banner-mia2.gif

 

Від редакції: підприємство з іноземними інвестиціями «Балтик Контрол Юкрейн» незалежна компанія, яка пропонує клієнтам усього світу широкий спектр послуг із сертифікації та консалтингу в багатьох галузях. Члени групи «Балтик Контрол» сертифіковані в області GAFTA/FOSFA/ISO9002 в галузі сюрвейерских послуг, є членами IFIA, AFOA, EUROLAB, Sugar Association of London. ТОВ «Балтик Контрол Юкрейн» є членом Української Зернової Асоціації й учасником проекту ACDIVOCA в Україні. Компанія визнана Європейською Комісією, багатьма міжнародними урядовими організаціями й інститутами в усьому світі. Сертифікати «Балтик Контрол Юкрейн» визнаються державними агентствами з постачання, комерційними організаціями, страховими агентами та компаніями, банками, оптовими торговельними фірмами, судновласниками, урядовими організаціями усього світу.

На сьогодні «Балтик Контрол Юкрейн» пропонує широкий спектр послуг з сертифікації та консалтингу, крім того проводить:

-        інспектування сільськогосподарської продукції;

-        інспектування промислової продукції й засобів виробництва;

-        інспектування товарів широкого вжитку;

-        інспектування добрив, руд, металів і вугілля;

-        інспектування торгівельних товарів (PSI), ціновий контроль і аудиторська перевірка;

-        операції в порту й морські сюрвейерскі послуги;

-        інспектування якості нафти й нафтопродуктів.

Починаючи з 2004 року в рамках проекту ACDIVOCA «Впровадження системи складських документів на зерно» компанія здійснює роботи з сертифікації зерносховищ на відповідність вимогам Технічного регламенту зернового складу.

 

На переломі ХХІ століття в умовах післяреволюційного реформування села, українські виробники зерна залишилися без можливості отримання банківських кредитів. База нерухомості, створена ще за радянських часів, втратила привабливість для комерційних банків, оскільки не забезпечувала необхідного покриття короткотермінових кредитів. Постало питання пошуку кредитної застави, в якій були зацікавлені банки, та яка була б вигідною для сільськогосподарських виробників. Починаючи з 1997 року, в Україні за ініціативою спеціалістів Проекту Європейського банку реконструкції та розвитку, Американської корпорації сприяння розвитку фермерського руху (ACDIVOCA) та Американського агентства міжнародного розвитку (USAID) спільно з Міністерством аграрної політики розпочато роботу щодо запровадження системи складських документів – складських квитанцій, простих і подвійних складських свідоцтв.

У світовій системі сільського господарства, використання складських документів для кредитування є не нове. Складські документи були ще за царату, їх використовували також і більшовики в часи НЕПу. Коли у свій час більшовики “розібралися” з НЕПом — паралельно розібралися з цінними паперами, зі складськими документами.

Складські документи використовуються у США, Канаді та ряді європейських країн. Певною мірою Україна сьогодні запроваджує моделі, які там існують, проте вони удосконалені та адаптовані до реалій сьогодення, тобто під вітчизняну дійсність.

Для створення цивілізованого ринку зерна в Україні недостатньо лише прийняти відповідний закон, яким став закон “Про зерно та ринок зерна в Україні”. Для того, щоб він запрацював потрібно було розробити цілу низку підзаконних актів.

Після довгої і напруженої роботи з відпрацювання схеми запровадження складських документів, була прийнята постанова КМУ від 11 квітня 2003 року № 510 ”Про забезпечення сертифікації зернових складів на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, запровадження складських документів на зерно”. З самої назви постанови видно, що вона охоплює два аспекти – систему складських документів і сертифікацію зерносховищ.

В Україні запровадження складських документів на зерно розпочалося з 1 липня 2003 року. Далі на виконання Закону про зерно, а також вказаної постанови, зусиллями спеціалістів Мінагрополітики і проекту ACDIVOCA було розроблено цілу низку підзаконних актів. Зокрема, це накази Мінагрополітики “Про затвердження опису бланків складських документів” від 15 травня 2003 року № 131, “Про створення державного підприємства “Держреєстри України” від 25 квітня 2003 року № 122, “Про затвердження положення про обіг складських документів на зерно” від 27 червня 2003 року № 198. Цими розпорядчими актами регулюється процес запровадження системи складських документів.

Стосовно сертифікації зерносховищ, то цей процес повинен стати додатковим фактором здійснення державного контролю відповідності чинному законодавству з надання послуг зі зберігання зерна та продуктів його переробки. Наказом Мінагрополітики ”Про організацію проведення сертифікації послуг зернових складів із зберігання зерна та продуктів його переробки“ від 20 липня 2004 року № 258 даний контроль покладено на Державну інспекцію з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку (Держконтрольсільгосппрод).

