banner-mia2.gif
zvitnist_2010.jpg

Звітність сільськогосподарських підприємств: Практичний посібник / За ред. Пархоменка В.М., Гаврилюка В.М. - К.: ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2010. - 84 с.

ISBN 978-966-2173-07-9

У посібнику розкриті правові, організаційні та методичні положення зі складання річної бухгалтерської звітності за 2009 рік підприємствами аграрного сектору, які враховують вимоги П(С)БО 30 "Біологічні активи" до розкриття інформації про біологічні активи та сільськогосподарську продукцію.

Крім того, подано рекомендації зі складання форми статистичної звітності 50-сг "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2009 рік" та ув’язки між показниками різних форм звітності. Матеріал викладено у зручній для практичного використання табличній та схематичній формах.

Посібник призначений для практикуючих бухгалтерів та фінансистів агропромислових підприємств і рекомендується застосовувати у процесі підвищення кваліфікації за програмою САРА – "Сертифікований професійний бухгалтер АПВ".

ЗМІСТ

1. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОДАННЯ РІЧНОЇ ЗВІТНОСТІ.
1.1. Загальні питання подання фінансової звітності. 1.2. Формування переліку звітних одиниць за формою державного статистичного спостереження № 50-сг.

2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО СКЛАДАННЮ ОСНОВНИХ ФОРМ РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ.
2.1. Баланс (ф. № 1).
2.2. Звіт про фінансові результати.
2.3. Звіт про рух грошових коштів.
2.4. Звіт про власний капітал.
2.5. Примітки до річної фінансової звітності.
2.6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами».

3. ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО СТАТИСТИЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ.

4. ВЗАЄМОУВ’ЯЗКИ ФОРМ РІЧНОЇ ЗВІТНОСТІ


ДОДАТОК ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ АКТИВІВ, КАПІТАЛУ, ЗОБОВ'ЯЗАНЬ І ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ.