banner-mia2.gif

Жук В. М., Канцуров О. О., Мельник К. П. Концептуальні основи аудиторського забезпечення сталого розвитку сільських територій: монографія. К.: ННЦ «ІАЕ», 2021. 176 с.

У монографії висвітлені теоретичні засади зростання суспільної корисності аудиту через обґрунтування існування класичного ядра теорії аудиту, його формування, становлення та розвиток, зокрема під впливом сучасних економічних і соціальних теорій та потреб сталого розвитку. Розкрито зміст аудиту як соціально-економічного інституту, його складові та їх ієрархічну підпорядкованість. Запропоновано концептуальні основи аудиторського забезпечення сталого розвитку на сільських територіях.
Монографія призначена для наукових співробітників, докторантів, аспірантів, викладачів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, працівників суб’єктів аудиторської діяльності.

Рік видання: 2021
Кількість сторінок: 176 с.
ISBN: 978-966-669-551-5
Переглянути повний текст