Упереджуючи питання, які можуть виникнути щодо законності процедури хотілося б відмітити, що законодавче поле у цій сфері досить суперечливе, і на це є причини. Закон України «Про підтвердження відповідності» від 17 травня 2001 року визначає сертифікацію як процедуру, за допомогою якої уповноважений в установленому порядку орган документально підтверджує відповідність продукції, систем якості, послуг і т.д., встановлених законодавством вимогам. Нормативно-правовим актом, що затверджує вимоги і процедури по підтвердженню відповідності, є Технічний регламент по підтвердженню відповідності.

Згідно пункту 2 прикінцевих положень вказаного закону, органом по організації і проведенню сертифікації послуг зернових складів визначено Міністерство аграрної політики України. Ним розроблено Технічний регламент зернового складу, затверджений наказом Мінагрополітики «Про затвердження Технічного регламенту зернового складу» від 15 червня 2004 року № 228, «Порядком сертифікації послуг зернових складів» (наказ Держконтрольсільгоспроду від 15 липня 2004 року) роботи з сертифікації покладено на обласні Державні хлібні інспекції.

Технічний регламент зернового складу — це документ, який містить:

1) обов’язкові для виконання вимоги до зернового складу, що надає послуги зі зберігання зерна та продуктів його переробки;

2) рекомендації щодо шляхів виконання вимог;

3) опис процедури проходження сертифікації;

4) перелік нормативної документації, необхідної для забезпечення роботи зернового складу.

Вимоги, викладені в Технічному регламенті, стимулюють зернові склади до запровадження сучасних технологій зберігання зерна, систем обліку інформації та документообігу із застосуванням засобів обчислювальної техніки, спрямовані на зменшення тарифів на послуги з доробки та зберігання зерна, збереження та відновлення навколишнього середовища, створення найбільш сприятливих умов та безпеки праці.

У розвиток документів, розроблених Кабінетом Міністрів України і Мінагрополітики, цілий ряд робочих директив було прийнято Держконтрольсільгосппродом (наказ «Про організацію проведення сертифікації послуг зернових складів із зберігання зерна та продуктів його переробки» від 15 липня 2004 року № 2, наказ «Про затвердження форми бланка та інструкції з порядку обліку, видачі та використання бланків сертифікатів на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки» від 27 липня 2004 року № 3, наказ «Про затвердження вимог Держконтрольсільгосппроду до підприємств, що можуть залучатися до виконання робіт із сертифікації зернових складів із зберігання зерна та продуктів його переробки» від 2 серпня 2004 року № 4).

Крім того, одним із важливих документів, що прийнятий був наприкінці минулого року Кабінетом Міністрів України, є постанова про встановлення і ведення центрального реєстру сертифікатів відповідності та сертифікованих складів. Ведення реєстрів покладено на державне підприємство «Держреєстри України».

Враховуючи значний досвід роботи нашої компанії в цьому напрямку та маючи достатню матеріальну базу і кваліфікованих спеціалістів ми ще до затвердження Технічного регламенту (в липні 2004 року) ввійшли з пропозиціями до Держконтрольсільгоспроду щодо нашої участі в процесі сертифікації. Доречно сказати, що вручення сертифікату відповідності за № 1 (подія сталася 7 серпня 2004 року) ВАТ “Людмилівський елеватор” Миколаївської області відбулося за результатами обстеження зернового складу нашими експертами.

Після погодження та залучення нас до даних робіт, було оперативно сформовано експертні групи, проведено їх навчання і вирішено організаційні питання. До складу експертних груп входять кваліфіковані спеціалісти у сфері зберігання зерна та продуктів його переробки з достатнім досвідом роботи на місцях.

Протягом 2004-2005 маркетингових років спеціалістами “Балтик Контрол Юкрейн” проведено сертифікацію понад 60 зернових складів у шести регіонах України. Обстеження зернових складів інспекторами компанії можна представити в декілька етапів.

Перший – це знайомство, як правило, за участі керівництва (директора), при якому проводиться загальний огляд складу, фіксуються наявні інженерні мережі (система водопостачання, електроживлення, наявність каналізації тощо). На цьому етапі відкриваються найсильніші сторони підприємства, перспективи розвитку та плани на майбутнє.

