banner-mia2.gif

Запровадження МСФЗ в Україні: проблеми та перспективи для аграрного сектору. VІI Міжнародна науково-практична конфере-нція. ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН, 25 листопада 2011 р.: збірник тез та виступів / Відпов. за вип. Б.В. Мельничук. – К.:ТОВ «Юр-Агро-Веста», 2011. – 438 с.