banner-mia2.gif

Пунктом 140.2 ст. 140 ПКУ встановлено, що для платника податку, у якого сума боргових зобов'язань, що виникли за операціями з пов'язаними особами - нерезидентами, перевищує суму власного капіталу більш ніж в 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що займаються виключно лізинговою діяльністю, більш ніж в 10 разів), фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов'язаннями над 50 відсотками суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів.

Фахівці ДФС України, в  листі від 28.07.2016 р. № 16197/6/99-99-15-02-02-15 (індивідуальна податкова консультація), зазначають, що при розрахунку обмеження суми процентів, на яку збільшується фінансовий результат до оподаткування, використовується, зокрема, сума фінансових витрат за даними фінансової звітності. Шукати такі витрати слід в рядку 2250 «Фінансові витрати» форми № 2 «Звіт про фінансові результати».

Якщо у звітному періоді при розрахунку суми вищезгаданого перевищення сумарне значення показників фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань має від'ємне значення за рахунок від'ємного значення фінансового результату, то фінансовий результат збільшується на всю суму нарахованих в такому періоді процентів за борговими зобов'язаннями, що виникли за операціями із пов'язаними особами - нерезидентами.

При цьому, в даному звітному періоді не враховуються у зменшення фінансового результату до оподаткування проценти, що перевищують суму згаданого вище обмеження, визначеного в минулих звітних періодах.