banner-mia2.gif

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ РОЗРОБЛЕНІ ЗА УЧАСТЮ ЖУКА В.М.

1

Рекомендації по організації обліку при орендних відносинах в сільському господарстві / [В.М. Жук,  П.Т. Саблук, М.Я. Дем’яненко та ін.]. - К.: УПКУСГА, 1990. – 50 с.

2

Рекомендації по обліку при кооперативній формі організації виробництва у сільському господарстві / [В.М. Жук,  М.Я. Дем’яненко, М.Ф. Огійчук та ін.]. - К.: УПКУСГА,  Мінсільгосппрод України, Інститут аграрної економіки ім. О.Г.Шліхтера, 1992. – 70 с.

3

Організація бухгалтерського обліку сільськогосподарських підприємств при кооперативних відносинах: Методичні рекомендації / [В.М. Жук,  М.Я. Дем’яненко, М.Ф. Огійчук.] // Економіка, закон і ринок. – 1993. – № 3-4.

4

Підбірка методичних рекомендацій організації робіт економічної (юридичної) служби з приватизації підприємства / В.М. Жук, Л.В. Бура. - К.: ННЦ «ІАЕ», 1997. – 215 с.

5

Підбірка методичних рекомендацій організації робіт бухгалтерської служби з приватизації підприємства / В.М. Жук, К.П. Ярова. - К.: ННЦ «ІАЕ», 1997. – 180 с.

6

Рекомендації щодо створення приватного сільськогосподарського підприємства з орендними відносинами та організації його розвитку / [В.М. Жук, П.Т. Саблук, В.В. Юрчишин та ін.]. -К.: ННЦ «ІАЕ», 1998. – 130 с.

7

Рекомендації та практичний приклад заповнення форм річної звітності за 2000 рік сільськогосподарськими підприємствами / В.М. Жук, К.П. Дудка, Н.Л. Жук. - К.: ННЦ «ІАЕ», 2000. – 84 с.

8

Методичні рекомендації з організації та ведення бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах / [В.М. Жук, Ю.Я. Лузан,  П.Т. Саблук та ін.]; Наказ МінАП № 189 від 02.07.2001 р. - К.: ІАЕ УААН, 2001. – 28 с.

9

Методичні рекомендації з аудиторського обслуговування підприємств, організацій та установ АПК / [В.М. Жук, П.Т. Саблук, М.Я. Дем’яненко та ін.] // Організація інформаційно-консультаційного забезпечення АПК України. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2003. – 437 с.

10

Методичні підходи до оцінки вартості і використання об’єктів права інтелектуальної власності в наукових установах УААН / [В.М. Жук, В.П. Ситник, П.Т. Саблук та ін.]. - К.: ННЦ «ІАЕ», 2003. – 30 с.

11

Внутрішньогосподарські організаційно-економічні механізми забезпечення прибутковості сільськогосподарських  підприємств / [В.М. Жук, П.Т. Саблук,  М.Й. Малік та ін.]. - К.: ННЦ «ІАЕ», 2003. – 204 с.

12

Методичні рекомендації з використання складських документів на зерно у процесі взаємовідносин виробників (власників) зерна із зерновими складами, фінансовими установами та покупцями: правовий та обліково-фінансовий аспект / За ред. В.М. Жука, Ю.Я. Лузана та А.В. Розгона // Облік і фінанси АПК. – 2004. – № 2.  – С.161-317.

13

Методичні рекомендації по складанню річної звітності підприємствами АПК / За ред. В.М. Жука, К.П. Дудки. - К.: ННЦ «ІАЕ», 2004. – 263 с.

14

Методичні рекомендації зі складання оновленої річної бухгалтерської звітності підприємствами АПК за 2004 рік / За  ред. В.М. Жука та Ю.Я. Лузана // Облік і фінанси АПК. –  2005. – № 1. – С.120-315.

15

Методичні рекомендації по організації та веденню бухгалтерського обліку в сільськогосподарських підприємствах України / За ред. В.М. Жука, Ю.Я. Лузана та М.Г. Михайлова // Облік і фінанси АПК. –2005. – № 2. – С.106-188.

