banner-mia2.gif

ПІДРУЧНИКИ, ПРАКТИЧНІ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ ПІДГОТОВЛЕНІ ЗА УЧАСТЮ ЖУКА В.М.

1

Аудит і аудиторська діяльність / Л.С. Шатковська, В.М. Жук, В.К. Савчук, О.О. Бараннік. - К.: Урожай, 1996. - 256 с.

2

Посібник по формуванню ринкового середовища підприємств АПК / [П.Т. Саблук, В.П. Ситник, В.М. Жук та ін.]; За ред. акад. УААН П.Т. Саблука, чл.-кор. УААН М.Я. Дем’яненка. - К.: Інститут аграрної економіки, 1997. – 600 с.

3

Реформування та розвиток підприємств агропромислового виробництва (посібник у питаннях і відповідях) / [В.М. Алексійчук, М.Я. Дем’яненко, В.М. Жук та ін.]; За ред. П.Т. Саблука. - К.: Інститут аграрної економіки УААН, 1999. – 532 с.

4

Бухгалтерський облік на підприємствах АПК (посібник по застосуванню нормативних документів) / [П.Т. Саблук, Ю.Я. Лузан, В.М. Жук та ін.]; За ред. П.Т. Саблука. - К.: Інститут аграрної економіки, 2001. - 478 с.

5

Облік у селянському (фермерському) господарстві: Посібник / [М.Я. Дем’яненко, В.М. Жук, В.Б. Моссаковський та ін.]; За ред. М.Я. Дем’яненка. - К.: Інститут аграрної економіки, 2001. – 404 с.

6

Бухгалтерське та податкове забезпечення майнових і земельних відносин у новостворених сільськогосподарських підприємствах: [посібник] / [Г.Л. Артикульна, Гайдуцький П.І., Жук В.М. та ін.]; за ред. П.І. Гайдуцького і П.Т. Саблука. - К.: ННЦ "Інститут аграрної економіки" УААН, 2002. – 408 с.

7

Річна звітність сільськогосподарських підприємств (випуск 2003 року) / [О.О. Бірюкова, П.М. Герасим, В.М. Жук та ін.]; За ред. Ю.Я. Лузана. - К.: Інститут аграрної економіки, 2003. – 268 с.

8

Фінанси сільськогосподарських підприємств (посібник з питань фінансових відносин у ринкових умовах) / [П.І. Гайдуцький, Д.І. Дема, В.М. Жук та ін.]; За ред. М.Я. Дем’яненка. - К.: Інститут аграрної економіки УААН, 2000. – 604 с.

9

Облік в сільськогосподарських підприємствах за національними стандартами: Посібник / [Г.Г. Кірейцев, В.М. Жук, В.Б. Моссаковський та ін.]. - К.: Інститут аграрної економіки УААН, 2000. – 220 с.

10

Національні стандарти в бухгалтерському обліку. Питання впровадження та використання: Навчальний посібник / [М.Г. Михайлов, Г.Г. Кірейцев, В.М. Жук та ін.]; За ред. Михайлова М.Г. - Суми: СОД, видавництво "Козацький вал", 2000. – 284 с.

11

Бухгалтерський облік на підприємствах АПК. Том I. Посібник по застосуванню нормативно-методичних документів з бухгалтерського обліку в Україні. - К.: ННЦ "ІАЕ", 2004. – 826 с.

12

Бухгалтерський облік на підприємствах АПК. Том II. Посібник по застосуванню нормативно-методичних документів Мінагрополітики та ДПА України. - К.: ННЦ "ІАЕ", 2004. –  496 с.

13

Бухгалтерський облік на підприємствах АПК. Том III. Посібник по застосуванню рекомендацій з управлінського обліку та визначення собівартості. - К.: ННЦ "ІАЕ", 2004. – 856 с.

14

Облік і оцінка балансової вартості земель у наукових установах і підприємствах УААН: Практичний посібник / А.М. Третяк, В.К. Ярмолицький, В.М. Жук, В.М. Другак. - К.: Українська академія аграрних наук, 2006. – 274 с.

15

Облік сільськогосподарської діяльності: Навчальний посібник / За ред. Жука В.М. - К.: ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2007. - 368 с.

