banner-mia2.gif

ДФСУ у листі від 21.11.2016 р. №37146/7/99-99-15-03-02-17 нагадує: якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації, він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Порядок заповнення уточнюючого розрахунку з ПДВ визначено розділом VI Порядку №21.

Так, уточнюючий розрахунок може бути поданий у спосіб, визначений в абзаці четвертому пункту 50.1 ПКУ. Тобто потрібно надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3% від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку.

У разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації з ПДВ, до яких повинні додаватися додатки, до уточнюючого розрахунку повинні бути додані відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників.

В уточнюючому розрахунку та додатках до нього, зокрема, зазначається:

-       в рядку 02 "Звітний (податковий) період" - звітний (податковий) період, в якому подається уточнюючий розрахунок;

-       в рядку 03 "Звітний (податковий) період, що уточнюється" - період, за який виправляються виявлені помилки.

Отже, уточнюючий розрахунок належить до податкової звітності того звітного періоду, який зазначено у рядку 02 такого уточнюючого розрахунку. Тобто того звітного періоду, в якому подається такий уточнюючий розрахунок.

Таким чином, у разі виявлення у 2016 році помилок у звітності з ПДВ за періоди до 01.01.2016 р., внаслідок виправлення яких за даними податкового обліку збільшується позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту, застосовуються норми ПКУ, чинні на дату виправлення таких помилок (дату подання уточнюючого розрахунку та відповідно збільшення позитивного значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту), тобто у 2016 році.

Позитивне значення різниці між сумами ПЗ та ПК, зазначене у такому уточнюючому розрахунку, підлягає сплаті у відповідних відсотках до бюджету та перерахуванню на спеціальний рахунок сільськогосподарського товаровиробника. Такі відсотки визначаються відповідно до п. 209.2 ПКУ, чинних на дату подання уточнюючого розрахунку.