banner-mia2.gif

ОПУБЛІКОВАНО: Жук В.М., Мельник К.П. Теорія аудиту: «класичне ядро» та розвиток. Облік і фінанси. 2020. № 4(90). С. 89-102. DOI: https://doi.org/10.33146/2307-9878-2020-4(90)-89-102

Теорія аудиту: «класичне ядро» та розвиток

Анотація.

На сучасному етапі розвитку науки і практики аудиту його теорія представлена фрагментарно. І якщо до масових публічних невдоволень суспільства роботою аудиторів (що стали наслідками краху Enron, WorldCom, «Пармалат», інших банків, інституцій фондових ринків) головні зусилля вчених і експертів були спрямовані на обґрунтування потреб аудиту, його методик, методів, принципів, концепції, постулатів, то тепер стає очевидною необхідність у концентрації зусиль на пошуку якісно нового, світоглядного рівня теорії аудиту. Метою статті є розкриття сутності «класичного ядра» теорії аудиту та обґрунтування необхідності розширення її змісту шляхом привнесень з інших сучасних загальноекономічних і облікових теорій. З’ясовано слабкі сторони теорій (концепцій) аудиту: їх суперечливе, несистемне пояснення природи аудиту; «цехова» обмеженість наукових привнесень; слабкий зв’язок із розвитком соціальних і економічних теорій. Обґрунтовано потребу в формуванні класичного ядра теорії аудиту, розкрито його сутність і значення для розвитку аудиторської науки. Упорядковано логіку виділення понять, класифікації окремих теоретичних привнесень до класичного ядра теорії аудиту. На виклики сьогодення запропоновано структурну модель розвитку науки і практики аудиту. Обґрунтовано необхідність базових світоглядних і загальноекономічних привнесень до теорії аудиту: інституціонально-поведінкових доктрин; концепцій сталого розвитку і цифрової економіки; сучасних теорій управління (інтегральний світоглядний устрій). На основі трендів розвитку цифрової економіки зпрогнозовано появу спеціалізації ІТ-аудитора, завданням якого буде оцінка ефективності налаштування процесів діджиталізації на об’єктивне відображення результативності господарювання.

Ключові слова: аудит, теорія аудиту, інститут аудиту, концепції аудиту, класичне ядро теорії аудиту, аудит як складова інтегрального управління, аудит як складова сталого розвитку.

DOI: https://doi.org/10.33146/2307-9878-2020-4(90)-89-102

Повний текст статті