16

Організація обліку відносин власності: Навчальний посібник / За ред. Жука В.М. - К.: ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2007. - 360 с.

17

Облік основних засобів в ринкових умовах: Навчальний посібник / За ред. Лузана Ю.Я., Жука В.М. - К.: ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2007. - 256 с.

18

Облікова політика підприємства: Навчальний посібник / За ред. Гаврилюка В.М., Жука В.М., Михайлова М.Г. - К.: ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2007. - 326 с.

19

Звітність сільськогосподарських підприємств: Практичний посібник / За ред. Лузана Ю.Я., Жука В.М., Дудки К.П. - К.: ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2007. - 200 с.

20

Облік державної підтримки агропромислового виробництва: Навчальний посібник Випуск 5-6 / За ред. Лузана Ю.Я., Жука В.М., Герасимука І.В. - К.: ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2007. - 324 с.

21

Звітність сільськогосподарських підприємств за вимогами П(С)БО 30 "Біологічні активи": Практичний посібник / За ред. Лузана Ю.Я., Жука В.М. - К.: ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2008. - 230 с.

22

Нематеріальні активи в роботі підприємств: правові основи, облік, оподаткування: Навчальний посібник / За ред. Жука В.М., Рудченко Ю.С. - К.: ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2008. - 250 с.

23

Звітність сільськогосподарських підприємств: Навчальний посібник / За ред. Лузана Ю.Я., Жука В.М., Гаврилюка В.М. - К.: ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2009. - 224 с.

24

Облікова політика підприємства: Навчальний посібник / За ред. Лузана Ю.Я., Гаврилюка В.М. - 2-е вид., доп. і перероб. - К.: ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2009. - 328 с.

25

Бухгалтерський облік в бюджетних установах: кошториси, доходи, видатки. Практичний посібник / За ред. Лузана Ю.Я., Гаврилюка В.М., Жука В.М. - К.: Видавництво ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2009. - 100 с.

26

Бухгалтерський облік в бюджетних установах: періодична та річна фінансова звітність. Практичний посібник / За ред. Лузана Ю.Я., Гаврилюка В.М., Жука В.М. - К.: ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2009. - 96 с.

27

Організація обліку відносин власності: навчальний посібник / За ред. Жука В.М. – 2-е вид., доп. і перероб. - К.: Видавництво ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2010. - 372 с.

28

Бухгалтерський облік в бюджетних установах: державні закупівлі. Практичний посібник / За ред. Жука В.М., Гаврилюка В.М., Метелиці В.М. – К.: Видавництво ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2010. – 234 с.

29

Бухгалтерський облік в бюджетних установах: правове регулювання в умовах запровадження міжнародних стандартів обліку та звітності. Практичний посібник / За ред. Гаврилюка В.М., Жука В.М. – К.: Видавництво ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2010. – 228 с.

30

Облікове забезпечення оподаткування сільськогосподарських товаровиробників: Практичний посібник / За ред. Метелиці В.М., Мельничука Б.В. – К.: ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2011. – 126 с.

31

Облік основних засобів в ринкових умовах: Навчальний посібник / За ред. Жук Н.Л. – 2-е вид., доп. і перероб. – К.: ТОВ "Всеукраїнський інститут права і оцінки", 2011. – 286 с.

32

Облікове забезпечення оподаткування сільськогосподарських товаровиробників: Практичний посібник / За ред. Метелиці В.М., Мельничука Б.В. - 2-е вид., доп. і перероб. - К.: ТОВ "Всеукраїнський інститут права і оцінки", 2011. – 142 с.

33

Облік і оподаткування земельно-майнових відносин в сільськогосподарській діяльності: Навчальний посібник / за ред. В.М. Жука. - К.: ННЦ "ІАЕ", 2012. - 188 с.

34

Облікове забезпечення оподаткування сільськогосподарських товаровиробників: Навчальний посібник / За ред. Метелиці В.М., Мельничука Б.В. – 3-е вид., доп. і перероб. - К.: ТОВ "Всеукраїнський інститут права і оцінки", 2012. – 140 с.

