banner-mia2.gif
zvitnist_2012.jpg

Звітність сільськогосподарських підприємств: Практичний посібник / Н.Л. Жук, Б.В. Мельничук, Л.С. Стецюк. - К.: ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2012. - 52 с.

У посібнику розкриті правові, організаційні та методичні положення зі складання річної бухгалтерської звітності за 2011 рік підприємствами аграрного сектору.

Крім того, подано рекомендації зі складання форми статистичної звітності 50-сг "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2011 рік", ув’язки між показниками різних форм звітності та Перелік додаткових (вписуваних) рядків (статей) фінансової звітності. Матеріал викладено у зручній для практичного використання табличній формі.

Посібник призначений для практикуючих бухгалтерів та фінансистів агропромислових підприємств і рекомендується застосовувати у процесі підвищення кваліфікації за програмою САРА – "Сертифікований професійний бухгалтер АПВ".

Рік видання: 2012
ISBN: 978-966-2173-16-1
Кількість сторінок: 52

Зміст

1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО СКЛАДАННЮ ОСНОВНИХ ФОРМ РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ.
1.1. Загальні питання подання фінансової звітності. 
1.2. Баланс (ф. № 1).
1.3. Звіт про фінансові результати (ф. № 2).
1.4. Звіт про рух грошових коштів (ф. № 3).
1.5. Звіт про власний капітал (ф. № 4).
1.6. Примітки до річної фінансової звітності (ф. № 5).
1.7. Додаток до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" (ф. № 6).

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ОСНОВНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ.
2.1. Формування сукупності звітних одиниць державних статистичних спостережень сільськогосподарських підприємств.
2.2. Порядок заповнення та подання форми державного статистичного спостереження № 50-сг.

3. ВЗАЄМОУВ’ЯЗКИ ФОРМ РІЧНОЇ ЗВІТНОСТІ

ДОДАТОК Перелік додаткових (вписуваних) рядків (статей) фінансової звітності.