banner-mia2.gif

Шляхи реалізації завдань Концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України. VI Міжнар. наук.-практ. конф. ННЦ “ІАЕ” 14 травня 2010 р., : зб. тез та виступів / відпов. за вип. В.М. Жук. – К. : ННЦ ІАЕ, 2010. – 346 с.