banner-mia2.gif

Податківці нагадали, що списання з балансу кредиторської заборгованості відбувається одночасно з визнанням цього зобов'язання іншим операційним доходом того періоду, в якому зобов'язання визнано таким, що не підлягає погашенню. Таке зобов'язання відображається у рядку 2120 Звіту про фінансові результати (форма №2), враховується при визначенні фінансового результату до оподаткування та впливає на об'єкт оподаткування податком на прибуток. Фінрезультат до оподаткування не коригується на різниці на суму списання безнадійної кредиторської заборгованості. Таким чином, при списанні кредиторської заборгованості підприємство формує доходи на всю суму такої заборгованості без коригування фінансового результату до оподаткування в податковому обліку.

Податківці зауважили, якщо при придбанні товарів/послуг на підставі податкової накладної було сформовано податковий кредит, але такі товари/послуги не підлягають погашенню через ліквідацію контрагента, то в періоді списання кредиторської заборгованості необхідно відкоригувати фінрезультат в бік зменшення суми податкового кредиту на підставі бухгалтерської довідки. Зазначимо, що така позиція податківців стала вже усталеною, подібне вони висловлювали в листах від 16.05.2012 р. № 13869/7/15-3417-16 та від 05.10.2015 р. № 21062/6/99-99-19-0302-15.