16

Рекомендації з врегулювання майнових і земельних відносин в сільськогосподарському бізнесі: документальне оформлення, облік і оподаткування / За ред. В.М. Жука та І.Б. Садовської // Облік і фінанси АПК. – 2005.– № 5. – С.71-162.

17

Методичні рекомендації з нормативного, бухгалтерського та податкового забезпечення державної фінансової підтримки підприємств АПК / За ред. В.М. Жука, Г.І. Зуба, І.В. Герасимука // Облік і фінанси АПК. – 2005. – № 6. –  С.84-169.

18

Методичні рекомендації з фінансового та бухгалтерського забезпечення операцій з зерном: використання складських документів, державні заставні закупівлі та біржові торги / За ред. В.М. Жука, Ю.Я. Лузана, А.В. Розгона // Облік і фінанси АПК. – 2005. – № 8. – С.79-164.

19

Методичні рекомендації з проведення інвентаризації, списання нестач, оприбуткування лишків та відображення цього в бухгалтерському та податковому обліку / За ред. В.М. Жука // Облік і фінанси АПК. – 2005. – № 9-10. – С.5-54.

20

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку і оподаткування використання бюджетних коштів на закладення та вирощування багаторічних насаджень АПК / За ред. В.М. Жука, Г.І. Зуба, І.В. Герасимука // Облік і фінанси АПК. – 2005. – № 9-10. – С.55-84.

21

Методичні рекомендації по закриттю бухгалтерських рахунків для визначення собівартості продукції та фінансових результатів діяльності підприємств АПК / За ред. В.М. Жука та М.Г. Михайлова // Облік і фінанси АПК. – 2005. – № 11. – С.5-41.

22

Робочі таблиці по закриттю бухгалтерських рахунків підприємствами АПК / [В.М. Жук, М.Г. Михайлов, О.А. Мельник, В.М. Теслюк]. - К.: Юр-Агро-Веста, 2005. – 56 с.

23

Методичні рекомендації з організації обліку та оцінки землі підприємствами АПК / [В.М. Жук, А.М. Третяк, І.В. Герасимук та ін.] // Облік і фінанси АПК. – 2005. – № 3. – С.135-188.

24

Рекомендації з покращання інвестиційної привабливості акціонерних товариств: фактори звітності та корпоративного управління / [В.М. Жук, Н.Л. Жук, Р.П. Саблук та ін.] // Облік і фінанси АПК. – 2005. – № 4. – С.106-171.

25

Методичні рекомендації по складанню бухгалтерської звітності підприємствами АПК за 2005 рік / [В.М. Жук, К.П. Дудка, Л.С.Стецюк та ін.]; За ред. Ю.Я. Лузана, Н.Л. Жук // Облік і фінанси АПК. – 2006. – № 1. – С.4-86.

26

Методичні рекомендації по складанню фінансової звітності підприємствами системи НАК «Украгролізинг» за 2005 рік / [В.М. Жук, В.Ф. Шпак, Є.Ф. Томін та ін.]. - К.: ННЦ «ІАЕ», 2006. – 100 с.

27

Методичні рекомендації з облікового забезпечення нарахування і сплати податку на додану вартість сільськогосподарськими і переробними підприємствами / За ред.  В.М. Жука та І.В. Герасимука // Облік і фінанси АПК. – 2006. – № 3. – С.3-27.

28

Методичні вказівки щодо облікового забезпечення державної фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників / За ред.  В.М. Жука, Н.А. Павлюк, та Г.І.Зуба // Облік і фінанси АПК. –  2006. –№ 4. – С.4-42.

29

Методичні рекомендації щодо обліково-фінансового та правового забезпечення закладення, догляду та списання багаторічних насаджень / За ред. В.М. Жука // Облік і фінанси АПК. – 2006. – № 5. – С.3-52.

30

Методичні вказівки щодо організації обліку господарських операцій з зерном, грубими та соковитими кормами / За ред. В.М. Жука // Облік і фінанси АПК. – 2006. – № 7. – С.4-46.