35

Бухгалтерський облік інноваційної діяльності та об’єктів інтелектуальної власності в науково-дослідних установах: Практичний посібник / За ред. В.М. Жука, Ю.С. Бездушної. - К.: ТОВ "Всеукраїнський інститут права та оцінки", 2013. – 194 с.

36

Закупівля товарів, робіт, послуг за державні кошти. Практичний посібник / За ред. Жука В.М., Метелиці В.М. - К.: ТОВ "Всеукраїнський інститут права та оцінки", 2013. – 198 с.

37

Нормативно-облікове забезпечення використання державного майна: Навчальний посібник / За ред. В.М. Жука, Н.Л. Жук. - К.: ТОВ «Всеукраїнський інститут права та оцінки», 2013. - 200 с.

38

Облік об’єктів інтелектуальної власності та прав користування у складі нематеріальних активів: Навчальний посібник / За ред. Жука В.М., Бездушної Ю.С. - К.: ТОВ "Всеукраїнський інститут права і оцінки", 2013. - 188 с.

39

Облікове забезпечення інвестиційної привабливості та безпеки підприємства й аграрної галузі: практичне керівництво / [В.М. Жук, Б.В. Мельничук, Ю.С. Бездушна та ін.]; За ред. В.М. Жука. - К.: ТОВ "Всеукраїнський інститут права і оцінки", 2013. – 88 с.

40

Нормативно-облікове забезпечення використання державного майна бюджетними установами: Науково-практичне видання / [В.М. Жук, В.М. Метелиця, Ю.С. Бездушна та ін.]; За ред. В.М. Жука та В.М. Метелиці. - К.: ТОВ "Всеукраїнський інститут права і оцінки", 2013. – 190 с.

41

Формування і подання бюджетної та фінансової звітності бюджетними установами: Науково-практичне видання / [В.М. Жук, В.М. Метелиця, Д.О. Фірер]; За ред. В.М. Жука та В.М. Метелиці. - К.: ТОВ "Всеукраїнський інститут права і оцінки", 2013. – 200 с.

42

Складання, затвердження та виконання кошторисів бюджетними установами. Облік доходів і видатків: Науково-практичне видання / [В.М. Жук, В.М. Метелиця, Ю.С. Бездушна та ін.]; За ред. В.М. Жука та В.М. Метелиці. - К.: ТОВ "Всеукраїнський інститут права і оцінки", 2013. – 182 с.

43

Облікове забезпечення оподаткування виплат фізичним особам в аграрній галузі: Науково-практичне видання / [О.В. Волошина, В.М. Жук, Н.Л. Жук та ін.]; За ред. О.В. Волошиної, Є.Ю. Попко. - К.: ТОВ "Всеукраїнський інститут права і оцінки", 2014. – 154 с.

44

Державні закупівлі товарів, робіт і послуг: Науково-практичне видання / За ред. В.М. Жука, В.М. Метелиці, Д.О. Фірера. - К.: ТОВ "Всеукраїнський інститут права і оцінки", 2014. – 176 с.

45

Облік і оподаткування земельних відносин у сільськогосподарській діяльності: Науково-практичне видання / [Ю.С. Бездушна, О.В. Волошина, В.М. Жук та ін.]; За ред. В.М. Жука, Б.В. Мельничука, В.М. Метелиці. – К.: Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", 2014. – 160 с.

46

Облікове забезпечення оподаткування сільськогосподарських товаровиробників: Навч. пос. / [О.В. Волошина, В.М. Жук, Н.Л. Жук та ін.]; За ред. В.М. Метелиці, Б.В. Мельничука. – 4-е вид., доп. і перероб. К.: ТОВ "Всеукраїнський інститут права і оцінки", 2015. – 196 с.

47

Облік витрат і калькулювання собівартості сільськогосподарської продукції: посібник / [Жук В.М., Мельничук Б.В., Панадій О.П. та ін.]; за ред. Мельничука Б.В., Панадія О.П. –  К.: ННЦ «ІАЕ», 2017. – 144 с.

48

Облік і оцінка земель сільськогосподарського призначення та прав їх оренди: посібник / [Жук В. М., Бездушна Ю. С., Мельничук Б. В. та ін.]; за ред. Жука В. М., Бездушної Ю. С., Мельничука Б. В. К.: ННЦ «ІАЕ», 2018. 120 с.