сумою податкових зобов’язань та податкового кредиту звітного (податкового) періоду платника податку за іншими видами операцій.

З метою забезпечення ведення окремого податкового обліку за видами операцій затверджено Додаток 10 до податкової декларації з ПДВ, в якому суб'єкти спеціального режиму оподаткування визначатимуть суми податкових зобов’язань, податкового кредиту, їх різницю, а також суму, що підлягає сплаті до бюджету, перерахуванню на спеціальний/ поточний рахунок платника або включенню до податкового кредиту наступного звітного періоду за окремими видами операцій.

Результати такого обліку зазначатимуться у декларації з ПДВ, в якій відображаються операції в межах спеціального режиму оподаткування (0121 – 0123)/ діяльності, передбаченої пунктом 209.18 статті 209 ПКУ (0130), які переноситимуться з вказаного додатка.  Тобто в декларації відображатиметься загальна сума за всіма видами діяльності, що підлягає:

-    сплаті до бюджету;

-    перерахуванню на спеціальний / поточний рахунок;

-    включенню до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.