31

Методичні вказівки по оподаткуванню та інших утриманнях з виплат працівникам підприємств АПК / [В.М. Жук, Ю.Я. Лузан, О.В. Волошина та ін.]; За ред. Ю.Я. Лузана та О.В. Волошиної // Облік і фінанси АПК. –  2006. –  № 9-10. – С. 4-67.

32

Робочі таблиці по закриттю рахунків та розрахунку для реєстрації платників ФСП підприємствами АПК / [В.М. Жук, М.І. Гордієнко, М.Г. Михайлов та ін.]. - К.: Юр-Агро-Веста, 2006. – 60 с.

33

Методичні рекомендації з підготовки та оприлюднення підприємствами річних звітів-брошур з метою залучення інвестицій та підвищення рівня корпоративного управління / [В.М. Жук, Ю.С. Рудченко, А.М. Морозова та ін.] // Облік і фінанси АПК. – 2006. –  № 11. – С.4-30.

34

Методичні рекомендації з організації обліку біологічних активів і сільськогосподарської продукції за ринковою (справедливою) вартістю / [В.М. Жук, Ю.С. Рудченко, Б.С. Гузар та ін.] // Облік і фінанси АПК. – 2008. – № 1. – С.5-22.

35

Методичні рекомендації з відображення в бухгалтерському обліку коштів державної фінансової підтримки підприємств АПК / За ред. В.М. Жука, В.М. Гаврилюка // Облік і фінанси АПК. – 2008. – № 2. – С.10-17.

36

Рекомендації щодо забезпечення дохідності агропромислового виробництва в Україні в постіндустріальний період / [В.М. Жук, П.Т. Саблук, Л.Л. Ткач та ін.]. - К.: ННЦ «ІАЕ», 2008. – 32 с.

37

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку та оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності в бюджетних установах / Ю.С. Рудченко // Облік і фінанси АПК. – 2009. – № 2. – С.107-123.

38

Методичні рекомендації з реорганізації акціонерних товариств: правовий та обліковий аспекти / В.М. Жук, А.М. Морозова, Л.С. Стецюк // Облік і фінанси АПК. – 2009. – № 3. – С.4-63.

39

Методика оцінки вартості й бухгалтерського обліку прав на об’єкти інтелектуальної власності в наукових установах УААН / [В.М. Жук, В.П. Ситник, С.М. Кваша та ін.]. - К.: ННЦ «ІАЕ», 2009. – 73 с.

40

Методичні рекомендації з відображення в обліку державної фінансової підтримки агропромислового виробництва / За ред. В.М. Жука та В.М. Гаврилюка. - К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2010. – 32 с.

41

Методичні рекомендації щодо відображення в обліку землі та прав постійного користування земельними ділянками бюджетними установами та державними комерційними підприємствами / За ред. В.М. Жука, Ю.С. Бездушної // Облік і фінанси АПК. – 2010. - № 1. - С.4-15.

42

Методика оцінки ефективності бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах / За ред. В.М. Жука // Облік і фінанси АПК. - 2010. - № 3. – С.4-22.

43

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку інноваційної діяльності в науково-дослідних установах / За ред. В.М. Жука. - К.: Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», 2014. – 88 с.

44

Методичні рекомендації щодо оцінки ємності внутрішнього ринку сільськогосподарської продукції та продовольства / [О.М. Шпичак, Ю.О. Лупенко, В.М. Жук та ін.]; За ред. О.М. Шпичака. - К.: Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», 2015. – 56 с.

45

Методичні рекомендації з аналізу господарської діяльності сільськогосподарських підприємств / [Стецюк Л.С., Жук В. М., Бездушна Ю. С. та ін.]; К.: ННЦ «ІАЕ», 2018. – 40 с.

46

Методичні рекомендації з облікового забезпечення інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств / [Жук В. М., Бездушна Ю. С., Мельничук Б. В. та ін.]; К.: ННЦ «ІАЕ», 2019. 48 с.