Другий це безпосередньо аудит підприємства відповідно до пунктів розділу 5 Регламенту. Спочатку перевіряються установчі документи, наявність чи відсутність заборгованості, форми договору про складське зберігання (кількість укладених договорів відображається в акті обстеження), дозволи та право на початок роботи перевіряючих служб:

·          дозвіл Держохоронпраці на експлуатацію об’єкта;

·          дозвіл Держпожбезпеки;

·          дозвіл санітарно-епідеміологічної станції;

·          дозвіл на розміщення відходів (за відсутності каналізації);

·          дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферу;

·          дозвіл на спеціальне водокористування (при наявності артезіанських свердловин).

Окремим блоком здійснюється перевірка використання складських документів (кількість замовлених, використаних, зіпсованих, а також правила погашення та списання, звітність перед ДП “Держреєстри”). При цьому аналізується динаміка зміни цін на послуги за останні три роки, вплив сертифікації на цінову політику і все це відображається в акті. Крім того, в рамках готовності включення до Центрального реєстру обігу складських документів (на даний момент розроблена централізована комп’ютерна система обліку руху зерна та складських документів і розповсюджується клієнтська частина) оцінюється рівень технічної оснащеності складу сучасними засобами обчислювальної техніки, наявність кваліфікованих спеціалістів, інтернет-зв’язку (електронної пошти), рівень взаємодії з ДП “Держреєстри України”.

У присутності керівників відповідних технічних служб, безпосередньо перебуваючих на робочих ділянках, перевіряється стан інженерних споруд і мереж. Проводиться огляд території, об‘єктів виробничого призначення, ліфтового господарства, тощо.

Основна увага приділяється виробничо-технологічній лабораторії, де перевіряється наявність відповідного обладнання (прилад для визначення масової частки білка), його стан, виконання правил повірки та експлуатації, наявність нормативно-технічної документації, ступінь її актуалізації та легалізації. Крім цього, перевіряється журнал рекламацій, як правило, його немає в наявності, або в ньому відсутні відповідні записи.

Наступним кроком є робота з технічною документацією та розмова з головним інженером підприємства. Крім необхідної документації відповідно до вимог Регламенту також перевіряється наявність:

·          протоколів виміру контурів заземлення;

·          протоколів перевірки засобів індивідуального захисту;

·          актів перевірки ефективності газо- та пилоочисних установок;

·          висновків СЕС про якість води;

·          наявність посадових інструкцій, інструкцій з безпеки праці (на робочих місцях);

·          журналів проведення інструктажу з безпеки праці;

·          протоколів атестації робочих місць;

·          протоколів перевірки знань;

Одразу уточнюється інформація про виявлені недоліки, технічна можливість виконання зауважень.

Третій – це заключний етап роботи оформлення безпосередньо акту обстеження, з висновком про можливість видачі сертифіката, та календарного плану усунення зауважень. Акт обстеження разом з календарним планом (або план заходів) експертною групою доставляється в ДХІ, де в розмові з Начальником ДХІ (Головою сертифікаційної комісії) експерти діляться своїми враженнями про склад.

Технічний нагляд – інструмент контролю сертифікованого зернового складу та оцінки виконання взятих на себе зобов‘язань при сертифікації повинен проводитися приблизно через півроку після видачі сертифіката (половина терміну дії, якщо ж ми будемо говорити про збільшення терміну дії сертифікату, то це потрібно робити не рідше ніж раз у рік). Порядок та умови оплати наша компанія обумовлює в договорі на проведення сертифікаційних робіт (вартість включається в суму сертифікації).

Входження “Балтик Контрол Юкрейн” в процес сертифікації як приватної компанії було непростим. На жаль, не всі начальники обласних хлібних інспекцій з відповідальністю віднеслись до виконання надзвичайно важливого урядового завдання. Станом на 13 червня 2005 року залишаються не сертифікованими і не мають юридичного права приймати зерно на зберігання 103 зернових склади. У зв’язку з цим звернуто увагу начальників Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Луганської, Тернопільської обласних державних хлібних інспекцій на незадовільний стан сертифікації зернових складів та зобов’язано вжити заходів для забезпечення виконання вимог п. 5 Постанови Кабінету Міністрів України “Про забезпечення сертифікації зернових складів на відповідність послуг зі зберігання зерна та продуктів його переробки, запровадження складських документів на зерно” від 11 квітня 2004 року № 510 до початку збирання ранніх зернових наступного урожаю.

Маємо надію, що на місцях будуть вжиті конкретні заходи для виконання цього наказу. Враховуючи надзвичайно стислі терміни та значний обсяг роботи, думаємо що і ми зробимо свій внесок у стабілізацію українського зернового ринку. Крім того, дія сертифікату №1 закінчується вже в серпні поточного року, і ми розраховуємо на те, що будемо залучені Держконтрольсільгосппродом до сертифікаційних робіт нового маркетингового року.

О.М. Буряк,

Президент BALTIC CONTROL UKRAINE