banner-mia2.gif

ДФСУ нагадала порядок обкладення ПДВ операцій з виведення з експлуатації основних засобів у зв’язку з їх викраденням

ДФСУ у листі від 28.10.2016 р. №23461/6/99-99-15-03-02-15 нагадує:

1) Згідно з пунктом 7 Положення №879, у разі встановлення фактів крадіжки обов'язковим є проведенням інвентаризації.

2) Одночасно платник має подати до органу поліції відповідне повідомлення про викрадення.

Як наголошує ДФСУ, операція з ліквідації основних засобів у разі їх викрадення, що підтверджено інвентаризаційними документами (відомостями, описом тощо) та відповідними документами органів поліції (листами, довідками тощо), для цілей оподаткування ПДВ не розглядається як операція з постачання товарів. Відповідно податкові зобв’язання за операцією з ліквідації таких основних засобів, встановлені п. 189.9 ПКУ, не визначаються.

Але не встиг платник ПДВ зітхнути із полегшенням, як податківці його зупиняють: оскільки ліквідовані основні фонди, сума ПДВ при придбанні яких була включена до складу податкового кредиту, не прийняли участь в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку, то такий платник податку на підставі п. 198.5 ПКУ зобов’язаний визначити податкові зобов’язання з ПДВ, виходячи із бази оподаткування, визначеної п. 189.1 ПКУ. У випадку із викраденими основними засобами, база оподаткування  визначається виходячи з балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюється ліквідація (списання).

Зверніть увагу, що за пп. 14.1.191 ПКУ, не вважаються постачанням товарів випадки, коли:

- основні виробничі засоби або невиробничі засоби ліквідуються у зв'язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили,

- а також в інших випадках, коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, у тому числі в разі викрадення необоротних активів, або коли платник податку надає контролюючому органу відповідний документ про знищення, розібрання або перетворення необоротних активів в інший спосіб, внаслідок чого необоротний актив не може використовуватися за первісним призначенням.

Тож, не дай бог ще, що податківці передумають і вважатимуть крадіжку поставкою з боку обкраденого (якщо вкрадене майно не буде повернено) і вимагатимуть нарахування податкового зобов'язання ще й за третьою підставою - за нормами п. 185.1 та п. 188.1  ПКУ. Якщо обкрадений не звернувся до поліції  і не має документу, який підтверджує факт крадіжки.

На нашу думку, такий підхід подактівців є занадто фіскальним, а норми п. 189.9 ПКУ є спеціальними. І у випадку ліквідації (списання) основних засобів застосовуватися мають саме вони, а норми п. 198.5, 185.1 ПКУ - ні. 

Втім, враховуючи те, які роз'яснення надає щодо цієї ситуації центральний податковий орган, звернутися до поліції та оформити інвентаризаційні документи, все ж таки, наполегливо радимо.