banner-mia2.gif

Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України. V Міжнар. наук.-практ. конф. ННЦ “ІАЕ” 24–25 квітня 2009 р., круглий стіл в НУБіП 15 травня 2009 р. : зб. тез та виступів / відпов. за вип. В.М. Жук. – К. : ННЦ ІАЕ, 2009. – 316 с.