banner-mia2.gif

Моніторинг законодавства

ДФСУ розповіла, як визначається база оподаткування ПДВ при постачанні імпортованих товарів

ДФСУ у листі від 15.11.2016 р. №24601/6/99-95-42-01-15 розглянула питання щодо визначення бази оподаткування ПДВ операцій платника податку з постачання на митній території України товарів, раніше ввезених таким платником податку на митну територію України, та повідомила.

Для операцій платника ПДВ з постачання на митній території України товарів, раніше ввезених таким платником податку на митну територію України, база оподаткування визначається за загальним правилом — виходячи з їх договірної вартості, але не нижче ціни придбання, без урахування величини митної вартості.

Податківці  у загальнодоступному ресурсі «ЗІР» (підкатегорія 101.17) нагадують, що у разі здійснення коригування сум податкових зобов’язань, а також при виправленні помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов’язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, слід скласти розрахунок коригування до податкової накладної.

Проте відповідно до форми розрахунку коригування, показник щодо зворотної (заставної) тари в розрахунку коригування відсутній.

Отже, рядок Х «Дані щодо зворотної (заставної) тари» розділу А податкової накладної виправленню не підлягає.  

ДФСУ у листі від 21.11.2016 р. №37146/7/99-99-15-03-02-17 нагадує: якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації, він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Порядок заповнення уточнюючого розрахунку з ПДВ визначено розділом VI Порядку №21.

Так, уточнюючий розрахунок може бути поданий у спосіб, визначений в абзаці четвертому пункту 50.1 ПКУ. Тобто потрібно надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3% від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку.

У разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації з ПДВ, до яких повинні додаватися додатки, до уточнюючого розрахунку повинні бути додані відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників.

В уточнюючому розрахунку та додатках до нього, зокрема, зазначається:

-       в рядку 02 "Звітний (податковий) період" - звітний (податковий) період, в якому подається уточнюючий розрахунок;

-       в рядку 03 "Звітний (податковий) період, що уточнюється" - період, за який виправляються виявлені помилки.

Отже, уточнюючий розрахунок належить до податкової звітності того звітного періоду, який зазначено у рядку 02 такого уточнюючого розрахунку. Тобто того звітного періоду, в якому подається такий уточнюючий розрахунок.

Таким чином, у разі виявлення у 2016 році помилок у звітності з ПДВ за періоди до 01.01.2016 р., внаслідок виправлення яких за даними податкового обліку збільшується позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту, застосовуються норми ПКУ, чинні на дату виправлення таких помилок (дату подання уточнюючого розрахунку та відповідно збільшення позитивного значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту), тобто у 2016 році.

Позитивне значення різниці між сумами ПЗ та ПК, зазначене у такому уточнюючому розрахунку, підлягає сплаті у відповідних відсотках до бюджету та перерахуванню на спеціальний рахунок сільськогосподарського товаровиробника. Такі відсотки визначаються відповідно до п. 209.2 ПКУ, чинних на дату подання уточнюючого розрахунку.

ДФС у Вінницькій області нагадує, що при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, зареєстрованому в ЄРПН.

Платники податку, які згідно зі ст. 209 ПКУ застосовують спеціальний режим оподаткування, крім декларації 0110, подають податкову декларацію з позначкою «0121»/«0122»/«0123». До неї включаються лише операції, що стосуються спеціального режиму, разом із додатком 10 (ДС10), у якому здійснюється розрахунок сум ПДВ за операціями з сільськогосподарськими товарами/послугами, що підлягають сплаті до державного бюджету та перерахуванню на спеціальний рахунок, за видами сільськогосподарської продукції (зернові та технічні культури, продукція тваринництва, інша сільськогосподарська продукція).

У разі повернення суб'єктом спеціального режиму оподаткування суми попередньої оплати, яка була отримана за сільськогосподарську продукцію в попередніх періодах, податкові зобов'язання з ПДВ такого постачальника підлягають коригуванню (зменшенню) у звітності з ПДВ, яка подається за результатами звітного періоду, в якому було здійснено повернення таких коштів та відповідно складено розрахунок коригування за умови своєчасної реєстрації в ЄРПН такого розрахунку коригування.

Таке коригування відображається с/г підприємством – «спецрежимником» у рядку 7 декларації 0121 - 0123 та рядку 3 відповідної таблиці додатка 10 (ДС10) до такої декларації. Якщо ж розрахунок коригування буде зареєстрований в ЄРПН з порушенням терміну, то постачальник отримає право зменшити ПЗ з ПДВ у декларації з ПДВ того звітного періоду, в якому такий розрахунок коригування буде зареєстровано в ЄРПН.